Yıl 2020, Cilt 11 , Sayı 1, Sayfalar 78 - 81 2020-03-03

Günübirlik Cerrahi Tedavilerin 10 Yıllık Epidemiyolojik Analizi
The epidemiologic analysis of ambulatory surgical treatments during a 10-year period

Çağrı BURDURLU [1] , Volkan DAĞAŞAN [2] , Fatih CABBAR [3]


Amaç: Bu retrospektif çalışmada 10 yıl içerisinde lokal anestezi altında uygulanan günübirlik cerrahi tedavilerin demografik verilere, yapılan işlemlerin sıkılığına ve yıllara göre dağılımını analiz etmek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2009 ile Aralık 2018 tarihleri arasında günübirlik cerrahi tedavi gören hastaların demografik verileri ve uygulanan tedaviler incelenmiştir. Sonuçlar ki-kare testi ile değerlendirilmiştir (p<0,05).

Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların %46’sı erkek, %53’ü kadın olarak tespit edildi. Katılımcıların yaş aralıkları 11-96 arası değişirken, yaş ortalaması 40,36 olarak bulundu. Hasta yoğunluğu  en fazla 51-60 yaş grubunda (%17,13), en az 81 yaş üstü (%1,95) grupta bulunmuştur. Diş çekimi (%67), implant (%14) ve gömülü diş çekimi (%7) sırasıyla en sık uygulanan tedaviler olarak tespit edilmiştir. Artrosentez, biyopsi, epulis-fibrom operasyonu, frenektomi, gömülü diş çekimi, implant, komplikasyonlu diş çekimi, kök ucu rezeksiyonu, ortodontik amaçlı gömülü dişlerin üzerinin açılması ve reimplantasyon tedavilerinde kadın hastaların dağılımları; çene kırığı, diş çekimi ve kist operasyonlarında ise erkek hastaların dağılımları istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0,05). Hastaların yıllara göre dağılımları değişiklik gösterse de istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p<0,05).

Sonuç: Günübirlik cerrahi tedavilerin analizi bu alanda hizmet veren kurumlar için aydınlatıcı verilere sahip olmaktadır. Kalitenin iyileştirilmesi için planlama yapılması, oral cerrahi eğitiminin geliştirilmesi ve hastaların ağız sağlığının önemi konusunda farkındalığının artırılması bu verilerle sağlanabilir.

Aim: The aim of this retrospective study was to evaluate the ambulatory surgical operations under local anesthesia with a 10 year period regarding to demographic data, frequency of the interventions and distribution of years.

Material and Method: Demographic data and treatments of patients who underwent ambulatory surgical operations between January 2009 and December 2018 were analyzed. The results were analyzed by Chi-squared tests (p<0.05).

Results: Fourty-six percent of the patients were female and 53% were male. The age range is from 11 to 96 years, with mean age of 40.36. The distribution of the patients was highest in the 51-60 age group (17.13%) and lowest in the 81 and older age group (1.95%). Tooth extraction (67%), implant (14%) and impacted tooth extraction (7%) were determined as the most common operations respectively. While the female distribution was statistically higher in arthrosynthesis, biopsy, epulis-fibrom removal, frenectomy, impacted tooth extraction, orthodontic exposition and reimplantation; male participants were statistically higher in trauma, tooth extraction and cyst operations (p<0,05). Although distribution of patients varies over the years, no statistically difference was found (p<0,05).

Conclusion: The analysis of ambulatory surgical treatments provides insightful data for institutions serving in this field. The accurate planning of quality improvement, enhancing oral surgery curricula and promoting patients’ awareness of the importance of oral health can be achieved with these data.

Günübirlik cerrahi, lokal anestezi, diş çekimi, implant
 • 1. Šečić S, Prohić S, Komšić S. Oral surgical procedures and prevalence of oral diseases in Oral Surgery Department in Faculty of Dentistry Sarajevo. J Heal Sci. 2013;3(3):210–5.
 • 2. Sheiham A. Oral health, general health and quality of life. Bulletin of the World Health Organization. 2005 Sep;83(9):644. 3. Perera R, Ekanayake L. Tooth loss in Sri Lankan adults. Int Dent J. 2011 Feb;61(1):7–11.
 • 4. Social demand in ambulatory oral surgery. Experience in the Master of Oral Surgery of Madrid Complutense University (Spain). - PubMed - NCBI [Internet]. [cited 2019 Nov 4]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18167479
 • 5. Leco Berrocal MI, Martínez González JM, Donado Rodríguez M. Social demand in ambulatory oral surgery. Experience in the Master of Oral Surgery of Madrid Complutense University (Spain). Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2008;13(1):3–6.
 • 6. Çankaya AB, Akçay Ç, Kahraman N, Köseoğlu BG. Oral surgical procedures under local anaesthesia in day surgery. BMC Oral Health. 2018 Oct 30;18(1).
 • 7. Jokić D, Macan D, Perić B, Tadić M, Biočić J, Danić P, et al. Ambulatory oral surgery: 1-year experience with 11 680 patients from Zagreb district, Croatia. Croat Med J. 2013;54(1):49–54.
 • 8. Hashemipour MA, Tahmasbi-Arashlow M, Fahimi-Hanzaei F. Incidence of impacted mandibular and maxillary third molars: A radiographic study in a southeast iran population. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2013 Jan;18(1).
 • 9. Bishara SE, Andreasen G. Third molars: A review. Vol. 83, American Journal of Orthodontics. 1983. p. 131–7.
 • 10. Meningaud JP, Oprean N, Pitak-Arnnop P, Bertrand JC. Odontogenic cysts: a clinical study of 695 cases. J Oral Sci. 2006;48(2):59–62.
 • 11. Adebayo ET, Ajike SO, Abite MG. Audit of oral and maxillofacial surgical conditions seen at Port Harcourt, Nigeria. Ann Afr Med. 2008;7(1):29–34.
 • 12. Varenne B, Msellati P, Zoungrana C, Fournet F, Salem G. Reasons for attending dental-care services in Ouagadougou, Burkina Faso. Bull World Health Organ. 2005 Sep;83(9):650–5.
 • 13. Pérez-García S, Chaparro-Avendaño A V, Delgado-Molina E, Berini-Aytés L, Gay-Escoda C. Day case oral surgery in pediatric patients during the year 2000 in the University of Barcelona Dental Clinic (Spain). Med Oral Patol Oral Cir Bucal [Internet]. [cited 2019 Nov 4];10(3):221–30. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15876965
 • 14. Bagis B, Ayaz EA, Turgut S, Durkan R, Özcan M. Gender difference in prevalence of signs and symptoms of temporoman-dibular joint disorders: A retrospective study on 243 consecutive patients. Int J Med Sci. 2012;9(7):539–44.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3370-7259
Yazar: Çağrı BURDURLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5662-0186
Yazar: Volkan DAĞAŞAN
Kurum: YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9728-5668
Yazar: Fatih CABBAR
Kurum: YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 3 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { sdusbed649443, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2146-1937}, eissn = {2146-247X}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {11}, pages = {78 - 81}, doi = {10.22312/sdusbed.649443}, title = {Günübirlik Cerrahi Tedavilerin 10 Yıllık Epidemiyolojik Analizi}, key = {cite}, author = {BURDURLU, Çağrı and DAĞAŞAN, Volkan and CABBAR, Fatih} }
APA BURDURLU, Ç , DAĞAŞAN, V , CABBAR, F . (2020). Günübirlik Cerrahi Tedavilerin 10 Yıllık Epidemiyolojik Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 11 (1) , 78-81 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdusbed/issue/52830/649443
MLA BURDURLU, Ç , DAĞAŞAN, V , CABBAR, F . "Günübirlik Cerrahi Tedavilerin 10 Yıllık Epidemiyolojik Analizi". Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2020 ): 78-81 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdusbed/issue/52830/649443>
Chicago BURDURLU, Ç , DAĞAŞAN, V , CABBAR, F . "Günübirlik Cerrahi Tedavilerin 10 Yıllık Epidemiyolojik Analizi". Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2020 ): 78-81
RIS TY - JOUR T1 - Günübirlik Cerrahi Tedavilerin 10 Yıllık Epidemiyolojik Analizi AU - Çağrı BURDURLU , Volkan DAĞAŞAN , Fatih CABBAR Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 78 EP - 81 VL - 11 IS - 1 SN - 2146-1937-2146-247X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Günübirlik Cerrahi Tedavilerin 10 Yıllık Epidemiyolojik Analizi %A Çağrı BURDURLU , Volkan DAĞAŞAN , Fatih CABBAR %T Günübirlik Cerrahi Tedavilerin 10 Yıllık Epidemiyolojik Analizi %D 2020 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2146-1937-2146-247X %V 11 %N 1 %R %U
ISNAD BURDURLU, Çağrı , DAĞAŞAN, Volkan , CABBAR, Fatih . "Günübirlik Cerrahi Tedavilerin 10 Yıllık Epidemiyolojik Analizi". Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 / 1 (Mart 2020): 78-81 .
AMA BURDURLU Ç , DAĞAŞAN V , CABBAR F . Günübirlik Cerrahi Tedavilerin 10 Yıllık Epidemiyolojik Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 11(1): 78-81.
Vancouver BURDURLU Ç , DAĞAŞAN V , CABBAR F . Günübirlik Cerrahi Tedavilerin 10 Yıllık Epidemiyolojik Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 11(1): 81-78.