Yıl 2020, Cilt 11 , Sayı 1, Sayfalar 86 - 91 2020-03-03

Langerhans Hücreli Histiositozis Olgularında Flor-18 Florodeoksiglukoz PET/BT’nin Rolü

Tarık ŞENGÖZ [1] , Aziz GÜLTEKİN [2]


Amaç: Langerhans hücreli histiositozis (LHH), oldukça nadir görülen bir hastalıktır. LHH’da F-18 FDG PET/BT’nin kullanımı yeni yaygınlaşmaya başlamıştır. Biz çalışmamızda, LHH olgularında F-18 FDG PET/BT’nin rolünü araştırmayı amaçladık.

Materyal-Metod: Çalışmaya, 2014-2019 yılları arasında histopatolojik olarak LHH tanısı alan ve F-18 FDG PET/BT tetkiki yapılan 11 hasta (ortalama yaş 23,09±19,02 (1-56); 6 erkek, 5 kadın) dahil edildi. Toplam 27 F-18 FDG PET/BT görüntüsü değerlendirildi. Hipermetabolik lezyonların SUVmax değerleri otomatik olarak hesaplandı. F-18 FDG PET/BT bulguları ile diğer görüntüleme yöntemleri (kemik sintigrafisi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme) karşılaştırıldı.

Bulgular: 8/11 hastada F-18 FDG PET/BT pozitifti. SUVmax ortalama değeri 5,80±1,97 olarak hesaplandı. Hastaların 7‘si (%63,6) tek sistem (TS) ve 4’ü (%36,4) multipl sistem-riskli organ (MS-R) grubundaydı. Tek sistem-tek lezyon (TS-TL) ile tek sistem-multipl lezyon (TS-ML)/ML-R subgrupları arasında lezyonların SUVmax değerlerinde istatistiksel açıdan anlamlı fark izlenmemiştir (4,67±1,34 ve 6,48±2,09, p=0,23). F-18 FDG PET/BT’de kemik, kemik iliği, deri, lenf nodu, akciğer, hipofiz, böbrek ve pankreas tutulumları gösterilmiştir. 5/11 hastada F-18 FDG PET/BT ile diğer görüntüleme yöntemleri uyumlu iken, 4/11 hastada F-18 FDG PET/BT’nin diğer görüntüleme yöntemlerine üstün olduğu bulunmuştur. Ayrıca 2/11 hastada F-18 FDG PET/BT yanlış negatiftir. Tedavi sonrası F-18 FDG PET/BT çekilen 6 hastada parsiyel/tam metabolik yanıt saptanırken, 2 hastada reaktivasyon tespit edilmiştir.

Sonuç: F-18 FDG PET/BT, LHH hastalarında evreleme, tedaviye yanıt ve reaktivasyon tespitinde kullanılabilir. Özellikle, aktif/inaktif lezyon ayrımında, küçük boyutlu ve kistik karakterli akciğer lezyonları dışında diğer görüntüleme yöntemlerine üstündür.
F-18 FDG, PET/BT, Langerhans hücreli histiositozis, SUVmax
 • 1. Abla O, Egeler RM, Weitzman S. Langerhans cell histiocytosis: current concepts and treatments. Cancer Treat Rev 2010; 36(4): 354–9.
 • 2. Chaudhary V, Bano S, Aggarwal R, Narula MK, Anand R, Solanki RS, Singh P. Neuroimaging of Langerhans cell histiocytosis: a radiological review. Jpn J Radiol 2013; 31: 786-96.
 • 3. Garcia Gallo MS, Martinez MP, Abalovich MS, Gutierrez S, Guitelman MA. Endocrine manifestations of Langerhans cell histiocytosis diagnosed in adults. Pituitary 2010; 13(4): 298–303.
 • 4. Haupt R, Minkov M, Astigarraga I, Schäfer E, Nanduri V, Jubran R, Egeler RM, Janka G, Micic D, Rodriguez-Galindo C, Van Gool S, Visser J, Weitzman S, Donadieu J. Langerhans cell histiocytosis (LCH): guidelines for diagnosis, clinical work-up, and treatment for patients till the age of 18 years. Pediatr Blood Cancer 2013; 60: 175-84.
 • 5. Azouz EM, Saigal G, Rodriguez MM, Podda A. Langerhans cell histiocytosis: pathology, imaging and treatment of skeletal involvement. Pediatr Radiol 2005; 35(2): 103–15.
 • 6. Bar-Shalom R, Yefremov N, Guralnik L, Gaitini D, Frenkel A, Kuten A, Altman H, Keidar Z, Israel O. Clinical performance of PET/CT in evaluation of cancer: additional value for diagnostic imaging and patient management. J Nucl Med 2003; 44(8): 1200–9.
 • 7. Lee HJ, Ahn BC, Lee SW, Lee J. The usefulness of F-18 fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography in patients with Langerhans cell histiocytosis. Ann Nucl Med 2012; 26: 730–7.
 • 8. Albano D, Bosio G, Giubbini R, Bertagna F. Role of 18F‑FDG PET/CT in patients affected by Langerhans cell Histiocytosis. Jpn J Radiol 2017; 35: 574–83.
 • 9. Jessop S, Crudgington D, London K, Kellie S, Howman-Giles R. FDG PET-CT in pediatric Langerhans cell histiocytosis. Pediatr Blood Cancer 2019; e28034.
 • 10. Histiocyte Society. Langerhans cell histiocytosis: evaluation and treatment guidelines. Pitman: Histiocyte Society; 2009.
 • 11. Egeler RM, D’Angio GJ. Langerhans cell histiocytosis. J Pediatr 1995; 127(1): 1-11.
 • 12. Sartoris DJ, Parker BR. Histiocytosis X: rate and pattern of resolution of osseous lesions. Radiology 1984; 152: 679–84.
 • 13. Girschikofsky M, Arico M, Castillo D, Chu A, Doberauer C, Fichter J, Haroche J, Kaltsas GA, Makras P, Marzano AV, de Menthon M, Micke O, Passoni E, Seegenschmiedt HM, Tazi A, McClain KL. Management of adult patients with Langerhans cell histiocytosis: recommendations from an expert panel on behalf of Euro-Histio-Net. Orphanet J Rare Dis 2013; 8: 72-82.
 • 14. Krajicek BJ, Ryu JH, Hartman TE, Lowe VJ, Vassallo R. Abnormal fluorodeoxyglucose PET in pulmonary Langerhans cell histiocytosis. Chest 2009; 135: 1542–9.
 • 15. Obert J, Vercellino L, Van der Gucht A, de Margerie-Mellon C, Bugnet E, Chevret S, Lorillon G, Tazi A. 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography-computed tomography in the managemenet of adult multi system Langerhans cell histiocytosis. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2017; 44: 598–610.
 • 16. Sager S, Yilmaz S, Sager G, Halac M. Tc 99m bone scan and fluorodeoxyglucose positron emission tomography in evaluation of disseminated langerhans cell histiocytosis. Indian J Nucl Med 2010; 25: 164-7.
 • 17. Attakkil A, Thorawade V, Jagade M, Kar R, Parelkar K. Isolated Langerhans Histiocytosis in Thyroid: Thyroidectomy or Chemotherapy? Journal of Clinical and Diagnostic Research. 2015; 9(9): XD01-XD03.
 • 18. Shamim SA, Tripathy S, Mukherjee A, Bal C, Tripathi M. 18-F-FDG PET/CT in Localizing Additional CNS Lesion in a Case of Langerhans Cell Histiocytosis: Determining Accurate Extent of the Disease. Indian J Nucl Med 2017; 32(2): 162-3.
 • 19. Calming U, Bemstrand C, Mosskin M, Elander SS, Ingvar M, Henter JI. Brain 18-FDG PET scan in central nervous system Langerhans cell histiocytosis. J Pediatr 2002; 141: 435-40.
 • 20. Shao D, Wang S. Diffuse Subcutaneous and Muscular Langerhans Cell Histiocytosis on FDG PET/CT. Clin Nucl Med 2019; 44: 589–90.
 • 21. Blum R, Seymour JF, Hicks RJ. Role of 18FDG-positron emission tomography scanning in the management of histiocytosis. Leuk Lymphoma 2002; 43:2155–7.
 • 22. Lee HJ, Ahn BC, Lee SW, Lee J. The usefulness of F-18 fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography in patients with Langerhans cell histiocytosis. Ann Nucl Med. 2012; 26: 730–7.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2621-7585
Yazar: Tarık ŞENGÖZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp AD
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0311-8077
Yazar: Aziz GÜLTEKİN
Kurum: Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp AD
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 3 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { sdusbed649914, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2146-1937}, eissn = {2146-247X}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {11}, pages = {86 - 91}, doi = {10.22312/sdusbed.649914}, title = {Langerhans Hücreli Histiositozis Olgularında Flor-18 Florodeoksiglukoz PET/BT’nin Rolü}, key = {cite}, author = {ŞENGÖZ, Tarık and GÜLTEKİN, Aziz} }
APA ŞENGÖZ, T , GÜLTEKİN, A . (2020). Langerhans Hücreli Histiositozis Olgularında Flor-18 Florodeoksiglukoz PET/BT’nin Rolü. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 11 (1) , 86-91 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdusbed/issue/52830/649914
MLA ŞENGÖZ, T , GÜLTEKİN, A . "Langerhans Hücreli Histiositozis Olgularında Flor-18 Florodeoksiglukoz PET/BT’nin Rolü". Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2020 ): 86-91 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdusbed/issue/52830/649914>
Chicago ŞENGÖZ, T , GÜLTEKİN, A . "Langerhans Hücreli Histiositozis Olgularında Flor-18 Florodeoksiglukoz PET/BT’nin Rolü". Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2020 ): 86-91
RIS TY - JOUR T1 - Langerhans Hücreli Histiositozis Olgularında Flor-18 Florodeoksiglukoz PET/BT’nin Rolü AU - Tarık ŞENGÖZ , Aziz GÜLTEKİN Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 86 EP - 91 VL - 11 IS - 1 SN - 2146-1937-2146-247X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Langerhans Hücreli Histiositozis Olgularında Flor-18 Florodeoksiglukoz PET/BT’nin Rolü %A Tarık ŞENGÖZ , Aziz GÜLTEKİN %T Langerhans Hücreli Histiositozis Olgularında Flor-18 Florodeoksiglukoz PET/BT’nin Rolü %D 2020 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2146-1937-2146-247X %V 11 %N 1 %R %U
ISNAD ŞENGÖZ, Tarık , GÜLTEKİN, Aziz . "Langerhans Hücreli Histiositozis Olgularında Flor-18 Florodeoksiglukoz PET/BT’nin Rolü". Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 / 1 (Mart 2020): 86-91 .
AMA ŞENGÖZ T , GÜLTEKİN A . Langerhans Hücreli Histiositozis Olgularında Flor-18 Florodeoksiglukoz PET/BT’nin Rolü. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 11(1): 86-91.
Vancouver ŞENGÖZ T , GÜLTEKİN A . Langerhans Hücreli Histiositozis Olgularında Flor-18 Florodeoksiglukoz PET/BT’nin Rolü. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 11(1): 91-86.