SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1300-7416 | e-ISSN 2602-2109 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/sdutfd


p-ISSN: 1300-7416

e-ISSN: 2602-2109

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi SDÜ Tıp Fakültesinin yayın organıdır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi'nin amacı sağlık bilimleri ile ilgili alanlarda yapılan araştırmaları ulusal ve uluslararası bilim çevrelerine sunarak, duyurulması ve paylaşılmasına katkı sağlamaktır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi'nin dili Türkçe ve İngilizcedir.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi uluslararası (EBSCO, DOAJ, CiteFactor, İnfoBase İndex) ve ulusal (TR Dizin)  hakemli dergi statüsündedir. Yazıların değerlendirilmesinde danışman değerlendirmesi (peer review) sistemi uygulanır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisine gönderilen ve dergide yayınlanan makalelerden hiçbir ücret talep edilmemektedir. Dergide yayınlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmemektedir. Dergimiz yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Dergisi, öncelikle Türkiye ve dünyada konuyla ilgili tüm tıbbi kurum ve bilgi merkezlerine ücretsiz olarak basılı ya da elektronik ortamda dergiye kolayca erişilmeyi sağlamaktır.

İntihal: Dergimize gönderilen tüm yazılar ithenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %25 ve altı olması önerilmektedir.

Yazıların Sorumluluğu: Dergide yayınlanan yazıların tüm sorumluluğu yazarlara aittir. Yazıların revizyon ve süreç takibi yazarın sorumluğundadır. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere gönderilmemiş olduğunu belirten ve makalede adı geçen yazarların tümünün imzaladığı yayın hakları devir formunun imzalanıp eklenmesi gereklidir. Daha önce bir kongrede tebliğ edilmiş ve özeti yayınlanmış çalışmalar yer ve tarih belirtmek şartı ile kabul edilebilir.

Yazıların yayın hakları devir formu, etik kurul onayı, aydınlatılmış onam formları, ham verileri  hakemler veya editör tarafından istediğinde yazar tarafından temin edilmek yazarın sorumluğundadır.

Makale kabul edildiği takdirde kabul yazısı gönderilir. Daha sonra makalenin son çıktısı iki hafta içerisinde geri gönderilmek üzere son kez yazışma adresindeki yazara gönderilir. Kabul edilen makalenin hangi sayıda basılacağına dergi sahibi ve yayın kurulu karar vermekle yetkilendirilmiştir.

Yazarlar bu dergide yayınlanan yazılarını kişisel veya kurumsal web sitelerinde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler.

Yazı Geri Çekme: Gönderilen yazıda gecikme veya diğer bir nedenle başka bir yerde yayınlatmak isteyenler yazılı bir başvuru ile yazılarını dergiden çekebilirler.

Yazı Reddi: Yayınlanması kabul edilmeyen yazılar, gerekçesi ile geri gönderilir.

                   -Ön kontrol aşamasında düzeltme istenen makaleler için 15 gün,

              -Değerlendirme sonrası düzeltme istenen makaleler için 30 gün süre verilir, bu sürelerin aşılması halinde makale ret edilir.


SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi

ISSN 1300-7416 | e-ISSN 2602-2109 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/sdutfd
Kapak Resmi


p-ISSN: 1300-7416

e-ISSN: 2602-2109

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi SDÜ Tıp Fakültesinin yayın organıdır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi'nin amacı sağlık bilimleri ile ilgili alanlarda yapılan araştırmaları ulusal ve uluslararası bilim çevrelerine sunarak, duyurulması ve paylaşılmasına katkı sağlamaktır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi'nin dili Türkçe ve İngilizcedir.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi uluslararası (EBSCO, DOAJ, CiteFactor, İnfoBase İndex) ve ulusal (TR Dizin)  hakemli dergi statüsündedir. Yazıların değerlendirilmesinde danışman değerlendirmesi (peer review) sistemi uygulanır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisine gönderilen ve dergide yayınlanan makalelerden hiçbir ücret talep edilmemektedir. Dergide yayınlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmemektedir. Dergimiz yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Dergisi, öncelikle Türkiye ve dünyada konuyla ilgili tüm tıbbi kurum ve bilgi merkezlerine ücretsiz olarak basılı ya da elektronik ortamda dergiye kolayca erişilmeyi sağlamaktır.

İntihal: Dergimize gönderilen tüm yazılar ithenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %25 ve altı olması önerilmektedir.

Yazıların Sorumluluğu: Dergide yayınlanan yazıların tüm sorumluluğu yazarlara aittir. Yazıların revizyon ve süreç takibi yazarın sorumluğundadır. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere gönderilmemiş olduğunu belirten ve makalede adı geçen yazarların tümünün imzaladığı yayın hakları devir formunun imzalanıp eklenmesi gereklidir. Daha önce bir kongrede tebliğ edilmiş ve özeti yayınlanmış çalışmalar yer ve tarih belirtmek şartı ile kabul edilebilir.

Yazıların yayın hakları devir formu, etik kurul onayı, aydınlatılmış onam formları, ham verileri  hakemler veya editör tarafından istediğinde yazar tarafından temin edilmek yazarın sorumluğundadır.

Makale kabul edildiği takdirde kabul yazısı gönderilir. Daha sonra makalenin son çıktısı iki hafta içerisinde geri gönderilmek üzere son kez yazışma adresindeki yazara gönderilir. Kabul edilen makalenin hangi sayıda basılacağına dergi sahibi ve yayın kurulu karar vermekle yetkilendirilmiştir.

Yazarlar bu dergide yayınlanan yazılarını kişisel veya kurumsal web sitelerinde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler.

Yazı Geri Çekme: Gönderilen yazıda gecikme veya diğer bir nedenle başka bir yerde yayınlatmak isteyenler yazılı bir başvuru ile yazılarını dergiden çekebilirler.

Yazı Reddi: Yayınlanması kabul edilmeyen yazılar, gerekçesi ile geri gönderilir.

                   -Ön kontrol aşamasında düzeltme istenen makaleler için 15 gün,

              -Değerlendirme sonrası düzeltme istenen makaleler için 30 gün süre verilir, bu sürelerin aşılması halinde makale ret edilir.


Cilt 26 - Sayı 3 - Eyl 2019
 1. Genel Cerrahi Kliniğimizde Adrenalektomi Yapılan Hastaların Değerlendirilmesi
  Sayfalar 228 - 233
  Yaşar Subutay Peker, Murat Urkan
 2. EXPERIENCES WITH PERCUTANEOUS ENDOSCOPIC GASTROSTOMY IN A GENERAL SURGERY CLINIC
  Sayfalar 234 - 238
  Murat Akıcı, Ogün Erşen, Girayhan Çelik, Murat Çilekar
 3. OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ HASTALARINDA UYKU ENDOSKOPİSİNDE POZİSYON VE UYKU DERİNLİĞİNE GÖRE OBSTRÜKSİYON DERECESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 240 - 246
  Bora Bilal, Nagihan Bilal, Ömer Faruk Boran, Adem Doğaner
 4. Internet Usage Profile of Medical Students and Effects of Internet Addiction on Sagittal Balance
  Sayfalar 248 - 255
  Nilgün Şenol, Evrim Aktepe, Selim Günüç, Kemal Ertilav, İlker Alaca
 5. REKTUM KANSERİNDE NEOADJUVAN KEMORADYOTERAPİ SONRASI RADYOLOJİK VE PATOLOJİK YANIT PREDİKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 256 - 262
  Emine Elif ÖZKAN, Hasan Erol Eroğlu, Nermin Karahan, Süreyya Şengül
 6. Hematoloji kliniğine başvuran hastalarda dermatolojik bulguların değerlendirilmesi: 2 yıllık kesitsel bir çalışma
  Sayfalar 264 - 269
  Aslı Akın Belli, Asude Kara Polat, Volkan Karakuş
 7. ISPARTA İLİ VE ÇEVRESİNDE ASKERLİK ÇAĞINDAKİ GENÇ ERKEKLERİN YASAL KÖRLÜK SEBEPLERİ
  Sayfalar 270 - 273
  UMUT KARACA, Gülşah USTA
 8. Mitral anülüs kalsifikasyonunun elektrokardiyogram parametreleri üzerinde etkileri
  Sayfalar 274 - 279
  Mevlüt Kuyumcu
 9. Internal Warnıngs in Syria, Reflectıons from 950 km Away at An Emergency Service
  Sayfalar 280 - 286
  Emine Kadıoğlu
 10. Renal kitle nedeniyle radikal nefrektomi yapılan hastaların tümör karakteristiklerinin değerlendirilmesi; 18 yıllık sonuçlarımız
  Sayfalar 288 - 294
  Murat Uçar, Sedat Soyupek, Taylan Oksay, Alper Özorak, Ahmet Güzel, Sefa Alperen Öztürk, Murat Demir, Alim Koşar
 11. Tiroglobulin Ölçümlerinin Düsük Titrelerdeki Anti-Tiroglobulinle İnterferansının Arastırılması
  Sayfalar 296 - 304
  Erdem Çokluk, Ramazan ŞEKEROĞLU, Bedia BATİ, Mustafa ÖZTURK
 12. Halluks Valgus tedavisinde modifiye chevron osteotomisi uygulamalarımızın orta ve uzun dönem sonuçları
  Sayfalar 306 - 311
  Barış Yılmaz, Cem Çopuroğlu, Mert Özcan, Mert Çiftdemir, Kağan Volkan Ünver, Nurettin Heybeli
 13. Anestezi doktorlarının peroperatif end-tidal karbondioksit monitörizasyon uygulamaları
  Sayfalar 312 - 318
  Döndü Genç Moralar, Sevgi Kesici
 14. Kronik Myeloid Lösemide Tanı Anında İlave Kromozomal Abnormaliteler ve Varyant Philadephia Translokasyonları; Tek Merkez Deneyimi
  Sayfalar 320 - 327
  Çiğdem Aydın Acar, Zafer Çetin, Orhan Kemal Yücel, Utku Iltar, Ozan Salim, Sibel Berker Karaüzüm
 15. Mediasten Hastalıklarında Tek İnsizyon Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi: Tek Merkezli Bir Çalışma
  Sayfalar 328 - 334
  Gökhan Ergene, H.Semih Halezeroğlu, Erdal Okur, Mehmet Polat Demirhas, Fatma Tokat
 16. Lomber disk cerrahisinin kabusu aort yaralanması: olgu sunumu
  Sayfalar 336 - 338
  Kadir Burhan KARADEM, Ahmet Rıfkı ÇORA, Mehmet Ali YÜKSEK
 17. Rutin ikinci trimester sonografisinde diastematomiyelinin teşhisi
  Sayfalar 340 - 342
  Serenat Eriş Yalçın, And Yavuz, Mehmet Özgür Akkurt, Yakup Yalçın, Aslım Çınar, Mekin Sezik
 18. TİROİDİN PRİMER MALİGN TERATOMU: OLGU SUNUMU
  Sayfalar 344 - 347
  Gamze Erkılınç, İbrahim Metin Çiriş, Nermin Karahan, Özlem Durak
 19. Parkinson Hastalığında Nöroinflamasyonun Rolü
  Sayfalar 348 - 352
  Elif Taşdemir
 20. A review of the role of platelet rich fibrin in healing and regenerative process and its use in orthopaedic surgery
  Sayfalar 354 - 361
  Turan Cihan Dülgeroğlu, Baran Şen
 21. Oksidatif stres durumunda antioksidan enzimlerin rolü - Süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT) ve glutatyon peroksidaz (GPX)
  Sayfalar 362 - 369
  Rahime ASLANKOÇ, Deniz Demirci, Ümmahan İnan, Mahmut Yıldız, Ahmet Öztürk, Mevlüt Çetin, Ecem Şirin Savran, Burak Yılmaz
Dizinler
İntihal Politikası

14798

Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir.

Benzerlik indeksi sınırı %25 ve altı olması önerilmektedir.