SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1300-7416 | e-ISSN 2602-2109 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi |


SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi SDÜ Tıp Fakültesinin yayın organıdır. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi'nin dili Türkçe ve İngilizcedir. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi uluslararası (EBSCO, DOAJ, Index Copernicus Masterlist) ve ulusal (TR Dizin)  hakemli dergi statüsündedir. 

Gönderi Dosyaları;

1) Müracaat ve Yayın Hakları Devir Formu

2) Yazar Katkı Formu
3) Ön Kontrol Onay Formu
4) Etik Kurul Onay Belgesi (Çalışmanız için etik kurul onayı gerekli değil ise; "Bu çalışma için..... gerekçe ile etik kurul onayına gerek yoktur" ifadesi ile hazırladığınız belgeyi yükleyebilirsiniz (PDF)
Makale Dosyaları; Başlık sayfası, Dergi şablonu
Tercihen grafik özet (graphic abstract) ve vurgular (highlights) da yükleyebilirsiniz.

Hakemler için not: "Makale değerlendirmesini tamamlamanızdan sonra derginin e-posta adresinden size hakemlik yaptığınıza dair resmi bir sertifika göndereceğiz.Bu e-postayı reviews@publons.com adresine iletirseniz yaptığınız değerlendirme Web of Science grubunun bir parçası olan Publons’ta hakemlik kredilerine eklenecektir. Publons’ta yer alan hakemlik kredileriniz akademik kariyerinize ve ilerlemenize katkıda bulunmakta ve akademik tanınırlığınızı artırmaktadır."

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi

ISSN 1300-7416 | e-ISSN 2602-2109 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi |
Kapak Resmi


SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi SDÜ Tıp Fakültesinin yayın organıdır. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi'nin dili Türkçe ve İngilizcedir. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi uluslararası (EBSCO, DOAJ, Index Copernicus Masterlist) ve ulusal (TR Dizin)  hakemli dergi statüsündedir. 

Gönderi Dosyaları;

1) Müracaat ve Yayın Hakları Devir Formu

2) Yazar Katkı Formu
3) Ön Kontrol Onay Formu
4) Etik Kurul Onay Belgesi (Çalışmanız için etik kurul onayı gerekli değil ise; "Bu çalışma için..... gerekçe ile etik kurul onayına gerek yoktur" ifadesi ile hazırladığınız belgeyi yükleyebilirsiniz (PDF)
Makale Dosyaları; Başlık sayfası, Dergi şablonu
Tercihen grafik özet (graphic abstract) ve vurgular (highlights) da yükleyebilirsiniz.

Hakemler için not: "Makale değerlendirmesini tamamlamanızdan sonra derginin e-posta adresinden size hakemlik yaptığınıza dair resmi bir sertifika göndereceğiz.Bu e-postayı reviews@publons.com adresine iletirseniz yaptığınız değerlendirme Web of Science grubunun bir parçası olan Publons’ta hakemlik kredilerine eklenecektir. Publons’ta yer alan hakemlik kredileriniz akademik kariyerinize ve ilerlemenize katkıda bulunmakta ve akademik tanınırlığınızı artırmaktadır."

Cilt 28 - Sayı 1 - 11 Mar 2021
 1. Efficacies of Non-Pharmacological Pain Control Methods on Pain After Impacted Third Molar Surgery
  Sayfalar 1 - 7
  Ahmet Taylan ÇEBİ
 2. The Effect of Radiotherapy Technique on Carotid Artery Dose in Patients with Early Stage Glottic Larynx Cancer
  Sayfalar 9 - 12
  Beyza ŞİRİN ÖZDEMİR, Zeynep Rukiye Özge CAN
 3. Altıncı Sinir Felcinde Etiyoloji, Klinik Özellikler ve Tedavi Yaklaşımımız
  Sayfalar 15 - 22
  Umut KARACA, Önder AYYILDIZ, Mehmet Talay KÖYLÜ, Selahattin TEHMEZOV, Gökcen GOKCE, Gokhan ÖZGE, Fatih Mehmet MUTLU
 4. Comparison of Freeze-dried Bone Allografts and Demineralized Bone Matrix Combination in Patients with Benign Cystic Lesions and Nonunions
  Sayfalar 23 - 29
  İbrahim ETLİ, Nevzat DABAK
 5. THE EFFECTS OF IMMOBILIZATION STRESS ON PLACENTA AND FETUS IN PREGNANT MICE
  Sayfalar 31 - 39
  Nihan SEMERCİ, Gökçen BİLİCİ, Filiz YILMAZ, Zahide ÇAVDAR, Uygar SACIK, Ümit KAYIŞLI, Guven ERBİL
 6. A New Center, Isparta City Hospital Open Heart Surgery: Result of first 106 Cases
  Sayfalar 41 - 46
  Ersin ÇELİK, Ahmet ÇORA, Kadir Burhan KARADEM, Murat YILDIRIM, Harun DÜVER, Mehmet Ali YÜKSEK, Şenol GÜLMEN
 7. CLINICAL FINDINGS AND BLOOD GAS PARAMETERS IN PATIENTS PRESENTED WITH DYSPNEA
  Sayfalar 47 - 55
  Müge TÜRKER, Ekim SAĞLAM GÜRMEN, Adnan BİLGE, Cumhur Murat TULAY
 8. ISPARTA’DA ERİŞKİNLERDE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ PREVALANSI VE ETYOLOJİK FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 57 - 65
  Emre KAPLANOĞLU, Demircan ÖZBALCI, Emine Güçhan ALANOĞLU, Osman GÜRDAL
 9. YETİŞKİN DİSTAL HUMERUS EKLEM İÇİ UZANIMLI KIRIKLARDA PARATRİSİPİTAL YAKLAŞIMLA ÇİFT PLAK UYGULANAN HASTALARIN KLİNİK SONUÇLARI
  Sayfalar 67 - 72
  Recep DİNÇER, Hasan PINAR, Tolga ATAY, Yakup BAYKAL
 10. Prostat Kanseri Tanı ve Lokal İnvazyon Değerlendirmesinde Multiparametrik Manyetik Rezonans Görüntülemenin Önemi
  Sayfalar 73 - 83
  Hüseyin AYDIN, Mustafa BALCI
 11. Frequency and Distribution of MEFV Gene Mutation in Familial Mediterranean Fever Patients: A Single Center Experience
  Sayfalar 85 - 91
  Şebnem ÖZEMRİ SAĞ, Adem ALEMDAR, Lamiya ALİYEVA, Niyazi KAYA, Şehime G TEMEL
 12. Birinci Basamakta Osteoporoz Risk Ölçeği Kullanımı
  Sayfalar 93 - 98
  Serap ÖKSÜZ, Kurtuluş ÖNGEL
 13. Abdominal Aort Anevrizmalarında Endovasküler Stent Greft (EVAR) Deneyimlerimiz – Tek Merkez Verisi
  Sayfalar 99 - 104
  Hasan REYHANOĞLU, Kaan ÖZCAN
 14. Evaluation of quality of life, psychiatric comorbidity and other related psychosocial factors (peer victimization/self-esteem/loneliness/social support) in adolescents with warts: A case-control study
  Sayfalar 105 - 113
  Evrim AKTEPE, Abdulbaki AKYILDIZ, İjlal ERTURAN, Yakup ERDOĞAN
 15. Isparta’da Kadının Statüsü: Evli Kadınlara Yönelik Ev İçi Şiddet Parametreleri
  Sayfalar 115 - 125
  Ersin USKUN, Ayşe ÇELİK, Pınar ERSOY, Yonca SÖNMEZ, Ahmet KİŞİOĞLU
 16. Oxidative imbalance in autoimmune liver disease: evaluation of oxidant-antioxidant status and ischemia-modified albumin
  Sayfalar 127 - 135
  Inanc KARAKOYUN, Celal ULAŞOĞLU, Fatma Demet ARSLAN, Selin ONUR, Veli İYİLİKCİ, Banu Isbilen BASOK, Ayfer ÇOLAK
 17. Bir Toplum Sağlığı Merkezi Bölgesinde Nikotin Bağımlılığı ve Etkili Faktörler
  Sayfalar 137 - 143
  Burcu KORKUT, Nergiz SEVİNÇ
 18. Shaping Ability of Reciprocating Single-file Systems in Simulated Canals: Reciproc versus Reciproc Blue
  Sayfalar 145 - 150
  İrem ÇETİNKAYA, Mukadder İnci BAŞER KOLCU
 19. The Ability of Quantitative Data Evaluated by 99m Tc-MIBI Myocardial Perfusion Scintigraphy to Predict Coronary Artery Disease
  Sayfalar 151 - 158
  Mehmet ERDOĞAN, Bayram Ali UYSAL, Mustafa KARABACAK, Mevlüt Serdar KUYUMCU, Mustafa AVCI, Samet YAĞCI, Adnan KARAIBRAHIMOGLU, Sevim Süreyya ŞENGÜL
 20. PENETRAN TRAVMALI ÇOCUKTA MİNİMAL İNVAZİV YAKLAŞIM : OLGU SUNUMU
  Sayfalar 159 - 162
  Süleyman Emre AKIN, Necip ARAS
 21. İrisin ve Vasküler Kontraktilite Üzerine Etkileri
  Sayfalar 163 - 170
  Sadettin DEMİREL, Serdar ŞAHİNTÜRK, Fadıl ÖZYENER
 22. BESİN, İLAÇ VE VARFARİN ÜÇGENİNDE, VARFARİNİN FARMAKOKİNETİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 171 - 178
  Esra DEMİRTÜRK, Emel Öykü ÇETİN UYANIKGİL
 23. MEZENKİMAL KÖK HÜCRE VE KOŞULLANDIRILMIŞ BESİYERİNİN OVARYUM HASARI ÜZERİNDEKİ TEDAVİ EDİCİ ETKİLERİ
  Sayfalar 179 - 185
  Burak ÜN, Meryem Akpolat FERAH, Büşra ÇETİNKAYA ÜN
 24. Prostat Kanseri: Androjen Reseptörü Sinyal Mekanizması
  Sayfalar 187 - 198
  Yalçın ERZURUMLU
Dizinler
İntihal Politikası

14798

Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir.

Benzerlik indeksi sınırı %25 ve altı olması önerilmektedir.