SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1300-7416 | e-ISSN 2602-2109 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi |


p-ISSN: 1300-7416

e-ISSN: 2602-2109

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi SDÜ Tıp Fakültesinin yayın organıdır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi'nin amacı sağlık bilimleri ile ilgili alanlarda yapılan araştırmaları ulusal ve uluslararası bilim çevrelerine sunarak, duyurulması ve paylaşılmasına katkı sağlamaktır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi'nin dili Türkçe ve İngilizcedir.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi uluslararası (EBSCO, DOAJ, CiteFactor, İnfoBase İndex) ve ulusal (TR Dizin)  hakemli dergi statüsündedir. Yazıların değerlendirilmesinde danışman değerlendirmesi (peer review) sistemi uygulanır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisine gönderilen ve dergide yayınlanan makalelerden hiçbir ücret talep edilmemektedir. Dergide yayınlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmemektedir. Dergimiz yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Dergisi, öncelikle Türkiye ve dünyada konuyla ilgili tüm tıbbi kurum ve bilgi merkezlerine ücretsiz olarak basılı ya da elektronik ortamda dergiye kolayca erişilmeyi sağlamaktır.

İntihal: Dergimize gönderilen tüm yazılar ithenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %25 ve altı olması önerilmektedir.

Yazıların Sorumluluğu: Dergide yayınlanan yazıların tüm sorumluluğu yazarlara aittir. Yazıların revizyon ve süreç takibi yazarın sorumluğundadır. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere gönderilmemiş olduğunu belirten ve makalede adı geçen yazarların tümünün imzaladığı yayın hakları devir formunun imzalanıp eklenmesi gereklidir. Daha önce bir kongrede tebliğ edilmiş ve özeti yayınlanmış çalışmalar yer ve tarih belirtmek şartı ile kabul edilebilir.

Yazıların yayın hakları devir formu, etik kurul onayı, aydınlatılmış onam formları, ham verileri  hakemler veya editör tarafından istediğinde yazar tarafından temin edilmek yazarın sorumluğundadır.

Makale kabul edildiği takdirde kabul yazısı gönderilir. Daha sonra makalenin son çıktısı iki hafta içerisinde geri gönderilmek üzere son kez yazışma adresindeki yazara gönderilir. Kabul edilen makalenin hangi sayıda basılacağına dergi sahibi ve yayın kurulu karar vermekle yetkilendirilmiştir.

Yazarlar bu dergide yayınlanan yazılarını kişisel veya kurumsal web sitelerinde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler.

Yazı Geri Çekme: Gönderilen yazıda gecikme veya diğer bir nedenle başka bir yerde yayınlatmak isteyenler yazılı bir başvuru ile yazılarını dergiden çekebilirler.

Yazı Reddi: Yayınlanması kabul edilmeyen yazılar, gerekçesi ile geri gönderilir.

                   -Ön kontrol aşamasında düzeltme istenen makaleler için 15 gün,

              -Değerlendirme sonrası düzeltme istenen makaleler için 30 gün süre verilir, bu sürelerin aşılması halinde makale ret edilir.


SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi

ISSN 1300-7416 | e-ISSN 2602-2109 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi |
Kapak Resmi


p-ISSN: 1300-7416

e-ISSN: 2602-2109

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi SDÜ Tıp Fakültesinin yayın organıdır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi'nin amacı sağlık bilimleri ile ilgili alanlarda yapılan araştırmaları ulusal ve uluslararası bilim çevrelerine sunarak, duyurulması ve paylaşılmasına katkı sağlamaktır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi'nin dili Türkçe ve İngilizcedir.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi uluslararası (EBSCO, DOAJ, CiteFactor, İnfoBase İndex) ve ulusal (TR Dizin)  hakemli dergi statüsündedir. Yazıların değerlendirilmesinde danışman değerlendirmesi (peer review) sistemi uygulanır.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisine gönderilen ve dergide yayınlanan makalelerden hiçbir ücret talep edilmemektedir. Dergide yayınlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmemektedir. Dergimiz yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Dergisi, öncelikle Türkiye ve dünyada konuyla ilgili tüm tıbbi kurum ve bilgi merkezlerine ücretsiz olarak basılı ya da elektronik ortamda dergiye kolayca erişilmeyi sağlamaktır.

İntihal: Dergimize gönderilen tüm yazılar ithenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %25 ve altı olması önerilmektedir.

Yazıların Sorumluluğu: Dergide yayınlanan yazıların tüm sorumluluğu yazarlara aittir. Yazıların revizyon ve süreç takibi yazarın sorumluğundadır. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere gönderilmemiş olduğunu belirten ve makalede adı geçen yazarların tümünün imzaladığı yayın hakları devir formunun imzalanıp eklenmesi gereklidir. Daha önce bir kongrede tebliğ edilmiş ve özeti yayınlanmış çalışmalar yer ve tarih belirtmek şartı ile kabul edilebilir.

Yazıların yayın hakları devir formu, etik kurul onayı, aydınlatılmış onam formları, ham verileri  hakemler veya editör tarafından istediğinde yazar tarafından temin edilmek yazarın sorumluğundadır.

Makale kabul edildiği takdirde kabul yazısı gönderilir. Daha sonra makalenin son çıktısı iki hafta içerisinde geri gönderilmek üzere son kez yazışma adresindeki yazara gönderilir. Kabul edilen makalenin hangi sayıda basılacağına dergi sahibi ve yayın kurulu karar vermekle yetkilendirilmiştir.

Yazarlar bu dergide yayınlanan yazılarını kişisel veya kurumsal web sitelerinde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler.

Yazı Geri Çekme: Gönderilen yazıda gecikme veya diğer bir nedenle başka bir yerde yayınlatmak isteyenler yazılı bir başvuru ile yazılarını dergiden çekebilirler.

Yazı Reddi: Yayınlanması kabul edilmeyen yazılar, gerekçesi ile geri gönderilir.

                   -Ön kontrol aşamasında düzeltme istenen makaleler için 15 gün,

              -Değerlendirme sonrası düzeltme istenen makaleler için 30 gün süre verilir, bu sürelerin aşılması halinde makale ret edilir.


Cilt 27 - Sayı 2 - 1 Haz 2020
 1. MEME KANSERİ BİYOPSİ ve REZEKSİYON MATERYALLERİNDE HORMON RESEPTÖRLERİ (ER/PgR) ve HER2 DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 154 - 159
  Tuba DEVRİM , Merva AYDEMİR
 2. Meme Kanserinde Moleküler Alt Tiplerin Klinikopatolojik Özelliklerle İlişkisi
  Sayfalar 160 - 165
  Kemal Kürşat BOZKURT , Özlem DURAK , İbrahim Metin ÇİRİŞ , Nilgün KAPUCUOĞLU , Tuba DEVRİM
 3. Elektrik alanın DNA Hasarı ve Beyin Dokusu Üzerine Etkileri - Astaksantin’in Rolü
  Sayfalar 166 - 172
  Rahime ASLANKOÇ , Oğuzhan KAVRIK , Özlem ÖZMEN
 4. Pilonidal Sinüs Etyolojisinde Lumbo-Sakro-Koksigeal Açıların ve Koksiks Anatomisinin Değerlendirilmesi.
  Sayfalar 174 - 178
  Dursun Özgür Karakaş , İbrahim Yılmaz , Bülent Karslıoğlu , Aykut Aytekin
 5. Effects of the different anesthetic methods on postoperative hospitalization and use of analgesia in varicocele surgery
  Sayfalar 180 - 185
  Ömer Faruk BORAN , Mehmet KANDİLCİK , Bekir TÜRKAY , Bülent KATI , Mehmet Kutlu DEMİRKOL , Osman BARUT , Yavuz ORAK
 6. Nazal Kavite ve Paranazal Sinüs Tümörlerinde Radyoterapinin Sağkalıma Etkisi
  Sayfalar 186 - 190
  Rahşan HABİBOĞLU , F. İlknur KAYALI , Ferdi AKSARAY
 7. ANALYSIS OF PATIENTS ADMITTED TO A UNIVERSITY HOSPITAL EMERGENCY ROOM WITH 112
  Sayfalar 192 - 198
  Ahmet Tunç DENİZ , Ali DUMAN , Pınar ÖZDEMİR DENİZ , Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN , Ayhan AKÖZ
 8. BİR TIP FAKÜLTESİ 4-5-6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HASTA-HEKİM İLİŞKİSİNDE HASTA MERKEZLİLİĞE YÖNELİK TUTUMLARI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
  Sayfalar 200 - 208
  Özgür ÖNAL , İbrahim TAMAM , Hande NUR EROĞLU
 9. PLATELET-TO-LYMPHOCYTE (PLR) RATİOS İN ADENOİDECTOMY PATİENTS
  Sayfalar 210 - 213
  Mehmet Emre SİVRİCE , Hasan YASAN , Mustafa TÜZ , Erdoğan OKUR , Deniz DİLEK , Vural AKIN
 10. INVESTIGATION OF KNOWLEDGE, ATTITUDE AND AWARENESS CONCERNED WITH THE NORMAL AND CESAREAN DELIVERY OF FEMALE MEDICAL FACULTY STUDENTS
  Sayfalar 214 - 219
  İlker GÜNYELİ , Mustafa SAYGIN
 11. Evaluation of disease duration and effect of diabetes mellitus on renal parenchymal diffusion MRI signals in patients with chronic renal failure
  Sayfalar 220 - 225
  Hüseyin AYDIN , Abdulkerim ŞALKACI , Adnan KARAIBRAHIMOGLU
 12. Isparta İlinde Farklı Yaş Gruplarında Toxoplasma gondii Seroprevalansı ve IgG Avidite Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 226 - 233
  Mümtaz Cem ŞİRİN , Yasemin CEZAROĞLU , Buket ARIDOĞAN , Emel SESLİ ÇETİN
 13. ELEKTİF TOTAL ABDOMİNAL HİSTEREKTOMİ VE BİLATERAL OOFEREKTOMİ YAPILAN HASTALARDA İNTRAOPERATİF FARKLI DOZLARDA UYGULANAN LİDOKAİN İNFÜZYONUN POSTOPERATİF AĞRI KONTROLÜNE VE ANALJEZİ TÜKETİMİNE ETKİLERİNİN GÖZLENMESİ
  Sayfalar 234 - 241
  Dudu Duygu GÜL , Filiz ALKAYA SOLMAZ , Pakize KIRDEMİR
 14. Üçüncü Kranial Sinir Paralizisi ile Gelen Leptomeningeal Metastaz Olgusu
  Sayfalar 242 - 244
  Fatma ŞİMŞEK , Filiz AKTAŞ , Alper EREN , Gökhan AYDOĞAN
 15. Nadir Bir Olgu Sunumu: Rektum Kanserinin Penise Metastazı
  Sayfalar 246 - 249
  Çağatay ÖZSOY , Ekrem İSLAMOĞLU , Kamil SARAÇ , Kadir BALABAN , Mutlu ATEŞ , Murat SAVAŞ
 16. Rüptüre endometrioma sonrası gelişen tubo-ovarian apse; virgin kadınlarda nadir görülen bir olgu sunumu ve literatür araştırması
  Sayfalar 250 - 253
  Onur GÜNALDI , Hakan PEKER , Berna HALİLOĞLU PEKER
 17. Prenatal Tarama Testleri ve Hücreden Bağımsız Fetal DNA
  Sayfalar 254 - 260
  Fevziye Burcu ŞİRİN
Dizinler
İntihal Politikası

14798

Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir.

Benzerlik indeksi sınırı %25 ve altı olması önerilmektedir.