Cilt: 28 - Sayı: 3, 13.09.2021

Yıl: 2021

Araştırma Makaleleri

Araştırma Makalesi

9. STABİL KOAH OLGULARINDA PLAZMA LAKTAT DÜZEYİ

Olgu Sunumları

Derlemeler

Editöre Mektup

14791


Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi/ Medical Journal of Süleyman Demirel Universty Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.