Konferans Bildirisi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2018, Cilt , Sayı , 218 - 222, 31.12.2018

Öz

This study examined the effects of different irrigation levels on yield and water use efficiency of watermelon irrigated with a drip system under field conditions in 2016 growing seasons at the Alata Horticultural Research Institute, Tarsus Soil and Water Resources Location in the Mediterranean region of Turkey. There were six different irrigation levels (full irrigation TS, soil water deficit in the 90 cm within the four day intervals was replenished to the field capacity; deficit irrigation KS75; deficit irrigation KS50; Partial Root-Zone Drying PRD100; Partial Root-Zone Drying PRD75 and Partial Root-Zone Drying PRD50) in the survey. Experimental design was randomized blocks with three replications. The effect of irrigation levels on yield was found differred statistically significant. Full irrigation treatment under the produced the highest yield (92.6 t ha-1), the lowest yield was obtained in PRD50 treatment plots (70.5 t ha-1).  Highest water use efficiency (WUE) was obtained in KS75 and KS50 treatments as 21.3 kg/m3, lowest water use efficiency (WUE) was obtained from PRD100 treatment as 19.8 kg/m3. In the absence of water shortages TS it has been recommended based on the findings. In case of water scarcity, KS75 advisable.

Kaynakça

 • Clark, G.A., Maynard, D.N., Stanley, C.D.,1996. Drip Irrigation Menegement for Watermelon in a Humid Region, Applied Engineering in Agriculture 12(3):335-340
 • Çetin, Ö., Nacar, A.S., 1997. Harran Ovasında Karpuzun Alttan Sızdırma Sulama Sistemiyle Sulama Olanakları, GAP I. Sebze Tarımı Sempozyumu, Şanlıurfa, s.2017-222.
 • D’andria, R., Lavini, A., Morelli, G., Patumi, M., Terenziani, S., Calandrellı, D., ve Fragnıto, F., 2004. Effects of Water Regimes on Five Pickling and Double Aptitude Olive Cultivars (Olea europaea L.), The Journalof Hortiultural Scence Biotechnoly, 79, 18–25
 • Doorenbos, J., Kassam, A.H., 1979. Yield Response to Water, FAO United Nations Irrigation and Drainage Paper, Roma, Italy, (33): 193 s.
 • El-Beheidi, M.A., El-Sherbeiny, A.A., EL-Sawah, M.H., 1990. Watermelon Growth and Yield as Influenced by Nutrition and Irrigation Methods in New Reclaimed Sandy Soils, Egyptian Journal of Horticulture, 17(1): 47-56.
 • Erdem, Y., Yüksel, A.N., 2003. Yield Response of Watermelonto Irrigation Shortage, Scientia Horticulturae 98:365-383.
 • Güçdemir, İ.H., 2006. Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, Ankara, Genel Yayın Numarası: 231, Teknik Yayın numarası: T.69.
 • Gündüz, M., Kara, C., 1996. GAP Bölgesi Harran Ovası Koşullarında Açık Su Yüzeyi Buharlaşmasına Göre Karpuz Su Tüketimi. Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı, KHGM-APK Dairesi Başkanlığı, (98): 258-269.
 • Howell, T.A., Musick, J.T and Tolk, J.A 1986. Canopy Temparature of Irrigated Winter Wheat. Transactions of the ASAE, Vol. 29(6):1692-1699.
 • Howell, T.A., Yazar, A., Schneıder, A.D., Dusek, D.A ve Copeland, K.S., 1995. Yield and Water Use Efficiency of Corn in Response to LEPA Irrigation, ASAE Trans. of the ASAE, 38(6):1737-1747
 • Kuşcu, H., Turhan, A., Özmen, N., Aydınol, P., Demir, A.O., 2015. Bursa Ekolojik Koşullarında Karpuzun Su Kullanım Etkinliği, Verim ve Meyve Kalitesi Üzerine Farklı Sulama Rejimlerinin Etkisi, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi 28(1):21-26.
 • Miller, G., 2002. Home and Garden Information Center (Excerpted from Home Vegetable Gardening, EC 570, 2002). County Extension Agent, Clemson University, ABD, http://hgic.clemson.edu/factsheets/hgic1325.htm.
 • Özmen, S., Kanber, R., Sarı, N., Ünlü, M., 2014. Damla Sulama Koşullarında Aşılı ve Aşısız Bitki, Su ve Verim İlişkilerinin İrdelenmesi, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2 (2014):141-153
 • Rauphael, Y., Carderelli, M., Colla, g., 2008. Yield, Mineral Composition, Water Relations and Water Use Efficiency of Grafted Mini-Watermelon Plants Under Deficit Irrigations. HortScience 43(3):730-736.
 • Srinivas, K., Hegde, D.M., Havanagi, G.V., 1989a. Irrigation Studies on Watermelon (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. and Nakai), Irrigation Science (Historical Archive), 10(4): 293 -301
 • TUIK, 2017. www.tuik.gov.tr
 • Yetişir, H., Sarı, N., 2004. Effect of Hypocotyl Morphology on Survival Rate and Growth of Watermelon Seedlings Grafted on Rootstocks with Different Emergence Performance at Various Temperatures, Turk. J. Agric., 28: 231-237

Karpuzda Kısıntılı Sulamanın Verim ve Su Kullanım Randımanın Etkisi

Yıl 2018, Cilt , Sayı , 218 - 222, 31.12.2018

Öz

Bu çalışma, damla sulama sistemi ile farklı düzeylerde sulanan karpuzun verim ve su kullanım etkinliği üzerine etkinliğini belirlemek amacı ile 2016 yılı yetişme sezonunda Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Tarsus Toprak ve Su Kaynakları Lokasyonu İstasyonunda yürütülmüştür. Araştırmada 6 farklı sulama konusu (Tam sulama, TS; 4 gün sulama aralığında 90 cm deki eksik nemin tarla kapasitesine getirildiği konu, kısıntılı sulama, KS75; Kısıntılı sulama, KS50; yarı ıslatmalı kısıntılı sulama PRD100, yarı ıslatmalı kısıntılı sulama PRD75 ve yarı ıslatmalı kısıntılı sulama PRD50). Araştırma, tesadüf blokları deneme deseninde üç yinelemeli olarak yürütülmüştür. Sulama düzeylerinin verim üzerine etkileri istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. En yüksek verim tam sulama (TS) konusunda 92.6 t ha-1, en düşük verim PRD50 konusunda 70.5 t ha-1 elde edilmiştir. En yüksek su kullanım randımanı WUE KS75 ve KS50 konularından 21.3 kg m-3, en düşük ise PRD-100 konusunda 19.8 kg m-3 olarak belirlenmiştir. Bu bulgulara göre su sıkıntısının olmadığı koşullarda TS önerilmiştir. Suyun kısıtlı olması durumunda ise PRD75 konusu önerilebilir. Bu bulgulara göre su sıkıntısının olmadığı koşullarda TS önerilmiştir. Suyun kısıtlı olması durumunda ise KS75 konusu önerilebilir.

Kaynakça

 • Clark, G.A., Maynard, D.N., Stanley, C.D.,1996. Drip Irrigation Menegement for Watermelon in a Humid Region, Applied Engineering in Agriculture 12(3):335-340
 • Çetin, Ö., Nacar, A.S., 1997. Harran Ovasında Karpuzun Alttan Sızdırma Sulama Sistemiyle Sulama Olanakları, GAP I. Sebze Tarımı Sempozyumu, Şanlıurfa, s.2017-222.
 • D’andria, R., Lavini, A., Morelli, G., Patumi, M., Terenziani, S., Calandrellı, D., ve Fragnıto, F., 2004. Effects of Water Regimes on Five Pickling and Double Aptitude Olive Cultivars (Olea europaea L.), The Journalof Hortiultural Scence Biotechnoly, 79, 18–25
 • Doorenbos, J., Kassam, A.H., 1979. Yield Response to Water, FAO United Nations Irrigation and Drainage Paper, Roma, Italy, (33): 193 s.
 • El-Beheidi, M.A., El-Sherbeiny, A.A., EL-Sawah, M.H., 1990. Watermelon Growth and Yield as Influenced by Nutrition and Irrigation Methods in New Reclaimed Sandy Soils, Egyptian Journal of Horticulture, 17(1): 47-56.
 • Erdem, Y., Yüksel, A.N., 2003. Yield Response of Watermelonto Irrigation Shortage, Scientia Horticulturae 98:365-383.
 • Güçdemir, İ.H., 2006. Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, Ankara, Genel Yayın Numarası: 231, Teknik Yayın numarası: T.69.
 • Gündüz, M., Kara, C., 1996. GAP Bölgesi Harran Ovası Koşullarında Açık Su Yüzeyi Buharlaşmasına Göre Karpuz Su Tüketimi. Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı, KHGM-APK Dairesi Başkanlığı, (98): 258-269.
 • Howell, T.A., Musick, J.T and Tolk, J.A 1986. Canopy Temparature of Irrigated Winter Wheat. Transactions of the ASAE, Vol. 29(6):1692-1699.
 • Howell, T.A., Yazar, A., Schneıder, A.D., Dusek, D.A ve Copeland, K.S., 1995. Yield and Water Use Efficiency of Corn in Response to LEPA Irrigation, ASAE Trans. of the ASAE, 38(6):1737-1747
 • Kuşcu, H., Turhan, A., Özmen, N., Aydınol, P., Demir, A.O., 2015. Bursa Ekolojik Koşullarında Karpuzun Su Kullanım Etkinliği, Verim ve Meyve Kalitesi Üzerine Farklı Sulama Rejimlerinin Etkisi, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi 28(1):21-26.
 • Miller, G., 2002. Home and Garden Information Center (Excerpted from Home Vegetable Gardening, EC 570, 2002). County Extension Agent, Clemson University, ABD, http://hgic.clemson.edu/factsheets/hgic1325.htm.
 • Özmen, S., Kanber, R., Sarı, N., Ünlü, M., 2014. Damla Sulama Koşullarında Aşılı ve Aşısız Bitki, Su ve Verim İlişkilerinin İrdelenmesi, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2 (2014):141-153
 • Rauphael, Y., Carderelli, M., Colla, g., 2008. Yield, Mineral Composition, Water Relations and Water Use Efficiency of Grafted Mini-Watermelon Plants Under Deficit Irrigations. HortScience 43(3):730-736.
 • Srinivas, K., Hegde, D.M., Havanagi, G.V., 1989a. Irrigation Studies on Watermelon (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. and Nakai), Irrigation Science (Historical Archive), 10(4): 293 -301
 • TUIK, 2017. www.tuik.gov.tr
 • Yetişir, H., Sarı, N., 2004. Effect of Hypocotyl Morphology on Survival Rate and Growth of Watermelon Seedlings Grafted on Rootstocks with Different Emergence Performance at Various Temperatures, Turk. J. Agric., 28: 231-237

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik, Ziraat
Bölüm Araştıma
Yazarlar

Gülşen DURAKTEKİN (Sorumlu Yazar)
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Türkiye


Yeşim Bozkurt ÇOLAK Bu kişi benim
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Türkiye


Günsu ATAĞ Bu kişi benim
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Türkiye


Mete ÖZFİDANER
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
0000-0002-8453-8136
Türkiye


Alper BAYDAR Bu kişi benim
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Türkiye


Engin GÖNEN Bu kişi benim
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt , Sayı

Kaynak Göster

Bibtex @konferans bildirisi { sduzfd447635, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {}, pages = {218 - 222}, doi = {}, title = {Karpuzda Kısıntılı Sulamanın Verim ve Su Kullanım Randımanın Etkisi}, key = {cite}, author = {Duraktekin, Gülşen and Çolak, Yeşim Bozkurt and Atağ, Günsu and Özfidaner, Mete and Baydar, Alper and Gönen, Engin} }
APA Duraktekin, G. , Çolak, Y. B. , Atağ, G. , Özfidaner, M. , Baydar, A. & Gönen, E. (2018). Karpuzda Kısıntılı Sulamanın Verim ve Su Kullanım Randımanın Etkisi . Ziraat Fakültesi Dergisi , 1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Özel Sayısı , 218-222 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduzfd/issue/40528/447635
MLA Duraktekin, G. , Çolak, Y. B. , Atağ, G. , Özfidaner, M. , Baydar, A. , Gönen, E. "Karpuzda Kısıntılı Sulamanın Verim ve Su Kullanım Randımanın Etkisi" . Ziraat Fakültesi Dergisi (2018 ): 218-222 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduzfd/issue/40528/447635>
Chicago Duraktekin, G. , Çolak, Y. B. , Atağ, G. , Özfidaner, M. , Baydar, A. , Gönen, E. "Karpuzda Kısıntılı Sulamanın Verim ve Su Kullanım Randımanın Etkisi". Ziraat Fakültesi Dergisi (2018 ): 218-222
RIS TY - JOUR T1 - Karpuzda Kısıntılı Sulamanın Verim ve Su Kullanım Randımanın Etkisi AU - Gülşen Duraktekin , Yeşim Bozkurt Çolak , Günsu Atağ , Mete Özfidaner , Alper Baydar , Engin Gönen Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 218 EP - 222 VL - IS - SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Karpuzda Kısıntılı Sulamanın Verim ve Su Kullanım Randımanın Etkisi %A Gülşen Duraktekin , Yeşim Bozkurt Çolak , Günsu Atağ , Mete Özfidaner , Alper Baydar , Engin Gönen %T Karpuzda Kısıntılı Sulamanın Verim ve Su Kullanım Randımanın Etkisi %D 2018 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V %N %R %U
ISNAD Duraktekin, Gülşen , Çolak, Yeşim Bozkurt , Atağ, Günsu , Özfidaner, Mete , Baydar, Alper , Gönen, Engin . "Karpuzda Kısıntılı Sulamanın Verim ve Su Kullanım Randımanın Etkisi". Ziraat Fakültesi Dergisi / (Aralık 2018): 218-222 .
AMA Duraktekin G. , Çolak Y. B. , Atağ G. , Özfidaner M. , Baydar A. , Gönen E. Karpuzda Kısıntılı Sulamanın Verim ve Su Kullanım Randımanın Etkisi. ZFD. 2018; 218-222.
Vancouver Duraktekin G. , Çolak Y. B. , Atağ G. , Özfidaner M. , Baydar A. , Gönen E. Karpuzda Kısıntılı Sulamanın Verim ve Su Kullanım Randımanın Etkisi. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 218-222.
IEEE G. Duraktekin , Y. B. Çolak , G. Atağ , M. Özfidaner , A. Baydar ve E. Gönen , "Karpuzda Kısıntılı Sulamanın Verim ve Su Kullanım Randımanın Etkisi", Ziraat Fakültesi Dergisi, ss. 218-222, Ara. 2019