Amaç

Selcuk Dental Journal, Dişhekimliği Bilimleri ile ilgili araştırmalar, olgu sunumları ve diş Hekimliğini ilgilendiren diğer bilim dallarına ait bilimsel çalışmaları yayımlamayı amaçlamaktadır. 

Kapsam

Selcuk Dental Journal,  temel ve klinik bilim alanlarını kapsamak üzere diş hekimliği ile ilgili özgün araştırma makaleleri, olgu sunumları, derlemeler ve editöre mektupları yayımlamaktadır. Gönderilen makale, telif hakkı içeren kısımlar barındırıyorsa hak sahibinden izin almak yazarın sorumluluğundadır ve bu durum makale içerisinde belirtilmelidir. Yayınlanmak için gönderilen makalelerin daha önce yayınlanmamış olması, başka bir yerde yayına kabul edilmiş veya değerlendirme altında olmaması gerekir. Dergiye gönderilen makale nitelik ve biçimsel olarak uygun ise hakem incelemesine gönderilir. Makale yayınlanmak üzere dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbiri, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez, ayrıca hiçbir isim, yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez. Araştırmalar için uygun olan etik kuruldan alınmış onay belgesi alınması gerekmektedir. 


BİLİMSEL SORUMLULUK

Tüm yazarların gönderilen makalede akademik-bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. Yazar olarak belirlenen isim yada isimler aşağıdaki özelliklerin tamamına sahip olmalıdır:

- Makaledeki çalışmayı planlamalı veya yapmalı,

- Makaleyi yazmalı veya revize etmeli,

- Son halini kabul etmelidir.

- Makalelerin bilimsel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

ETİK SORUMLULUK

Dergi, “İnsan” öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki Deklarasyonu Prensipleri’ne uygunluk ilkesini kabul eder. Bu tip çalışmaların varlığında yazarlar, makalenin gereç ve yöntem bölümünde bu prensiplere uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından onay ve çalışmaya katılmış insanlardan “Bilgilendirilmiş Gönüllü Onamı” aldıklarını belirtmek zorundadır.

Olgu sunumlarında hastanın kimliğinin ortaya çıkmasına bakılmaksızın hastalardan “Bilgilendirilmiş Gönüllü Onamı” alınmalıdır.

Eğer makalede direkt-indirekt ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma vs. ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ve varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar), editöre sunum sayfasında bildirmek zorundadır.

Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

DİL

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Türkçe makalelerde Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğü veya www.tdk.org.tr internet adresi ayrıca Türk Tıbbi Derneklerinin kendi branşlarına ait terimler sözlüğü esas alınmalıdır. Ayrıca gönderilmiş olan makalelerdeki yazım ve dilbilgisi hataları, makalenin içeriğine dokunmadan, redaksiyon komitemiz tarafından düzeltilebilir.

TELİF HAKKI 

Yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayınlayan kuruma aittir. Yazarlar “Yayın Hakları Devir Formu” nu doldurup editöre iletmeleri gerekmektedir. Yazılardaki görüş ve öneriler tümüyle yazarların sorumluluğundadır.