Yıl 2021, Cilt 24 , Sayı 1, Sayfalar 151 - 161 2021-04-30

Türkiye’de Denizyolu Yük Taşımacılığı Hizmeti Veren İşletmelerin Finansal Performanslarının Oran Analizi Yöntemi İle İncelenmesi

Beyhan BELLER DİKMEN [1]


İnsanların ve ürünlerin yer değiştirme ihtiyaçları sonucunda ortaya çıkan taşımacılık, lojistik faaliyetler arasında en yüksek paya sahip olan faaliyettir. İnsanların yaşamlarını devam ettirebilmelerinde ihtiyaç duydukları ürünlerin üretilebilmesi için gerekli olan hammaddelerin elde edilmesi, hammaddelerin üretim birimlerine sevk edilmesi, üretilen mamullerin pazarlara ve tüketicilere ulaştırılması vb. aşamaların hepsinde taşıma faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Taşıma faaliyetinin gerçekleştirilmesi aşamasında karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu ve boru hattı taşıma türlerinden yararlanılmaktadır. Bu türlerin her birinin dikkate alınması ile oluşturulan işletmelerin finansal performanslarındaki değişimin analiz edilmesi işletme yöneticilerinin alacakları kararların daha doğru olması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, 2009 – 2019 yılları arasında Türkiye’de denizyolu yük taşımacılığı hizmeti veren işletmelerin finansal performanslarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda denizyolu yük taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren işletmelere ait veriler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sektör bilançolarından elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizleri oran analizi yöntemi aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre denizyolu yük taşımacılığı sektörünün kısa vadeli borçlarını genel olarak zorlanmadan ödeyebildiği, varlıklarının çoğunlukla uzun vadeli yabancı kaynaklar kullanılarak finanse edildiği belirlenmiştir. Sektörün 2011, 2013 ve 2016 yıllarında net satışlar üzerinden zarar ettiği, çalışma kapsamındaki diğer yıllarda ise kar ettiği tespit edilmiştir.
Denizyolu, Taşıma Faaliyeti, Sektör Bilançoları
 • Referans 1 Akdoğan, Nalan ve Nejat Tenker, (2007). Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Referans 2 Chou, Tsung - Yu, and Liang, Gin - Shuh (2001). “Application Of A Fuzzy Multi-Criteria Decision-Making Model For Shipping Company Performance Evaluation”, Maritime Policy & Management, 28(4), s. 375 – 392.
 • Referans 3 Çabuk, Adem ve İbrahim Lazol, (2009). Mali Tablolar Analizi, Ekin Kitabevi, Bursa.
 • Referans 4 Deran, Ali ve Erduru, İncilay (2018). “Karayolu ve Denizyolu Yük Taşımacılığı Sektörlerinin Finansal Performans Analizi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 11(3), s. 479 – 503.
 • Referans 5 Deran, Ali; İskenderoğlu, Ömer ve Erduru, İncilay (2014). “Regional Differences And Financial Ratios: A Comparative Approach On Companies Of Ise City Indexes”, International Journal Of Economics and Financial Issues, 4(4), s. 946 – 955.
 • Referans 6 Doğan, Zeki ve Beller Dikmen, Beyhan (2018), “Türkiye’deki Ulaştırma Sektörü ve Ulaştırma Türlerinin Karşılaştırılması”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(56), s. 758 – 770.
 • Referans 7 Görçün, Ömer Faruk (2016). Ulaştırma Sistemleri ve Yönetimi, (Editör: Köksal Büyük), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Referans 8 Kang, Hyo -Won.; Wang, Grace.W.Y; Bang, Hee - Seok . and Woo, Su - Han (2016). “Economic Performance And Corporate Financial Management Of Shipping Firms”, Maritime Economics & Logistics, 18(3), s. 317 – 330.
 • Referans 9 Korkmaz, Oya ve Uygurtürk, Hasan (2010). “Deniz Taşımacılığı İşletmelerinin Finansal Performansının Topsis Yöntemi İle Belirlenmesi”, Mali Ufuklar Dergisi, 2, s. 35 – 54.
 • Referans 10 Lee, Paul Tae -Woo; Lin, Cheng - Wei and Shin, Sung - Ho (2018). “Financial Performance Evaluation Of Shipping Companies Using Entropy And Grey Relation Analysis”, (Editors: Paul Tae – Woo Lee And Zaili Yang) Multi – Criteria Decision Making İn Maritime Studies And Logistics Applications And Cases, Springer International Publishing, Vol. 260, s. 219 – 247.
 • Referans 11 Okka, Osman (2006) Finansal Yönetime Giriş, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Referans 12 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sektör Bilançoları, erişim tarihi 10.11.2020, http://www3.tcmb.gov.tr/sektor/2020/#/.
 • Referans 13 Yorulmaz, Murat ve Birgün, Semra (2017). “Maritime Transport Logistics Service Capabilities Impact On Customer Service And Financial Performance: An Application In The Turkish Maritime Sector”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 9/3, s. 468 – 486.
 • Referans 14 Wang, Yu-Jie and Lee, Hsuan - Shih (2010). “Evaluating Financial Performance Of Taiwan Container Shipping Companies By Strength And Weakness Indices”, International Journal Of Computer Mathematics, 87(1), s. 38 – 52.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2260-6321
Yazar: Beyhan BELLER DİKMEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: TARSUS ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 16 Şubat 2021
Kabul Tarihi : 7 Nisan 2021
Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2021

APA Beller Dikmen, B . (2021). Türkiye’de Denizyolu Yük Taşımacılığı Hizmeti Veren İşletmelerin Finansal Performanslarının Oran Analizi Yöntemi İle İncelenmesi . Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi , 24 (1) , 151-161 . DOI: 10.29249/selcuksbmyd.881340