Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Okul Öncesi Döneme Yönelik Bir STEM Etkinliği: Paraşüt Tasarlama

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2, 126 - 158, 27.12.2021
https://doi.org/10.31798/ses.1007703

Öz

STEM; fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini kapsayan bir eğitim yaklaşımı olmakla beraber, okul öncesi çağdan yükseköğrenime kadar her seviyeye hitap etmektedir. Bu çalışmada 50-65 aylık okul öncesi çocukları için yapılandırmacı yaklaşımın 5E modeline göre hazırlanan STEM etkinlikleri, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 22 okul öncesi çocuğa uygulanmıştır. Araştırmada nitel araştırma modellerinden durum çalışması kullanılmıştır. STEM etkinlikleri esnasında Shaw (1988) tarafından yazılan Cipteki Koyunlar (Sheep in a Jeep) hikaye kitabından yararlanılmıştır. Etkinlikler aracılığıyla çocukların, STEM’i oluşturan disiplinlerden her birine ilişkin belli kazanımları edinmeleri amaçlanmıştır. Bu kazanımlar, fen disiplini için, kuvvet, hareket, yerçekimi ve sürtünme gibi kavramların anlaşılması; matematik disiplini için, süre ve sıralama kavramlarının anlaşılması; teknoloji disiplini için uygun malzemelerin seçilip kullanılarak bir paraşüt tasarlanması ve mühendislik disiplini için tasarlanacak ürünün taslak çiziminin yapılarak tasarlanması şeklindedir. Etkinlik esnasında çocukların 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırılan problem çözme, işbirliği, iletişim kurma ve yaratıcı düşünme becerilerini kullandıkları gözlemlenmiştir. Sonuç olarak erken çocukluk döneminde, çalışmada geliştirilen etkinliğin etkili bir şekilde kullanılabileceği görüldüğünden bu dönemde STEM eğitimine yer verilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır.

Kaynakça

 • Akgündüz, D., & Akpınar, B. C. (2018). Okul öncesi eğitiminde fen eğitimi temelinde gerçekleştirilen STEM uygulamalarının öğrenci, öğretmen ve veli açısından değerlendirilmesi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 32(1), 1-26.
 • Aladé, F.,Lauricella, A. R., Beaudoin-Ryan, L., & Wartella, E. (2016). Measuring with Murray: touch screen technology and preschoolers' STEM learning. Computers in Human Behavior, 62, 433-441.
 • Anderson, A. E., & Meier, J. A. (2018). Second grade students learn about civil engineers and erosion. Journal of STEM Arts, Crafts, and Constructions, 3(2), 6.
 • Atik, A. (2019). STEM etkinliklerinin bilimsel süreç becerileri üzerine etkisi: 5 yaş örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
 • Bagiati, A., & Evangelou, D. (2009). An examination of web-based p-12 engineering curricula: ıssues of pedagogical and engineering content fidelity. Paper presented at the 2009 Research in Engineering Education Symposium, July 20–23, Palm Cove, Queensland, Australia.
 • Bagiati, A., & Evangelou, D. (2015). Engineering curriculum in the preschool classroom: the teacher’s experience. European Early Childhood Education Research Journal, 23(1), 112-128.
 • Bagiati, A., & Evangelou, D. (2016). Practicing engineering while building with blocks: identifying engineering thinking. European Early Childhood Education Research Journal, 24(1), 67-85.
 • Bers, Marina U. (2008). Engineers and storytellers: using robotic manipulatives to develop technologica fluency in early childhood. In Olivia N. Saracho& Bernard Spodek (Eds.), Contemporary perspectives on science and technology in early childhood education (pp. 105-125). Charlotte, NC: Information Age.
 • Brophy, S., Klein, S., Portsmore, M., & Rogers, C. (2008). Advancing engineering education in P-12 classrooms. Journal of EngineeringEducation, 97(3), 369-387.
 • Büyüköztürk Ş., Kılıç Çakmak E., Akgün Ö.E., Karadeniz Ş., ve Demirel F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. 14. Baskı, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.
 • Bybee, R. W. (2009). The BSCS 5E instructional model and 21st century skills. Colorado Springs, CO: BSCS.
 • Clements, D. H. (2002). Computers in early childhood mathematics. Contemporary Issues in Early Childhood, 3(2), 160–18.
 • Başaran, M. (2018). Okul öncesi eğitimde STEM yaklaşımının uygulanabilirliği (eylem araştırması). Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Dal, S., Bilen, K., & Köse, M. (2018, Mayıs). Okulöncesi eğitiminde örnek bir Stem+A etkinliği: üç küçük domuz ve marshmallow evi (Öz), IV. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumunda Sunulan Bildiri, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Antalya. Erişim adresi: http://kayit.asoscongress.com/files/Egitim_Bilimleri_%C3%96zet_Kitap%C3%A7%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf
 • Daugherty, M. K. (2013). The prospect of an “A” in STEM education. Journal of STEM Education, 14 (2), 10-15.
 • Dass, P. (2015). Teaching STEM effectively with the learning cycle approach. K-12 STEM Education, 1(1), 5-12.
 • Davis, M. E., Cunningham, C. M., & Lachapelle, C. P. (2017). They can't spell" engineering" but they can do it: designing an engineering curriculum for the preschool classroom. Zero To Three, 37(5), 4-11.
 • English, L. D. (2018). Early engineering: an introduction to young children’s potential. In Early Engineering Learning (pp. 1-5). Springer, Singapore.
 • Eroğlu, S., & Bektaş, O. (2016). STEM eğitimi almış fen bilimleri öğretmenlerinin STEM temelli ders etkinlikleri hakkındaki görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 4 (3) , 43-67.
 • Gonzalez, M., & Freyer, C. (2014). A collaborative initiative: stem and universally designed curriculum for at-risk preschoolers. National Teacher Education Journal, 7(3), 21-29.
 • Gonzales,H. B.,& Kuenzi, J. J. (2012). Science, technology, engineering, and mathematics (stem) education: a primer congressional research service. Retrieved from http://www.stemedcoalition.org/wpcontent/uploads/2010/05/STEM-Education-Primer.pdf
 • Günşen, G., Fazlıoğlu, Y., Bayır, E. (2017). STEM yaklaşımına dayalı okul öncesi öğretim uygulama örneği ve uygulamanın 5 yaş çocukları üzerine etkileri. 2017 Bildiri Özetleri Kitabı, s(599-600).
 • Köse, M., & Ataş, R. (2020). Sınıf öğretmenlerinin stem eğitimine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Academy Journal of Educational Sciences, 4(2), 103-110.
 • Köse, M., Kurtuluş, M. A., & Bilen, K. (2020). The relationship of stem attitudes and reflective thinking skills on problem-solving. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(27), 76-93.
 • McClure, E. R.,Guernsey, L., Clements, D. H., Bales, S. N., Nichols, J., Kendall-Taylor, N., and Levine, M. H. (2017). STEM starts early: grounding science, technology, engineering and math education in early childhood. New York: The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop.
 • MEB, (2013). Okul öncesi eğitim programı. Ankara: Meb Basımevi
 • Moomaw, S., & Davis, J. A. (2010). STEM comes to preschool. Young Children, 65(5), 12-18.
 • Öner, G., & Özden Yılmaz, Y. (2019). Ortaokul öğrencilerinin problem çözme ve sorgulayıcı öğrenme becerileri algıları ile STEM’e yönelik algı ve tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 8(3), 837-861.
 • Park, D. Y., Park, M. H., & Bates, A. B. (2018). Exploring young children’s understanding about the concept of volume through engineering design in a stem activity: a case study. International Journal of Science and Mathematics Education, 16(2), 275-294.
 • Shaw, N. (1988). Sheep in a jeep. Boston: Houghton Mifflin.
 • Soylu, Ş. (2016). STEM education in early childhood in Turkey. Journal of Educational & Instructional Studies in the World, 6(1), 38-47.
 • Sullivan, A.,& Bers, M. U. (2016). Robotics in the early childhood classroom: learning outcomes from an 8-week robotics curriculum in pre-kindergarten through second grade. International Journal of Technology and Design Education, 26(1), 3-20.
 • Torres-Crespo, M. N.,Kraatz, E., & Pallansch, L. (2014). From fearing STEM to playing with it: the natural integration of STEM into the preschool classroom. SRATE Journal, 23(2), 8-16.
 • Uğraş, M. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin STEM uygulamalarına yönelik görüşleri. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 1(1),39-54.
 • White, R. (2012). The power of play: a research summary on play and learning. Retrieved from http://www.childrensmuseums.org/images/MCMResearchSummary.pdf.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kadir BİLEN (Sorumlu Yazar)
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2054-2117
Türkiye


Ayşegül ERGÜN
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1481-4019
Türkiye


Vildan ŞİMŞEK
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6455-9757
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ses1007703, journal = {Scientific Educational Studies}, eissn = {2602-4527}, address = {}, publisher = {Mahmut SAĞIR}, year = {2021}, volume = {5}, number = {2}, pages = {126 - 158}, doi = {10.31798/ses.1007703}, title = {Okul Öncesi Döneme Yönelik Bir STEM Etkinliği: Paraşüt Tasarlama}, key = {cite}, author = {Bilen, Kadir and Ergün, Ayşegül and Şimşek, Vildan} }
APA Bilen, K. , Ergün, A. & Şimşek, V. (2021). Okul Öncesi Döneme Yönelik Bir STEM Etkinliği: Paraşüt Tasarlama . Scientific Educational Studies , 5 (2) , 126-158 . DOI: 10.31798/ses.1007703
MLA Bilen, K. , Ergün, A. , Şimşek, V. "Okul Öncesi Döneme Yönelik Bir STEM Etkinliği: Paraşüt Tasarlama" . Scientific Educational Studies 5 (2021 ): 126-158 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ses/issue/67235/1007703>
Chicago Bilen, K. , Ergün, A. , Şimşek, V. "Okul Öncesi Döneme Yönelik Bir STEM Etkinliği: Paraşüt Tasarlama". Scientific Educational Studies 5 (2021 ): 126-158
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Döneme Yönelik Bir STEM Etkinliği: Paraşüt Tasarlama AU - Kadir Bilen , Ayşegül Ergün , Vildan Şimşek Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31798/ses.1007703 DO - 10.31798/ses.1007703 T2 - Scientific Educational Studies JF - Journal JO - JOR SP - 126 EP - 158 VL - 5 IS - 2 SN - -2602-4527 M3 - doi: 10.31798/ses.1007703 UR - https://doi.org/10.31798/ses.1007703 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Scientific Educational Studies Okul Öncesi Döneme Yönelik Bir STEM Etkinliği: Paraşüt Tasarlama %A Kadir Bilen , Ayşegül Ergün , Vildan Şimşek %T Okul Öncesi Döneme Yönelik Bir STEM Etkinliği: Paraşüt Tasarlama %D 2021 %J Scientific Educational Studies %P -2602-4527 %V 5 %N 2 %R doi: 10.31798/ses.1007703 %U 10.31798/ses.1007703
ISNAD Bilen, Kadir , Ergün, Ayşegül , Şimşek, Vildan . "Okul Öncesi Döneme Yönelik Bir STEM Etkinliği: Paraşüt Tasarlama". Scientific Educational Studies 5 / 2 (Aralık 2021): 126-158 . https://doi.org/10.31798/ses.1007703
AMA Bilen K. , Ergün A. , Şimşek V. Okul Öncesi Döneme Yönelik Bir STEM Etkinliği: Paraşüt Tasarlama. SES. 2021; 5(2): 126-158.
Vancouver Bilen K. , Ergün A. , Şimşek V. Okul Öncesi Döneme Yönelik Bir STEM Etkinliği: Paraşüt Tasarlama. Scientific Educational Studies. 2021; 5(2): 126-158.
IEEE K. Bilen , A. Ergün ve V. Şimşek , "Okul Öncesi Döneme Yönelik Bir STEM Etkinliği: Paraşüt Tasarlama", Scientific Educational Studies, c. 5, sayı. 2, ss. 126-158, Ara. 2021, doi:10.31798/ses.1007703