ISSN: 2147-6071
e-ISSN: 2147-7035
Başlangıç: 2014
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi
Kapak Resmi
       
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi (SEYAD); Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi (SEYAD) yapılacak araştırma ve bilimsel çalışmaların bilim çevreleri, piyasa ve ilgilenenlerce paylaşılmasını, müzakere edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamaya yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Akademik bir dergi olan SEYAD, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel makaleler yayınlanmasını amaçlamaktadır. Derginin dili Türkçe'dir. İngilizce çalışmalar da dergimiz tarafından yayınlanmaktadır. 
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi (SEYAD), ulusal ve uluslararası standartlarda yayın yapan, ücretsiz, hakemli ve bilimsel bir dergidir.  

Dergimize gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ek olarak intihale meydan vermemek adına tüm makaleler iThenticate programı ile intihal taramasından geçmektedir. 
Makale dosyalarına ek olarak yazar bilgisi katkı metnini içeren dosyayı yüklemeyi unutmayınız!
Dergimizin kapsamı genel olarak aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır;
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ("Siyaset Bilimi" ve "Kamu Yönetimi"nin tüm alt disiplinleri)
  • Uluslararası İlişkiler ("Uluslararası İlişkiler"in tüm alt disiplinleri)
  • Maliye
  • İktisat (Makro İktisat, Kalkınma Ekonomisi, Çevre Ekonomisi, Para Politikası, Uluslararası İktisat, Ekonometri vb)
Belirtilen alanlara ek olarak Orta Doğu Çalışmaları, Afrika Çalışmaları ve Osmanlı Çalışmaları'na da dergimizde yer verilmektedir.

Araştırma Makalesi

Nijer Cumhuriyetinde Tüketici Fiyat Endeksinin Belirleyicileri: Doğrusal Olmayan Eşbütünleşme ve Hata Düzeltme Modelinden Bazı Bulgular

Araştırma Makalesi

HAÇLI SEFERLERİNDE ŞAP VE ŞAP TİCARETİ

Abstracting and Indexing


20424


20423

20425

20536

20537

26589