Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2147-6071 | e-ISSN 2147-7035 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi |


SEYAD, Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez yayınlanan hakemli bir dergidir. SEYAD Dergisi yapılacak araştırma ve bilimsel çalışmaların bilim çevreleri, piyasa ve ilgilenenlerce paylaşılmasını, müzakere edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamaya yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Akademik bir dergi olan SEYAD, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel makaleler yayınlanmasını amaçlamaktadır. Derginin dili Türkçe'dir. 

Dergimize gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ek olarak intihale meydan vermemek adına tüm makaleler iThenticate programı ile intihal taramasından geçmektedir. 
Dergimizin kapsamı genel olarak aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır;
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Siyaset ve Sosyal Bilimler, Kamu Yönetimi)
  • Hukuk Bilimleri (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Hukuk Tarihi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)
  • Uluslararası İlişkiler (Siyasi Tarih, Devletler Hukuku, Uluslararası İlişkiler)
  • Maliye
  • İktisat (Makro İktisat, Kalkınma Ekonomisi, Çevre Ekonomisi, Para Politikası, Uluslararası İktisat, Ekonometri)
Belirtilen alanlara ek olarak Orta Doğu Çalışmaları, Afrika Çalışmaları ve Osmanlı Çalışmaları'na da dergimizde yer verilmektedir.

Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

ISSN 2147-6071 | e-ISSN 2147-7035 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi |
Kapak Resmi


SEYAD, Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez yayınlanan hakemli bir dergidir. SEYAD Dergisi yapılacak araştırma ve bilimsel çalışmaların bilim çevreleri, piyasa ve ilgilenenlerce paylaşılmasını, müzakere edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamaya yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Akademik bir dergi olan SEYAD, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel makaleler yayınlanmasını amaçlamaktadır. Derginin dili Türkçe'dir. 

Dergimize gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ek olarak intihale meydan vermemek adına tüm makaleler iThenticate programı ile intihal taramasından geçmektedir. 
Dergimizin kapsamı genel olarak aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır;
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Siyaset ve Sosyal Bilimler, Kamu Yönetimi)
  • Hukuk Bilimleri (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Hukuk Tarihi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi)
  • Uluslararası İlişkiler (Siyasi Tarih, Devletler Hukuku, Uluslararası İlişkiler)
  • Maliye
  • İktisat (Makro İktisat, Kalkınma Ekonomisi, Çevre Ekonomisi, Para Politikası, Uluslararası İktisat, Ekonometri)
Belirtilen alanlara ek olarak Orta Doğu Çalışmaları, Afrika Çalışmaları ve Osmanlı Çalışmaları'na da dergimizde yer verilmektedir.