BibTex RIS Kaynak Göster

Toplum Yararına Çalışma Programı: İşsizlikle Mücadelede Yeni Bir Yöntem mi?

Yıl 2013, Cilt: 3 Sayı: 2, 0 - 0, 01.06.2013

Öz

İşsizlik veya yoksullukla mücadelede yeni bir yöntem olarak kamuoyuna sunulan Toplum Yararına Çalışma Programı’nı merkeze alarak tartışan bu çalışma; Program’ın müstakil bir proje olmadığı kabulünden hareketle onu yaslandığı paradigma içerisinde kavramaya çalışmaktadır. Bu yaklaşım çerçevesinde, öncelikle büyük resme bakılmakta; bir bakıma sosyal devlet ve enstrümanlarının değişen özelliklerinin izleri sürülmektedir. Yeni dönemde piyasayla ilişkileri bağlamında devletin pozisyonu değişmekte; artık piyasayla uyumlu, kolaylaştırıcı, etkin devlet olma yönünde bir değişim yaşanmaktadır. Bu yeni dönem, sosyal politika disiplininin paradigmasını da kaydırmakta; geleneksel sosyal politika anlayışından köklü bir kopuş yaşanmaktadır. Yoksullukla mücadelede tarihsel bir deneyim olan İngiliz Yoksul Yasaları’nı birçok açıdan hatırlatan Toplum Yararına Çalışma Programı, bu özelliği dolayısıyla yoksullukla ve işsizlikle mücadelede tarihsel bir geriye gidişi temsil etmektedir. Batılı ülkelerde çalıştırmacılık (workfare) kavramıyla yaygınlaşan bir paradigmanın Türkiye formülasyonu olarak yapılandırılan Toplum Yararına Çalışma Programı’nı, bu çalışma kapsamında nitel görüşme tekniklerine uygun olarak Tunceli’de yaptığımız saha çalışmasıyla betimlemeye çalıştık

Kaynakça

  • Akıllıoğlu, Tekin (1991), “Kamu Yararı Kavramı Üzerine Düşünceler”, Amme İdaresi Dergisi, Sayı 24/2, 4-15.
  • Andersen, Gİsta Esping (1990), “The Three Worlds of Welfare Capitalism”, Cambridge: Polity Press & Princeton: Princeton University Press.
  • Besley, Timothy, Stephen Coate (1992), “Workfare Versus Welfare: Incentive Arguments for Work Requirements in Poverty-Alleviation Programs”, The American Economik Review, Vol.82, No.1, 249-261.
  • Buğra, Ayşe (2008), “Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye’de Sosyal Politika” (İstanbul:

Toplum Yararına Çalışma Programı: İşsizlikle Mücadelede Yeni Bir Yöntem mi?

Yıl 2013, Cilt: 3 Sayı: 2, 0 - 0, 01.06.2013

Öz

Discussing by giving a central focus on The Public Workfare Program, which is introduced to public as a new method for eradicating unemployment or poverty, this study tries to apprehend it in its paradigm while accepting that it is not a distinct project. In this framework, initially the big picture is tried to be revealed; that is, in a way it tries to trace the changing features of the social state and its instruments. The position of the state is changing in the new period in the context of its relations with market. And it has already undergone a transformation towards being a facilitative, effective and compatible with market. This new period also leads to relinquish the traditional understanding of social policy and shift the paradigm of the discipline of social policy.Evoking English Poor Laws, a historical experience in struggling with poverty, The Public Workfare Program represents a turning back in struggling with poverty and unemployment in a historical sense. Carried on in Tunceli based on qualitative methods, this field research tries to describe The Public Workfare Program that has been restructured as a Turkish formulation of a paradigm that became widespread with the concept of workfare in the western countries

Kaynakça

  • Akıllıoğlu, Tekin (1991), “Kamu Yararı Kavramı Üzerine Düşünceler”, Amme İdaresi Dergisi, Sayı 24/2, 4-15.
  • Andersen, Gİsta Esping (1990), “The Three Worlds of Welfare Capitalism”, Cambridge: Polity Press & Princeton: Princeton University Press.
  • Besley, Timothy, Stephen Coate (1992), “Workfare Versus Welfare: Incentive Arguments for Work Requirements in Poverty-Alleviation Programs”, The American Economik Review, Vol.82, No.1, 249-261.
  • Buğra, Ayşe (2008), “Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye’de Sosyal Politika” (İstanbul:
Toplam 4 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yrd. Doç. Dr. Servet Gün Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Gün, Y. D. D. S. (2013). Toplum Yararına Çalışma Programı: İşsizlikle Mücadelede Yeni Bir Yöntem mi?. Sosyal Güvenlik Dergisi, 3(2).