BibTex RIS Kaynak Göster

İşletmelerde Güvenlik Kültürünün Oluşumunda Yönetimin Rolü ve Önemi

Yıl 2013, Cilt: 3 Sayı: 2, 0 - 0, 01.06.2013

Öz

Sağlık ve güvenlik, kişisel ve toplumsal gelişmişliğin en temel iki öğesi olarak kabul edilmektedir. Güvenli çalışmanın sağlanması, çalışanların sürdürülebilir bir refah seviyesine ulaşabilmeleri için ülkelerin çözmek zorunda oldukları sorunların başında iş sağlığı ve güvenliği gelmektedir. Bu sebeple iş sağlığı ve güvenliğine verilen önem gün geçtikçe artmakta olup, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının oluşturulması işletme yönetimleri için temel işlevlerden biri haline gelmektedir. Günümüzde birçok işletme, güvenlik düzeyini yükseltmek amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Yapılan çalışmalara bakıldığında temelde işletme güvenliği, yönetim sistemi kurmaya ve iş güvenliği kültürünü oluşturmaya yöneliktir. Çalışma ortamının sağlık ve güvenlik açısından insana uygun hale getirilmesi, işletmelerde sağlık ve güvenlik kültürünün oluşturulmasına bağlıdır. Bunu gerçekleştirebilmek için de her ortamda güvenlik kültürünün tüm çalışanlara benimsetilmesi ve bunun yaygınlaştırılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Uygulanan bütün politikalar ve önlemler arasında, yönetiminin rolünün önemli olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada güvenlik kültürü ve yönetimin davranışı arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Güvenlik kültürünün ve yönetiminin rolünü ölçmek için anket yöntemi kullanılmıştır. Bu veriler çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir

Kaynakça

 • Akalp, G., S. Aytaç (2005), “İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Güvenlik Kültürü Oluşumu ve Bir Uygulama”, IV. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı (Bildiri), Ankara.
 • Aytaç, S. (2011), “İş Kazalarını Önlemede Güvenlik Kültürünün Önemi”, Türk Metal Dergisi, Kasım.
 • Aytaç, S., Dursun S. (2011), The Effect of Safety Culture on Safety Behavior and Accidents, XIX World Congress on Safety and Health at Work, September 11-15, 2011, Halic Congress Center, İstanbul, http://safety2011turkey.org/.
 • Bozkurt, V. (2005), “Değişen Dünyada Sosyoloji”, 3, Aktüel Yayınları, İstanbul. Dursun S., Aytaç S. (2011), “The
 • Effect of Safety Culture on Safety in an Organizational Structure: A Case Study in Turkey”, 10th International Symposium on Human Factors in Organisational Design and Management (ODAM 2011) 4-6 April 2011, Rhodes University, Grahamstown, Eastern Cape, South Africa, http://www. odam2011.net.
 • Flin R. (2007), “Measuring Safety Culture in Healthcare: A Case for Accurate
 • Diagnosis”, Safety Science, Volume 45, Issue 6, July 2007, pp 653–667.
 • Hoffman, D., Stetzer, A. (1998), “The Role of Safety Climate and Communication in Accident Interpretation: Implications for Learning from Negative eEents”
 • Academy of Management Journal, 1998, Vol. 41, No. 6, pp 644-657.
 • Hoffman, D., Stetzer, A. (1996), “A
 • Cross-Level Investigation of Factors Influencing Unsafe Behaviors and Accidents”, Personel Psychology, Vol 49. IAEA 1991, Safety Culture, International
 • Safety Advisory Group, Safety Series, 75-INSAG-4 (Vienna: IAEA). Kroeber, A. L., Kluckhohn, C. (1952), “Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions” Harvard University
 • Peabody Museum of American Archeology and Ethnology Papers 47. Muniz, Beatriz F., J. M. M. Peon, C.J.V. Ordas (2007), “Safety Culture: Analysis of the Causal Relationships Between
 • İts Key Dimensions”, Journal of Safety Research, 38, pp 627-641. Neal, A., M. A. Griffin (2006), “A Study of the Lagged Relationships Among
 • Safety Climate Safety Motivation, Safety Behavior, and Accidents at the Individual and Group Levels”, Journal of Applied Psychology, Copyright 2006, by the American Psychological Association 2006, Vol. 91, No. 4, pp 946-953.

İşletmelerde Güvenlik Kültürünün Oluşumunda Yönetimin Rolü ve Önemi

Yıl 2013, Cilt: 3 Sayı: 2, 0 - 0, 01.06.2013

Öz

Health and safety are two main indicators of individual and social development. Occupational health and safety is the leading problem that countries need to solve in order to obtain a sustainable level of welfare for their workforce. Hence the importance given to occupational health and safety continuously increases and the provisioning of safe and ergonomic working conditions becomes one of the main functions of enterprise management. Today, many enterprises take action in order to establish safety culture within their environment. To optimize the health and safety of people in the working environment, the creation of enterprises depends on the health and safety culture. To achieve this, all the people to accept any environment and its dissemination of Security Culture has become a necessity. Among all the policies and measures being implemented, the role of management is one of the key factors in achieving this objective. This study aims to investigate the relationship between safety culture and behavior of the manager. A questionnaire methodology is used to measure safety culture and the role of the management. The data are analyzed using the methodology of multivariable statistical analysis

Kaynakça

 • Akalp, G., S. Aytaç (2005), “İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Güvenlik Kültürü Oluşumu ve Bir Uygulama”, IV. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı (Bildiri), Ankara.
 • Aytaç, S. (2011), “İş Kazalarını Önlemede Güvenlik Kültürünün Önemi”, Türk Metal Dergisi, Kasım.
 • Aytaç, S., Dursun S. (2011), The Effect of Safety Culture on Safety Behavior and Accidents, XIX World Congress on Safety and Health at Work, September 11-15, 2011, Halic Congress Center, İstanbul, http://safety2011turkey.org/.
 • Bozkurt, V. (2005), “Değişen Dünyada Sosyoloji”, 3, Aktüel Yayınları, İstanbul. Dursun S., Aytaç S. (2011), “The
 • Effect of Safety Culture on Safety in an Organizational Structure: A Case Study in Turkey”, 10th International Symposium on Human Factors in Organisational Design and Management (ODAM 2011) 4-6 April 2011, Rhodes University, Grahamstown, Eastern Cape, South Africa, http://www. odam2011.net.
 • Flin R. (2007), “Measuring Safety Culture in Healthcare: A Case for Accurate
 • Diagnosis”, Safety Science, Volume 45, Issue 6, July 2007, pp 653–667.
 • Hoffman, D., Stetzer, A. (1998), “The Role of Safety Climate and Communication in Accident Interpretation: Implications for Learning from Negative eEents”
 • Academy of Management Journal, 1998, Vol. 41, No. 6, pp 644-657.
 • Hoffman, D., Stetzer, A. (1996), “A
 • Cross-Level Investigation of Factors Influencing Unsafe Behaviors and Accidents”, Personel Psychology, Vol 49. IAEA 1991, Safety Culture, International
 • Safety Advisory Group, Safety Series, 75-INSAG-4 (Vienna: IAEA). Kroeber, A. L., Kluckhohn, C. (1952), “Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions” Harvard University
 • Peabody Museum of American Archeology and Ethnology Papers 47. Muniz, Beatriz F., J. M. M. Peon, C.J.V. Ordas (2007), “Safety Culture: Analysis of the Causal Relationships Between
 • İts Key Dimensions”, Journal of Safety Research, 38, pp 627-641. Neal, A., M. A. Griffin (2006), “A Study of the Lagged Relationships Among
 • Safety Climate Safety Motivation, Safety Behavior, and Accidents at the Individual and Group Levels”, Journal of Applied Psychology, Copyright 2006, by the American Psychological Association 2006, Vol. 91, No. 4, pp 946-953.
Toplam 15 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Öğr. Gör. Gizem Akalp Bu kişi benim

Öğr. Gör. Dr. Nurettin Yamankaradeniz Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Akalp, Ö. G. G., & Yamankaradeniz, Ö. G. D. N. (2013). İşletmelerde Güvenlik Kültürünün Oluşumunda Yönetimin Rolü ve Önemi. Sosyal Güvenlik Dergisi, 3(2).