Turkish Journal of Shiite Studies
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2687-1882 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Habip DEMİR | https://dergipark.org.tr/tr/pub/siader


Turkish Journal of Shiite Studies, İslam düşünce ekollerinin en önemlilerinden olan Şiilik ve onunla ilgili tüm konularda bilimsel ve akademik bakış açısını yansıtan çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır. 

Dergimiz, HAZİRAN ve ARALIK olmak üzere yılda iki sayı olarak elektronik ortamda yayınlanan Uluslararası hakemli akademik bir dergidir.   

Bu kapsamda Şiiliğin alt kolları sayılan İmamiyye, Zeydilik, İsmaililik ve diğer Şii mezheplerle ilgili İslam Mezhepleri Tarihi, Kelam, Tefsir, Hadis, Hukuk, Tarih, Siyaset Bilimi, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler vb. sosyal bilimlerin bütün alanlarından telif ve tercüme makale, araştırma notu, sempozyum/kitap/tez değerlendirmesi, edisyon kritik, sadeleştirme vb. çalışmalara yer verir.

Aralık 2020 (Cilt 2 Sayı 2) sayısından itibaren dergimizde yayınlanacak her Araştırma Makalesine Dergipark sponsorluğunda Uluslararası standartta DOI Numarası verilecektir. 


Dergimizin tarandığı/listelendiği platformlar:

IndexCopernicus

DRJI (Directory of Research Journal Indexing)

ResearchBib (Academic Research Index)

İdealonline

Citefactor (Academic Scientific Journals)

Europub

Google Scholar

Crossref
         

Turkish Journal of Shiite Studies

e-ISSN 2687-1882 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Habip DEMİR | https://dergipark.org.tr/tr/pub/siader
Kapak Resmi


Turkish Journal of Shiite Studies, İslam düşünce ekollerinin en önemlilerinden olan Şiilik ve onunla ilgili tüm konularda bilimsel ve akademik bakış açısını yansıtan çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır. 

Dergimiz, HAZİRAN ve ARALIK olmak üzere yılda iki sayı olarak elektronik ortamda yayınlanan Uluslararası hakemli akademik bir dergidir.   

Bu kapsamda Şiiliğin alt kolları sayılan İmamiyye, Zeydilik, İsmaililik ve diğer Şii mezheplerle ilgili İslam Mezhepleri Tarihi, Kelam, Tefsir, Hadis, Hukuk, Tarih, Siyaset Bilimi, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler vb. sosyal bilimlerin bütün alanlarından telif ve tercüme makale, araştırma notu, sempozyum/kitap/tez değerlendirmesi, edisyon kritik, sadeleştirme vb. çalışmalara yer verir.

Aralık 2020 (Cilt 2 Sayı 2) sayısından itibaren dergimizde yayınlanacak her Araştırma Makalesine Dergipark sponsorluğunda Uluslararası standartta DOI Numarası verilecektir. 


Dergimizin tarandığı/listelendiği platformlar:

IndexCopernicus

DRJI (Directory of Research Journal Indexing)

ResearchBib (Academic Research Index)

İdealonline

Citefactor (Academic Scientific Journals)

Europub

Google Scholar

Crossref
         

Sosyal Medya

1441414413