e-ISSN: 2687-1882
Başlangıç: 2019
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Habip DEMİR
Kapak Resmi
       

Turkish Journal of Shiite Studies, İslam düşünce ekollerinin en önemlilerinden olan Şiilik ve onunla ilgili tüm konularda bilimsel ve akademik bakış açısını yansıtan çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır. 

Dergimiz, HAZİRAN ve ARALIK olmak üzere yılda iki sayı olarak elektronik ortamda yayınlanan Uluslararası hakemli akademik bir dergidir.   

Bu kapsamda Şiiliğin alt kolları sayılan İmamiyye, Zeydilik, İsmaililik ve diğer Şii mezheplerle ilgili İslam Mezhepleri Tarihi, Kelam, Tefsir, Hadis, Hukuk, Tarih, Siyaset Bilimi, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler vb. sosyal bilimlerin bütün alanlarından telif ve tercüme makale, araştırma notu, sempozyum/kitap/tez değerlendirmesi, edisyon kritik, sadeleştirme vb. çalışmalara yer verir.

Aralık 2020 (Cilt 2 Sayı 2) sayısından itibaren dergimizde yayınlanacak her Araştırma Makalesine Dergipark sponsorluğunda Uluslararası standartta DOI Numarası verilecektir. 

Makale Kabul Tarihleri:

Haziran Sayısı İçin: 10-Aralık-10 Haziran

Aralık Sayısı İçin: 10-Haziran-10 Aralık

Dergimizin tarandığı/listelendiği platformlar:

IndexCopernicus

İSAM Makaleler Veritabanı

DRJI (Directory of Research Journal Indexing)

ResearchBib (Academic Research Index)

İdealonline

Citefactor (Academic Scientific Journals)

Europub

Google Scholar

Crossref