e-ISSN: 2687-1882
Başlangıç: 2019
Yayımcı: Habip DEMİR
Kapak Resmi
 

Turkish Journal of Shiite Studies, İslam düşünce ekollerinin en önemlilerinden olan Şiilik ve onunla ilgili tüm konularda bilimsel ve akademik bakış açısını yansıtan çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır. 

Dergimiz, 30 HAZİRAN ve 31 ARALIK olmak üzere yılda iki sayı olarak elektronik ortamda yayınlanan Uluslararası hakemli akademik bir dergidir.   

Bu kapsamda Şiiliğin alt kolları sayılan İmamiyye(İsnâaşeriyye/Caferilik), Zeydilik, İsmaililik ve diğer Şii mezheplerle ilgili İslam Mezhepleri Tarihi, Kelam, Tefsir, Hadis, Hukuk, Tarih, Siyaset Bilimi, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler vb. sosyal bilimlerin bütün alanlarından telif ve tercüme makale, araştırma notu, sempozyum/kitap/tez değerlendirmesi, edisyon kritik, sadeleştirme vb. çalışmalara yer verir.

Aralık 2020 (Cilt 2 Sayı 2) sayısından itibaren dergimizde yayınlanacak her Araştırma Makalesine DergiPark sponsorluğunda Uluslararası standartta DOI Numarası verilecektir. 

Dergimiz ULUSLARARASI ALAN İNDEKSİ olarak kabul edilen EBSCO ve DOAJ tarafından taranmaktadır.
Turkish Journal of Shiite Studies, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.