Turkish Journal of Shiite Studies
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2687-1882 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Habip DEMİR | https://dergipark.org.tr/tr/pub/siader


Turkish Journal of Shiite Studies, İslam düşünce ekollerinin en önemlilerinden olan Şiilik ve onunla ilgili tüm konularda bilimsel ve akademik bakış açısını yansıtan çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır. 

Dergimiz, HAZİRAN ve ARALIK olmak üzere yılda iki sayı olarak elektronik ortamda yayınlanan Uluslararası hakemli akademik bir dergidir.   

Bu kapsamda Şiiliğin alt kolları sayılan İmamiyye, Zeydilik, İsmaililik ve diğer Şii mezheplerle ilgili İslam Mezhepleri Tarihi, Kelam, Tefsir, Hadis, Hukuk, Tarih, Siyaset Bilimi, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler vb. sosyal bilimlerin bütün alanlarından telif ve tercüme makale, araştırma notu, sempozyum/kitap/tez değerlendirmesi, edisyon kritik, sadeleştirme vb. çalışmalara yer verir.

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Gönderilen çalışmalar, en az iki hakem tarafından incelenir. Hakemlerden biri olumlu diğeri olumsuz kanaat belirtirse üçüncü hakeme gönderilebilir, ya da Editörler Kurulu kararıyla reddedilebilir. Hakem ve intihal değerlendirmesinden geçen yayınların yayımlanıp yayımlanmayacağına nihai olarak Editörler Kurulu karar verir. 


Dergimizin tarandığı/listelendiği platformlar:

IndexCopernicus

DRJI (Directory of Research Journal Indexing)

ResearchBib (Academic Research Index)

İdealonline

Citefactor (Academic Scientific Journals)

Europub

Google Scholar

         

Turkish Journal of Shiite Studies

e-ISSN 2687-1882 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Habip DEMİR | https://dergipark.org.tr/tr/pub/siader
Kapak Resmi


Turkish Journal of Shiite Studies, İslam düşünce ekollerinin en önemlilerinden olan Şiilik ve onunla ilgili tüm konularda bilimsel ve akademik bakış açısını yansıtan çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır. 

Dergimiz, HAZİRAN ve ARALIK olmak üzere yılda iki sayı olarak elektronik ortamda yayınlanan Uluslararası hakemli akademik bir dergidir.   

Bu kapsamda Şiiliğin alt kolları sayılan İmamiyye, Zeydilik, İsmaililik ve diğer Şii mezheplerle ilgili İslam Mezhepleri Tarihi, Kelam, Tefsir, Hadis, Hukuk, Tarih, Siyaset Bilimi, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler vb. sosyal bilimlerin bütün alanlarından telif ve tercüme makale, araştırma notu, sempozyum/kitap/tez değerlendirmesi, edisyon kritik, sadeleştirme vb. çalışmalara yer verir.

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Gönderilen çalışmalar, en az iki hakem tarafından incelenir. Hakemlerden biri olumlu diğeri olumsuz kanaat belirtirse üçüncü hakeme gönderilebilir, ya da Editörler Kurulu kararıyla reddedilebilir. Hakem ve intihal değerlendirmesinden geçen yayınların yayımlanıp yayımlanmayacağına nihai olarak Editörler Kurulu karar verir. 


Dergimizin tarandığı/listelendiği platformlar:

IndexCopernicus

DRJI (Directory of Research Journal Indexing)

ResearchBib (Academic Research Index)

İdealonline

Citefactor (Academic Scientific Journals)

Europub

Google Scholar

         

Makale Çağrısı

Dergimizin 30 Haziran 2020'de yayınlanacak 3. sayısı için makale gönderimi süreci 30 Mayıs'a kadar devam edecektir.

Sosyal Medya

1441414413