Dergi Kurulları

Editör

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisat bölümünde, yüksek lisans eğitimini Essex Üniversitesi'nde iktisat alanında  ve doktora eğitimini Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde iktisat alanında tamamlamıştır. Halen Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünde Dr. Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır. İlgi ve çalışma alanları ticari, finansal ve ekonomik serbestleşme politikalarının iktisadi etkileri üzerinedir.

Uluslararası İktisat, Para-Bankacılık, Makro İktisat

Alan Editörleri

Dr. Öğr. Üyesi Musa ÖZTÜRK ısparta uygulamalı bilimler üniversitesi Türkiye
Büyüme
Doç. Dr. Avni Önder HANEDAR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-4475-8473 Türkiye Web
Politik Ekonomi, İktisat Tarihi, Uygulamalı Mikro Ekonometri, Ekonometri
Doç. Dr. Harun KILIÇASLAN Bursa Uludağ Üniversitesi 0000-0002-2204-7323 Türkiye
Maliye Çalışmaları
Arş. Gör. Serkan YAVUZ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-1281-2116 Türkiye
Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Ekonomi Politik Teorisi

Mizanpaj Editörü

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi, Görsel iletişim Tasarımı bölümünde tamamlamıştır. Halihazırda Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım programında doktora eğitimine devam etmektedir.

Görsel İletişim Tasarımı (Diğer)