Yazım Kuralları

1. Türkçe ve İngilizce başlıklar Türkçe ve İngilizce özet bölümlerinin üzerine büyük harfle ortalayarak ve koyu olarak yazılmalıdır.

2. Makalenin yazarı/yazarları, varsa akademik unvanıyla birlikte, adını, soyadını, görev yaptığı kurumu ve e-posta adresini tam ve açık olarak makalenin başlığının altında belirtmelidir.

3. Yazının birinci sayfasında, Türkçe, İngilizce başlık, makaleler için 100 kelimeden az olmamak üzere iki yüz kelimeyi geçmeyecek İngilizce ve Türkçe özet ile en fazla 5 adet anahtar sözcük yer almalıdır. Özetler 1 satır aralığında italik olarak yazılmalıdır.

4. Dergiye gönderilecek çalışmanın tüm metninde:

Paragraf Düzeni
Hizalama ; iki yana yaslı,
Girinti ; sol : 0 cm , sağ : 0 cm ; Özel :yok;
Aralık, önce 0 nk , sonra 0 nk olacak 1.15 satır aralığı kullanılmalı,

Sayfa Yapısı

Üst: 3,25 cm, Alt 3 cm, Sol 3,25 cm, Sağ 3,25 cm

Düzen üst ve alt bilgi 1.25 cm olmalıdır

Paragraf ve başlıklardan sonra bir satır boşluk bırakılmalıdır.
• Referanslarda parantez sistemi kullanılmalıdır.
• Başlık numaralarında, sayılar Girişten itibaren verilmelidir.
• Başlık ve alt başlıklar numaralanmalıdır.

Örneğin:
1. Giriş
2. Yenilik Yönetimi
2.1. Yenilik Yönetimini Etkileyen Unsurlar

• Şekiller, tablolar, kaynakça, notlar ve özet kısımları dâhil olmak üzere metin toplam 25 sayfayı geçmemelidir.
5.Atıflar dipnot yerine metin içinde parantez açılarak, tarih ve sayfa numarası verilerek yapılmalıdır.

… belirtmiştir (Doğruyol, 2011: 287).
…elde edilmiştir (Gül, 2006: 210-215).
sonuçlandırmıştır (Akal, 2011: 23-25).
(yazar sayısı ikiden fazla yazar olduğunda) (Gül vd., 2006: 21-27).
Yazıda kullanılan kaynaklar metin içinde “yazar soyadı, basım yılı: sayfa numarası” şeklinde gösterilmelidir.

Kaynakça listesinde kaynaklar soyadı alfabetik sırasına göre dizilmelidir.
Soyadı büyük harfle, ismin sadece baş harfi yazılmalıdır.