e-ISSN: 2791-6464
Başlangıç: 2020
Yayımcı: Sakarya Üniversitesi
Kapak Resmi
 

2021 yılında yayın hayatına başlayan Sakarya İletişim Dergisi, ikili kör hakemlik sürecinin yürütüldüğü, kâr amacı gütmeyen ve açık yayıncılık prensiplerini benimseyen uluslararası hakemli bir dergidir. Sakarya İletişim Dergisi, sosyal bilimler ve iletişim bilimlerinin kesiştiği alanlarla ilgili teorik ve uygulamaya yönelik akademik çalışmalara yer vermektedir.

Dergimizde, Türkçe ve İngilizce dilinde derleme makale, araştırma makalesi, teorik makaleler, kitap tanıtımları ve kitap kritikleri yayınlanmaktadır. Haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan Sakarya İletişim Dergisi'ne gönderilen makalelerin; ön değerlendirilme süresi ortalama 7 gün, hakemlerin değerlendirme süresi ortalama 60 gün, makalenin yayına hazır olma süreci ortalama ortalama 90 gündürDergiye gönderilen çalışmalar, İthenticate intihal programı ile taranmaktadır. Benzerlik oranı kaynaklar hariç %20'den ve tek kaynak benzerlik oranı %3'den fazla  olmamalıdır. Tezden üretilmiş, kongre ve sempozyumlarda sunulmuş (bildiri kitabında tam metin olarak yayınlanmamak kaydıyla) çalışmaların makale yüklenirken editör kuruluna bildirilmesi gerekmektedir.

Haziran 2024’te yayınlanacak sayı için makale kabulü 1 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecektir.

Sakarya İletişim Dergisi'ne gönderilen yazıların 2024 yılından itibaren APA 7 formatına ve örnek şablona göre hazırlanması gerekmektedir.