Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 1, Sayfalar 61 - 84 2019-03-30

FAITH AND ALIENATION IN THE SHADOW OF POWER: THE DEVILS
İKTİDARIN GÖLGESİNDE İNANÇ VE YABANCILAŞMA: THE DEVILS

Eşref Akmeşe [1] , Mikail Boz [2] , Hüseyin Gençalp [3]


The formation of patterns of people and their social lives is a multi-dimensional process. The beliefs, values, and daily practices of individuals are governed through mechanisms of comprehensive power. Resistance has emerged in every historical period in which struggles of power and class have been manifest. Absolute power is impossible to achieve; no struggle proceeds without opposition. In this study, Ken Russell’s The Devils (1971) is analyzed by the descriptive quantitative research method in an attempt to understand which mechanisms were used by the power structure and the Catholic Church to control a person’s life and beliefs, and, concurrently, what kind of resistance arose to counter repression and regulation. In conclusion, it is seen that Russell employs motifs of suppressed sexuality and freedom of belief to fashion a harsh critique of Christianity. The struggle against Catholicism and its norms is expressed as a struggle against political power.

İnsan ve toplumsal yaşamının örüntülenmesi birbiriyle ilişkili çok boyutlu bir süreçtir. Bireyin inanç, değer ve gündelik yaşam edimleri kapsayıcı bir iktidar mekanizmasının gölgesinde sürekli olarak düzenlenmektedir. Güç, iktidar ve sınıf mücadelelerinin olduğu her tarihsel dönemde direniş pratiklerinin ortaya çıkması, mücadele süreçlerinin çelişkisiz işlemediğini gösterdiği gibi iktidarların mutlak olamayacağını da ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda insanlık tarihi oldukça zengin bir çelişki, mücadele ve ilişkiler sistemi sunmaktadır. Bireyi ve toplumu yakından ilgilendiren tarihsel olay ve olguların filmlerde ele alınma- sı ise sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Dolayısıyla belirli bir tarihsel olgunun sinema filmlerinde nasıl ve ne şekilde kendine yer bulduğunu anlamak önemlidir. Bu çalışmada, Ken Russell’ın The Devils (1971) adlı filmi dönemin güç müca- deleleri, iktidar yapısı ve Katolik Kilisesi’nin, bireylerin inanç ve yaşam pratikleri üzerinde ne türden denetim yapıları kurduğu, bu bastırma ve düzenleme mekanizmalarının hangi direniş biçimlerini yarattığını anlamak amacıyla nitel yaklaşımla, betimsel analize tabi tutulmuştur. Sonuç olarak filmde bastırılmış cinsellik ve inanç özgürlüğü gibi konuların Hıristiyanlığın sert bir eleştirisiyle sunulduğu, Katolisizm ve onun normları üzerindeki mücadelenin büyük ölçüde siyasi iktidar mücadeleleriyle ilişkili biçimde ortaya konulduğu görülmüştür.
 • Aksan, Y. (2013). 1450-1750 Yılları Arasında Avrupa’da Cadılık. Tarih İncelemeleri Dergisi. 28 (2) s. 355-368.
 • Boccaccio, G. (2002). Decameron. Cilt 1 (Çev. R. Teksoy). İstanbul: Oğlak.
 • Colet, A., Santiveri, J.X.M., Ventura, J.V., Saula, O. & Galdàcano, M.E.S. (2014). The Black Death and It’s Consequences for the Jewish Community in Tarrega: Lessons from History and Archeology. The Medieval Globe Journal, 1(1), s. 63-97.
 • Cüceloğlu, D. (2006). İnsan ve Davranışı (15. Baskı). İstanbul: Remzi.
 • Eliade, M. (2001). Mitlerin Özellikleri (2. Baskı). (Çev. S. Rifat). İstanbul: Om.
 • Elias, N. (2013). Uygarlık Süreci. Cilt 1 (7. Baskı). (Çev. E. Ateşman). İstanbul: İletişim.
 • Freud, S. (2004). Uygarlık, Toplum ve Din (Çev. E. Kapkın). İstanbul: Payel.
 • Freud, S. (2012). Dinin Kökenleri (2. Baskı). (Çev. A. Tekşen). İstanbul: Payel.
 • Fromm, E. (2006). Sağlıklı Toplum (4. Baskı). (Çev. Y. Salman. & Z. Tanrısever). İstanbul: Payel.
 • Gümüş, T. (2011). Avrupa’da Kara Ölüm ve Dönem Kronikleri. Ç. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(1), s.139-164.
 • Hilav, S. (2008). Felsefe Yazıları (4. Baskı) İstanbul: YKY.
 • Kierkegaard, S. (2013). Kaygı Kavramı (7. Baskı) (Çev. T. Armaner). İstanbul: İş Bankası.
 • Lerner, E. R., Meacham, S & Burns, E. M. (1988). Western Civilization. (Eleventh Edition). Londra: W. W. Norton & Company Inc.
 • Ludovici, A. M. (2011). Nietzsche Hayatı ve Eserleri (Çev. D. Çimiçin). İstanbul: Parşömen.
 • Marshall, G. (2005). Sosyoloji Sözlüğü (Çev. O. Akınhay & D. Kömürcü). Ankara: Bilim ve Sanat.
 • Marx, K. & Engels, F. (2013). Alman İdeolojisi (2. Baskı). (Çev. T. Ok & O. Geridönmez). İstanbul: Evrensel.
 • Marx, K. (2011) . 1844 El Yazmaları – Ekonomi Politik ve Felsefe (Çev. K. Somer). Ankara: Sol Yayınları.
 • Messadie, G. (1998), Şeytanın Genel Tarihi (Çev. I. Ergüden). İstanbul: Kabalcı.
 • Nietzsche, F. (2008), Deccal Hristiyanlığa Lanet (Çev. O. Aruoba). İstanbul: İthaki.
 • Nietzsche, F. (2004). Wagner Olayı, Nietzsche Wagner’e Karşı (2. Baskı). (Çev. M. O. Toklu). İstanbul: Say.
 • Öz, E. (2006). Yabancılaşma, F. Başkaya (Ed.), Kavram Sözlüğü II, Söylem ve Gerçek (s. 595-603). Ankara: Maki Basın Yayın.
 • Robinson, D. (2000). Nietzsche ve Postmodernizm (Çev. K. H. Ökten). İstanbul: Everest.
 • Russell, J.B. (2001). Mephistopheles Modern Dünyada Şeytan (Çev. N. Plümer). İstanbul: Kabalcı.
 • Russell, K. (Yönetmen). (1971). The Devils [Film]. ABD, BK: Russo.
 • Sander, O. (1998). Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918’e. Ankara: İmge.
 • Simmel, G. (2009). Bireysellik ve Kültür (Çev. T. Birkan). İstanbul: Metis.
 • Ülken, H. Z. (1969). Sosyoloji Sözlüğü. İstanbul: Milli Eğitim.
 • Tanilli, S. (2004). Yüzyılların Gerçeği ve Mirası: 16.-17. Yüzyıllar Kapitalizm ve Dünya. İstanbul: Adam.
 • Timuçin, A. (2004). Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Bulut.
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Makale
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0906-8928
Yazar: Eşref Akmeşe (Sorumlu Yazar)
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4276-1521
Yazar: Mikail Boz (Sorumlu Yazar)
Kurum: Bozok Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2797-0587
Yazar: Hüseyin Gençalp (Sorumlu Yazar)
Kurum: İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Mart 2019

Bibtex @araştırma makalesi { sinecine545779, journal = {sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi}, issn = {2636-784X}, address = {Prof. Dr. S. Ruken Öztürk Ankara Ünv. İletişim Fakültesi Cebeci Kampusu 06590 Ankara}, publisher = {Semire Ruken ÖZTÜRK}, year = {2019}, volume = {10}, pages = {61 - 84}, doi = {10.32001/sinecine.545779}, title = {İKTİDARIN GÖLGESİNDE İNANÇ VE YABANCILAŞMA: THE DEVILS}, key = {cite}, author = {Akmeşe, Eşref and Boz, Mikail and Gençalp, Hüseyin} }
APA Akmeşe, E , Boz, M , Gençalp, H . (2019). İKTİDARIN GÖLGESİNDE İNANÇ VE YABANCILAŞMA: THE DEVILS. sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi , 10 (1) , 61-84 . DOI: 10.32001/sinecine.545779
MLA Akmeşe, E , Boz, M , Gençalp, H . "İKTİDARIN GÖLGESİNDE İNANÇ VE YABANCILAŞMA: THE DEVILS". sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi 10 (2019 ): 61-84 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sinecine/issue/44218/545779>
Chicago Akmeşe, E , Boz, M , Gençalp, H . "İKTİDARIN GÖLGESİNDE İNANÇ VE YABANCILAŞMA: THE DEVILS". sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi 10 (2019 ): 61-84
RIS TY - JOUR T1 - İKTİDARIN GÖLGESİNDE İNANÇ VE YABANCILAŞMA: THE DEVILS AU - Eşref Akmeşe , Mikail Boz , Hüseyin Gençalp Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32001/sinecine.545779 DO - 10.32001/sinecine.545779 T2 - sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 84 VL - 10 IS - 1 SN - 2636-784X- M3 - doi: 10.32001/sinecine.545779 UR - https://doi.org/10.32001/sinecine.545779 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi İKTİDARIN GÖLGESİNDE İNANÇ VE YABANCILAŞMA: THE DEVILS %A Eşref Akmeşe , Mikail Boz , Hüseyin Gençalp %T İKTİDARIN GÖLGESİNDE İNANÇ VE YABANCILAŞMA: THE DEVILS %D 2019 %J sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi %P 2636-784X- %V 10 %N 1 %R doi: 10.32001/sinecine.545779 %U 10.32001/sinecine.545779
ISNAD Akmeşe, Eşref , Boz, Mikail , Gençalp, Hüseyin . "İKTİDARIN GÖLGESİNDE İNANÇ VE YABANCILAŞMA: THE DEVILS". sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi 10 / 1 (Mart 2019): 61-84 . https://doi.org/10.32001/sinecine.545779
AMA Akmeşe E , Boz M , Gençalp H . İKTİDARIN GÖLGESİNDE İNANÇ VE YABANCILAŞMA: THE DEVILS. sinecine. 2019; 10(1): 61-84.
Vancouver Akmeşe E , Boz M , Gençalp H . İKTİDARIN GÖLGESİNDE İNANÇ VE YABANCILAŞMA: THE DEVILS. sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi. 2019; 10(1): 84-61.