Yıl 2010, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 131 - 135 2019-05-10

A Look at Cinema in the 2000s
2000’li Yıllarda Sinemaya Bir Bakış

Ahmet GÜRATA [1]


According to statistical data compiled from different sources, an overview of Turkish cinema since the nineties reveals a quantitative increase. This increase began after stagnation in the eighties and can be seen in the number of films produced and the number of tickets sold. The total number of tickets sold in 1992 was 8.3 million, and this total reached 38 million in 2008. More than half of these sales came from domestic films. According to 2008 data, domestic films accounted for 60% of the sales, which puts Turkey in 6th place internationally, right behind China. This proportional and numerical increase in box office sales parallels an increase in the number of films produced annually in Turkey. However, the optimism inherent in these numbers is marred by the fact that most of the films produced resemble Hollywood productions and by a lack of certainty that the improvement in box office sales is sustainable.

Farklı yerlerden derlenen istatistiksel verilere göre Doksanlardan itibaren Türkiye’de sinema sektörünün genel görünümü niceliksel bir yükselişi işaret etmektedir. Seksenlerdeki büyük durağanlığın arkasından başlayan bu yükselişin izleri, üretilen film sayılarında ve satılan bilet miktarlarında görülebilir. 1992’de 8,3 milyon adet olan yıllık bilet satış sayısı 2008’de 38 milyona ulaşmıştır. Bu satışların yarıdan fazlası yerli filmlere aittir. 2008 rakamlarına göre yerli filmlerin gişe oran %60 olan Türkiye bu yönüyle Çin’in hemen ardından 6. Sırada yer almaktadır. Gişe satışlarındaki oransal ve rakamsal bu artış Türkiye’de üretilen yıllık film sayılarında da yükselişe neden olmuştur. Ama üretilen bu filmlerin büyük oranda Hollywood benzeri olması ve gişedeki görece iyileşmenin süreklilik gösterebilmesindeki belirsizlik rakamlardaki bu iyimserliği gölgelemektedir.

  • Gürata, A. (2010). 2000’li Yıllarda Sinemaya Bir Bakış. Sinecine, 2010 1(1). 131-135.
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Değini
Yazarlar

Yazar: Ahmet GÜRATA (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 10 Mayıs 2019

APA Gürata, A . (2019). 2000’li Yıllarda Sinemaya Bir Bakış . sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 131-135 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sinecine/issue/44986/560481