Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 2, Sayfalar 207 - 240 2019-10-30

The Relationship Between the Organization of Railways and the Organization of Images during the First Years of the October Revolution: The Political Aesthetics of Dziga Vertov
Ekim Devriminin İlk Yıllarında Demiryolu Organizasyonu ve İmajların Organizasyonu Arasındaki İlişki: Dziga Vertov’un Politik Estetiği

Tevfik RADA [1]


This article discusses the film practice of Dziga Vertov by examining images of railways, showing how his artistic practice was influenced by the October Revolution and the Civil War. It establishes a relationship between the Taylorian organization of railways and the formal dynamics of Vertov’s aesthetics. The first part discusses the crucial role played by the railways during the October Revolution. It also analyses how Lenin’s struggle to politicize the workers was related to the railway system. Thus, the socio-cultural roots of the Bolsheviks’ obsession with railways are revealed. The second part introduces the dynamic art of Dziga Vertov. It shows how the political situation after the October Revolution forced him to invent new cinematic forms. The third part analyses and contextualizes his early agit-train experiments. The fourth and final part demonstrates that the railways and the cinema intersected at the Taylorisation of the labour process.

Bu makale, Dziga Vertov’un film pratiğinin Ekim Devrimi ve ardından gelen İç Savaş yıllarının kargaşasından nasıl etkilendiğini demiryolu imgesi üzerinden tartışıyor. Çalışmada demiryolu sisteminin Taylorist organizasyonu ile Dziga Vertov estetiğinin biçimsel dinamiği arasında ilişki kuruluyor. Bu sayede Dziga Vertov’un, kapitalist olmayan bir emek sürecini sinematik formlar aracılığıyla nasıl teşvik ettiği gösteriliyor. Birinci kısımda demiryolu imgesinin Ekim Devrimi ve ertesinde oynadığı kritik rol ele alınıyor. Lenin’in işçileri politikleştirme adımlarının demiryolu sistemiyle kesişmesi analiz ediliyor. Böylelikle Bolşeviklerin demiryolu sistemi ve trenlere olan takıntılarının sosyo- kültürel nedenleri gösteriliyor. İkinci kısımda Dziga Vertov ve Kinokların dinamik ve özgün sanat pratiği tanıtılıyor. Ekim Devrimi ve ertesindeki politik düğümde, sinemayı politikleştirebilmek için nasıl yeni sinematik biçimler icat etmesi gerekildiği tartışılıyor. Üçüncü kısımda da Vertov’un Agit-trenler ile yaptığı erken sinema deneyleri inceleniyor ve tarihsel bağlam üzerine oturtuluyor. Bu tarihsel konjonktürde sinema ve demiryolu sisteminin, emeğin Taylorizasyonu sorunu üzerinde kesiştiği gösteriliyor.

 • Badiou, A. (2013). Cinema (Çev. S. Spitzer). Cambridge: Polity. Badiou, A., Toscano, A. (2008). The Century (Çev. A. Toscano). Cambridge: Polity.
 • Baker, U. (2011). Beyin Ekran. İstanbul: Birikim.
 • Berber, A. (2016). 100 Yıl Öncesine Bir Yolculuk: “Genel ve Endüstriyel Yönetim” ve Fransa’da Fayolizm-Taylorizm Kutuplaşması. İÜİF, 45, 118-132.
 • Bettelheim, C. (1976). Class Struggle in the USSR, First Period, 1917- 1923 (Çev. B. Pearce). New York: Monthly Review.
 • Buck-Morss, S. (2000). Dreamworld and Catastrophe: The Passing of Mass Utopia in East and West. Cambridge: MIT.
 • Deleuze, G. (1997). The Movement-Image (Çev. H. Tomlinson ve B. Habberjam). Minneapolis: Minnesota University.
 • Foner, P. (1964). History of the Labor Movement in the United States. New York: International.
 • Haupt, G. (2012). Tarihçi Ve Toplumsal Hareket (Çev. B. Sennan). İstanbul: Ayrıntı.
 • Heftberger, A. (2015). Propaganda in Motion. Dziga Vertov`s and Aleksandr Medvedkin`s Film Trains and Agit Steamers of the 1920s and 1930s. Apparatus Journal, 1, 7- 22.
 • Jameson, F. (2009). “Marx and Montage”. New Left Review, 58, 109- 117.
 • Kenez, P. (1985). The Birth of the Propaganda State Soviet Methods of Mass Mobilization, 1917-1929. Cambridge: Cambridge University.
 • Kern, S. (2013). Zaman ve Uzam Kültürü (1880-1918) (Çev. Ali Selman). İstanbul: İletişim.
 • Komelj, M. (2007). The Method of Enthusiasm. Kino!, 1, 1-37. Kotkin, S. (1997). Magnetic Mountain; Stalinism as a Civilization. California: University of California.
 • Lenin, V.I (1913). A “Scientific” System of Sweating (Çev. S. Apresyan). https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1913/mar/13.htm
 • Lenin, V.I (1914). The Taylor System—Man’s Enslavement by the Machine (Çev. B. Isaacs ve J. Fineberg). https://www.marxists.org/ archive/lenin/works/1914/mar/13.htm
 • Lenin, V.I (1918). Session of the All-Russia C.E.C. (Çev. C. Dutt). https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1918/apr/29.htm
 • Lenin, V.I (1977). Sosyalist Üretimin Örgütlenmesi (Çev. Yasemin Güven). Ankara: Kor Yayınları.
 • Lenin, V.I (1992). Nisan Tezleri Ve Ekim Devrimi (Çev. Saliha Kaya ve İsmail Yarkın). İstanbul: İnter.
 • Levi, P. (2012). Cinema by Other Means. Oxford: Oxford University. Lewin, M. (2016). Sovyet Yüzyılı (Çev. Renan Akman). İstanbul: İletişim.
 • Lih, L. T. (2011). Lenin. London: Reaktion.
 • Linhart, R. (1976). Lénine, Les Paysans, Taylor. Paris: Seuil.
 • Malevich, K. (1976). The World as Non-Objectivity: Unpublished Writings 1922-25 (Çev. X. Glowacki-Prus ve E. T. Little). Copenhagen: Borgen.
 • Miéville, C. (2018). October: The Story of the Russian Revolution. London: Verso.
 • Michelson, A. ve Vertov, D. (1984). Kino-Eye: The Writings of Dziga Vertov. California: University of California.
 • Petric, V. (2000). Dziga Vertov: Sinemada Konstrüktivizm (Çev. Güzin Yamaner). Ankara: Öteki.
 • Riddell, J. (2012). Toward the United Front: Proceedings of the Fourth Congress of the Communist International. 1922. Leiden: Brill.
 • Roberts, J. (2015). Shklovsky, Error and The End of Saint Petersburg. https://www.academia.edu/25299710/Shklovsky_Error_and_ The_End_of_Saint_Petersburg1
 • Shklovsky, V. (2007). Viktor Shklovsky: A Reader. (Çev. Alexandra Berlina). New York: Bloomsbury Academic.
 • Schapiro, L. (1977). The Origin of the Communist Autocracy: Political Opposition in the Soviet State. First Phase 1917-1922. London: The Macmillan.
 • Stites, R. (2011). Devrimci Hayaller: Rus Devriminde Deneysel Yaşam Ve Ütopyacı Vizyon. (Çev. S. Gürses). İstanbul: Sel.
 • Taylor, F. W. (2005). Bilimsel Yönetimin Ilkeleri (çev. H. B. Akın). Ankara: Adres.
 • Taylor, R. ve Christie, I. (2015). Film Factory: Russian and Soviet Cinema in Documents 1896-1939. London: Routledge.
 • Tomšič, S. (2015). The Capitalist Unconscious: Marx and Lacan. London: Verso.
 • Trotsky, L. (1970). My Life: An Attempt at an Autobiography. London: Pathfinder.
 • Tsvian, Y. (Ed.). (2005). Lines of Resistance: Dziga Vertov and the Twenties. Barcelona: La Cineteca Del Friuli - Le Giornate Del Cinema Muto.
 • Vertov, D. (2007). Sine-Göz (çev. A. Ergenç). İstanbul: Agora.
Birincil Dil tr
Konular Sanat, İletişim
Bölüm Makale
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0770-6538
Yazar: Tevfik RADA (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { sinecine639684, journal = {sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi}, issn = {2636-784X}, address = {Prof. Dr. S. Ruken Öztürk Ankara Ünv. İletişim Fakültesi Cebeci Kampusu 06590 Ankara}, publisher = {Semire Ruken ÖZTÜRK}, year = {2019}, volume = {10}, pages = {207 - 240}, doi = {10.32001/sinecine.639684}, title = {Ekim Devriminin İlk Yıllarında Demiryolu Organizasyonu ve İmajların Organizasyonu Arasındaki İlişki: Dziga Vertov’un Politik Estetiği}, key = {cite}, author = {Rada, Tevfik} }
APA Rada, T . (2019). Ekim Devriminin İlk Yıllarında Demiryolu Organizasyonu ve İmajların Organizasyonu Arasındaki İlişki: Dziga Vertov’un Politik Estetiği . sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi , 10 (2) , 207-240 . DOI: 10.32001/sinecine.639684
MLA Rada, T . "Ekim Devriminin İlk Yıllarında Demiryolu Organizasyonu ve İmajların Organizasyonu Arasındaki İlişki: Dziga Vertov’un Politik Estetiği" . sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi 10 (2019 ): 207-240 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sinecine/issue/49913/639684>
Chicago Rada, T . "Ekim Devriminin İlk Yıllarında Demiryolu Organizasyonu ve İmajların Organizasyonu Arasındaki İlişki: Dziga Vertov’un Politik Estetiği". sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi 10 (2019 ): 207-240
RIS TY - JOUR T1 - Ekim Devriminin İlk Yıllarında Demiryolu Organizasyonu ve İmajların Organizasyonu Arasındaki İlişki: Dziga Vertov’un Politik Estetiği AU - Tevfik Rada Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32001/sinecine.639684 DO - 10.32001/sinecine.639684 T2 - sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 207 EP - 240 VL - 10 IS - 2 SN - 2636-784X- M3 - doi: 10.32001/sinecine.639684 UR - https://doi.org/10.32001/sinecine.639684 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi Ekim Devriminin İlk Yıllarında Demiryolu Organizasyonu ve İmajların Organizasyonu Arasındaki İlişki: Dziga Vertov’un Politik Estetiği %A Tevfik Rada %T Ekim Devriminin İlk Yıllarında Demiryolu Organizasyonu ve İmajların Organizasyonu Arasındaki İlişki: Dziga Vertov’un Politik Estetiği %D 2019 %J sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi %P 2636-784X- %V 10 %N 2 %R doi: 10.32001/sinecine.639684 %U 10.32001/sinecine.639684
ISNAD Rada, Tevfik . "Ekim Devriminin İlk Yıllarında Demiryolu Organizasyonu ve İmajların Organizasyonu Arasındaki İlişki: Dziga Vertov’un Politik Estetiği". sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi 10 / 2 (Ekim 2019): 207-240 . https://doi.org/10.32001/sinecine.639684
AMA Rada T . Ekim Devriminin İlk Yıllarında Demiryolu Organizasyonu ve İmajların Organizasyonu Arasındaki İlişki: Dziga Vertov’un Politik Estetiği. sinecine. 2019; 10(2): 207-240.
Vancouver Rada T . Ekim Devriminin İlk Yıllarında Demiryolu Organizasyonu ve İmajların Organizasyonu Arasındaki İlişki: Dziga Vertov’un Politik Estetiği. sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi. 2019; 10(2): 207-240.