Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 2, Sayfalar 368 - 390 2019-10-30

Reading the Film, The Lobster with Two Texts by Samuel Beckett
The Lobster Filmini Samuel Beckett’ın İki Metniyle Birlikte Okumak

Fatma OKUMUŞ [1]


This article is based on the thesis that the film The Lobster is closely related to two texts written by Samuel Beckett. One is a short story titled Dante and the Lobster, and the other is a short film script titled Film. The study examines all kinds of audial, musical, written, and visual production under the main heading of “text” by taking structural approaches into consideration. The texts mentioned above are analyzed using the deconstructionist approach of Jacques Derrida, through which the duality of Western thought (speech-writing, mind-nature, masculine-feminine) is undermined. The aim of the study was not to extract a steady, unchanging, absolute meaning from the texts, but to show the relationships among the texts and reveal what the texts cause readers to think. It shows that each reading can rise in value accordinng to the closeness of the relationships between texts in the process of inferring.

Makale, The Lobster filminin Samuel Beckett’in iki ayrı türdeki metniyle yakından ilişkisi bulunduğu savından yola çıkmıştır. Söz konusu metinlerinden ilki, Dante and the Lobster (Dante ve Istakoz) başlıklı yazılı metin; ikincisi, Film başlıklı görüntülü metindir. Çalışmada, yapısalcı yaklaşımlardan yola çıkarak sesli, müzikli, yazılı, görüntülü her türlü üretimin, “metin” üst başlığında değerlendirilmesi temel alınmıştır. Her üç metin, Batı düşüncesinin söz-yazı, akıl-doğa, eril-dişil gibi ikiliklerle değerlendirilebileciğini imleyen Jacques Derrida’nın yapıbozumcu yaklaşımıyla çözümlenmiştir. Makalenin amacı, metinlerden çıkarılan şaşmaz, değişmez, mutlak anlamları göstermek değil; metinlerin düşündürdükleriyle birbirleri arasında kurulan bağlantıları sergilemektir. Sonuçta her okumanın, anlam çıkarırken metnin hem kendi içindeki yapılarla hem de diğer metinlerle kurulan bağlamlarının sıkılığı ölçüsünde, değer kazanabileceği yargısına varılmıştır.

 • Ackerman, A. (2003). Samuel Beckett's "Spectres du Noir": The Being of Painting and the Flatness of "Film". Contemporary Literature, (44) 3, 399-441.
 • Alighieri, D. (1998). İlahi Komedya (Çev. R. Teksoy). İstanbul: Oğlak.
 • Barthes, R. (2007). Yazarın Ölümü. (Çev. E. Rızvanoğlu). Heves Şiir Eleştiri Dergisi, (14), 55-60.
 • Beckett, S. (1987). Bütün Hikâyeleri (Çev. N. Mete & U. Ün). İstanbul: Dönemli.
 • Beckett, S. (1987). Aşksız İlişkiler (Çev. U. Ün). İstanbul: Ayrıntı.
 • Begam, R. (2007). How to Do Nothing with Words, or Waiting for Godot as Performativity. Modern Drama, (50)2, 138-167.
 • Culler, J. (2007). On Deconstruction: Theory and Criticism after Structuralism. New York: Cornell Unv.
 • Derrida, J. (1973). Speech and Phenomena. (Trans. D. B. Allison & N. Garver). Evanston: Northwestern Unv.
 • Derrida, J. (1997). Of Gramatology. (Trans. G. C. Spirak). London: The John Hopkins.
 • Derrida, J. (2010). Edebiyat Edimleri (Çev. M. Erkan & A. Utku). İstanbul: Otonom.
 • Dobie, A. B. (2011) Theory into Practice: An Introduction to Literary Criticism. Boston: Wadsworth Cengage Learning.
 • Henning S. D. (Spring 1982). ‘Film’: a dialogue between Beckett and Berkeley. Journal of Beckett Studies 7, 89-99. http://www.english.fsu.edu/jobs/num07/Num7Henning.htm. (Erişim tarihi: 13 Mart 2018).
 • Lanthimos, Y. (Yönetmen). (2015). The Lobster. [Film]. İrlanda, İngiltere, Yunanistan, Fransa, Hollanda: A24.
 • Manguel, A. (2004). Okumanın Tarihi. (Çev. F. Elioğlu). İstanbul: YKY.
 • McMullan, A. (2012). Performing Embodiment in Samuel Beckett’s Drama. New York: Routledge.
 • Moran, B. (2002). Edebiyat Kuramlan ve Elestirisi. İstanbul: İletişim.
 • Mutlu, E. (2004). İletişim Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat.
 • Porzig, W. (1995). Dil Denen Mucize. (Çev. V. Ülkü). Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Rifat, M. (1998). XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları 1. Tarihçe ve Eleştirel Düşünceler. İstanbul: Yapı Kredi.
 • Saussure, F. (1998). Genel Dilbilim Dersleri. (Çev. B. Vardar). İstanbul: Multilingual.
 • Schneider, A. (1965). Film. [Film]. ABD.
 • Schneider, A. (1969). On Directing Samuel Beckett's Film. http://www.ubu.com/papers/beckett_schneider.html (Erişim tarihi: 12 Mart 2018,
 • Tallmer, J. (2006). A Film of Few Words and One Keaton. Downtown Express. (18)52. http://www.downtownexpress.com/de_157/afilmoffewwords.html (Erişim tarihi: 12 Mart 2018)
 • Wood, J. (2013). Kurmaca Nasıl İşler? (Çev. E. Bodur). İstanbul: Ayrıntı.
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Makale
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4338-2227
Yazar: Fatma OKUMUŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { sinecine639727, journal = {sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi}, issn = {2636-784X}, address = {Prof. Dr. S. Ruken Öztürk Ankara Ünv. İletişim Fakültesi Cebeci Kampusu 06590 Ankara}, publisher = {Semire Ruken ÖZTÜRK}, year = {2019}, volume = {10}, pages = {368 - 390}, doi = {10.32001/sinecine.639727}, title = {The Lobster Filmini Samuel Beckett’ın İki Metniyle Birlikte Okumak}, key = {cite}, author = {Okumuş, Fatma} }
APA Okumuş, F . (2019). The Lobster Filmini Samuel Beckett’ın İki Metniyle Birlikte Okumak . sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi , 10 (2) , 368-390 . DOI: 10.32001/sinecine.639727
MLA Okumuş, F . "The Lobster Filmini Samuel Beckett’ın İki Metniyle Birlikte Okumak" . sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi 10 (2019 ): 368-390 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sinecine/issue/49913/639727>
Chicago Okumuş, F . "The Lobster Filmini Samuel Beckett’ın İki Metniyle Birlikte Okumak". sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi 10 (2019 ): 368-390
RIS TY - JOUR T1 - The Lobster Filmini Samuel Beckett’ın İki Metniyle Birlikte Okumak AU - Fatma Okumuş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32001/sinecine.639727 DO - 10.32001/sinecine.639727 T2 - sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 368 EP - 390 VL - 10 IS - 2 SN - 2636-784X- M3 - doi: 10.32001/sinecine.639727 UR - https://doi.org/10.32001/sinecine.639727 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi The Lobster Filmini Samuel Beckett’ın İki Metniyle Birlikte Okumak %A Fatma Okumuş %T The Lobster Filmini Samuel Beckett’ın İki Metniyle Birlikte Okumak %D 2019 %J sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi %P 2636-784X- %V 10 %N 2 %R doi: 10.32001/sinecine.639727 %U 10.32001/sinecine.639727
ISNAD Okumuş, Fatma . "The Lobster Filmini Samuel Beckett’ın İki Metniyle Birlikte Okumak". sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi 10 / 2 (Ekim 2019): 368-390 . https://doi.org/10.32001/sinecine.639727
AMA Okumuş F . The Lobster Filmini Samuel Beckett’ın İki Metniyle Birlikte Okumak. sinecine. 2019; 10(2): 368-390.
Vancouver Okumuş F . The Lobster Filmini Samuel Beckett’ın İki Metniyle Birlikte Okumak. sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi. 2019; 10(2): 368-390.