Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Book Review: New Uses of Bourdieu in Film and Media Studies

Yıl 2019, Cilt: 10 Sayı: 2, 511 - 523, 30.10.2019

Öz

Guy Austin in New Uses of Bourdieu in Film and Media Studies (2016) has compiled a series of essays written by various authors who apply the work of Pierre Bourdieu to new media, film, and the field of media studies. This collection, based on a symposium held at the University of Newcastle’s Film and Digital Media Research Centre in late 2012, brings together research conducted in the UK, the United States, and Europe. Bourdieu's best-known work, On Television and Journalism (1998), is important for explaining how media practices are positioned around power groups. However, as Austin points out, these explanations are insufficient to fully understand the changes that film and media practices have undergone in the  new media age, and this book fills the gap between Bourdieu and field research in cinema, television, advertising, and the Internet, including the growth of social media (Austin, 2016:2). This book review is focused on three texts that establish the relationship between cinema and Bourdieu: (1) Bourdieu, Field of Cultural Production and Cinema: Illumination and Blind Spot; (2) Bourdieu and Film Studies: Beyond the Taste Agenda, and (3) The Taste Database: Taste Distinction in Online Film Reviewing.

Kaynakça

 • Bourdieu, P. (1993). The field of cultural production: Essays on art and literature. Columbia University Press.
 • Bourdieu, P. & Whiteside, S. (1996). Photography: A middle-brow art. Stanford University Press.
 • Bourdieu, P. (2006). Sanatın Kuralları: Yazınsal Alanın Oluşumu ve Yapısı. (Çev. N. K. Sevil). İstanbul: YKY.
 • Bourdieu, P. (2015). Ayrım: Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi (Çev. D. Fırat Şannan & G. Berkkurt). Ankara: Heretik.
 • Calhoun, C. (2014). Bourdieu Sosyolojisinin Ana Hatları. G. Çeğin, E. Göker, A. Arlı & Ü. Tatlıcan (Eds.), Ocak ve Zanaat (3. Baskı) (s. 77-129) . İstanbul: İletişim.
 • Cagle, C. (2016). Bourdieu and Film Studies: Beyon the Taste Agenda. Austin, G. (Ed.). New Uses of Bourdieu in Film and Media Studies (s. 34-68). New York & Oxford: Berghahn Books.
 • Crossley, N. (2015). Etkileşimler, Bitişiklikler ve Beğeniler. İlişkisel Sosyolojide ‘İlişkileri’ Kavramsallaştırmak. Depelteau, F. & Powell, C. (Ed.) (Çev. Ö. Akkaya). İlişkisel Sosyoloji Ontolojik ve Teorik Yönelimler (s. 193–223). Ankara, s. Phoenix.
 • Culloty, E. (2016). The Taste Database: Taste Distictions in Online Film Reviewing. New Uses of Bourdieu in Film and Media Studies (s. 70-88). New York & Oxford: Berghahn Books.
 • De Sica, V. (Yönetmen). (1948). Bisiklet Hırsızları [Film].
 • Fowler, B. (2016). Bourdieu, Field of Cultural Production and Cinema: Illumination and Blind Spot). New Uses of Bourdieu in Film and Media Studies (s. 13-34). New York & Oxford: Berghahn Books.
 • Hesmondhalgh, D. (2006). Bourdieu, the media and cultural production. Media, Culture & Society. 28 (2), 211–231.
 • Mcqueen, S. (Yönetmen). (2008). Hunger [Film].
 • Taurog, N. (Yönetmen). (1943). Presenting Lily Mars [Film].

Film ve Medya Çalışmalarında Bourdieu'nün Yeni Kullanımları

Yıl 2019, Cilt: 10 Sayı: 2, 511 - 523, 30.10.2019

Öz

Guy Austin, film ve medya çalışmalarında yeni medyanın etkilerini anlamak için Bourdieu literatürünün sunduğu olanakları New Uses of Bourdieu in Film and Media Studies (2016) adlı kitabında derlemiştir. Newcastle Üniversitesi, Film ve Dijital Medya Araştırma Merkezi'nde 2012'nin sonlarında düzenlenen sempozyuma dayanan bu derleme, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan araştırmacıların çalışmalarını bir araya getirmektedir. Bourdieu’nün medya alanına ve pratiklerine yönelik iktidar odaklı açıklamaları değerli olsa da Austin bu açıklamaların film ve medya pratiklerinin günümüz yeni medya çağında geçirdiği değişimleri çözümlemek için yetersiz kaldığını dile getirir. Dolayısıyla bu derleme sinema, televizyon, reklamcılık, İnternet ve sosyal medya gibi alanlarda yapılan saha araştırmalarıyla Bourdieu’nün mevcut boşluğunu doldurmayı amaçlamaktadır (Austin, 2016, s. 2). Bu kitap eleştirisinin üzerinde duracağı esas bölümler ise, sinemayla Bourdieu’nün ilişkisini kuran şu üç metin olacaktır: (1) Bourdieu, Field of Cultural Production and Cinema: Illumination and Blind Spot;  (2) Bourdieu and Film Studies: Beyond the Taste Agenda ve (3) The Taste Database: Taste Distinction in Online Film Reviewing

Kaynakça

 • Bourdieu, P. (1993). The field of cultural production: Essays on art and literature. Columbia University Press.
 • Bourdieu, P. & Whiteside, S. (1996). Photography: A middle-brow art. Stanford University Press.
 • Bourdieu, P. (2006). Sanatın Kuralları: Yazınsal Alanın Oluşumu ve Yapısı. (Çev. N. K. Sevil). İstanbul: YKY.
 • Bourdieu, P. (2015). Ayrım: Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi (Çev. D. Fırat Şannan & G. Berkkurt). Ankara: Heretik.
 • Calhoun, C. (2014). Bourdieu Sosyolojisinin Ana Hatları. G. Çeğin, E. Göker, A. Arlı & Ü. Tatlıcan (Eds.), Ocak ve Zanaat (3. Baskı) (s. 77-129) . İstanbul: İletişim.
 • Cagle, C. (2016). Bourdieu and Film Studies: Beyon the Taste Agenda. Austin, G. (Ed.). New Uses of Bourdieu in Film and Media Studies (s. 34-68). New York & Oxford: Berghahn Books.
 • Crossley, N. (2015). Etkileşimler, Bitişiklikler ve Beğeniler. İlişkisel Sosyolojide ‘İlişkileri’ Kavramsallaştırmak. Depelteau, F. & Powell, C. (Ed.) (Çev. Ö. Akkaya). İlişkisel Sosyoloji Ontolojik ve Teorik Yönelimler (s. 193–223). Ankara, s. Phoenix.
 • Culloty, E. (2016). The Taste Database: Taste Distictions in Online Film Reviewing. New Uses of Bourdieu in Film and Media Studies (s. 70-88). New York & Oxford: Berghahn Books.
 • De Sica, V. (Yönetmen). (1948). Bisiklet Hırsızları [Film].
 • Fowler, B. (2016). Bourdieu, Field of Cultural Production and Cinema: Illumination and Blind Spot). New Uses of Bourdieu in Film and Media Studies (s. 13-34). New York & Oxford: Berghahn Books.
 • Hesmondhalgh, D. (2006). Bourdieu, the media and cultural production. Media, Culture & Society. 28 (2), 211–231.
 • Mcqueen, S. (Yönetmen). (2008). Hunger [Film].
 • Taurog, N. (Yönetmen). (1943). Presenting Lily Mars [Film].
Toplam 13 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Sinecine Kitaplığı
Yazarlar

Selver Dikkol 0000-0002-1918-6795

Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 10 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Dikkol, S. (2019). Film ve Medya Çalışmalarında Bourdieu’nün Yeni Kullanımları. Sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, 10(2), 511-523.

sinecine TR DİZİN ve FIAF tarafından taranmaktadır.