Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

THE SITUATION OF THE SUBJECT IN THE FILM KIZ KARDEŞLER: A READING FROM THE PERSPECTIVE OF JUDITH BUTLER

Yıl 2020, Cilt: 11 Sayı: 1, 81 - 103, 15.04.2020
https://doi.org/10.32001/sinecine.663017

Öz

This article analyzes the dramatis personae in the film Kız Kardeşler (Emin Alper, 2019) through the lens of Judith Butler’s concept of performative subjectivity, with special attention to the situation of subjects in the encounter with power. Building on Butler’s account of the subaltern and the reciprocal dependence between subject and power, it argues that the subjects in the film only become cognizable in the eyes of power through their subjection. 

Kaynakça

 • Arman, Ayşe, Bugün vizyona giren ‘Kız Kardeşler’ filminin yönetmeni Emin Alper: Erkekler, kadınları dizginleyemediklerini anladıkları noktada onları öldürüyorlar. Emin Alper ile Söyleşi, http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ayse-arman/bugun-vizyona-giren-kiz-kardesler-filminin-yonetmeni-emin-alper-erkekler-kadinlari-dizginleyemediklerini-anladiklari- noktada-onlari-olduruyorlar-41329379, (Erişim Tarihi: 13.12.2019).
 • Başaran, B. (2016), Radikal Demokrasi Kuramı Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Meselesi Judith Butler’ın Kuramsal Yaklaşımının Değerlendirilmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Becermen, M. (2009), Theodor W. Adorno ve Michel Foucault’da Hakikat ve İktidar İlişkisi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Bernstein, J. M. (2003), Görünüşü Kurtarmak Niye? Metafizik Deneyim ve Etiğin Olabilirliği, (K. Atakay, Çev.), Cogito, sayı: 36, 201-233, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Best, S. & Kellner, D. (2011), Postmodern Teori, (M. Küçük, Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Burke, P. (2008), Kültür Tarihi, (M. Tunçay, Çev.), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Butler, J. (1997), Exciatable Speech: A Politics of the Performative, New York and London: Routledge.
 • Butler, J. (2005), İktidarın Psişik Yaşamı, (F. Tütüncü, Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Butler, J. (2014a), Bela Bedenler, (C. Çakırlar & Z. Talay, Çev.), İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
 • Butler, J. (2014b), Cinsiyet Belası: Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi, (B. Ertür, Çev.), İstanbul: Metis Yayınları.
 • Cevizci, A. (1999), Paradigma Felsefe Sözlüğü, İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Dellaloğlu, B. F. (2003), Bir Giriş: Adorno Yüz Yaşında, Cogito, Sayı: 36, 13-36, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Demir-Oralgül, E. (2014), Günümüz Siyaset Felsefesinde Kimlik Sorununa Alternatif Bakışlar: E. Levinas, J. Butler ve C. Taylor’da Kimlik ve Siyaset, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Demir-Oralgül, E. (2016), Judith Butler’ın Kimlik ve Siyaset Anlayışı, Ethos: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar Dergisi, Ocak, 9 (1), 47-62.
 • Foucault, M. (2007), Cinselliğin Tarihi, (H. Uğur-Tanrıöver, Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Foucault, M. (2011), Entelektüelin Siyasi İşlevi: Seçme Eserler I, (I. Ergüden, O. Akınhay, F. Keskin, Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Foucault, M. (2014), Özne ve İktidar, (I. Ergüden & O. Akınhay), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Freud, S. (2011), Uygarlığın Huzursuzluğu, (H. Barışcan, Çev.), İstanbul: Metis Yayınları.
 • Freud, S. (2015), Yas ve Melankoli, (A. Emirsoy, Çev.), İstanbul: Telos Yayıncılık.
 • Gön, A. (2016), Küf, Yozgat Blues ve Ben O Değilim’de Performatif Toplumsal Cinsiyet ve Erkeklik, Sinecine, 7 (1), 9-44.
 • Hegel, G. W. F. (2011), Tinin Görüngübilimi, (A. Yardımlı, Çev.), İstanbul: İdea Yayınları.
 • Nietzche, F. (2013), Ahlâkın Soykütüğü Üstüne, (A. İnam, Çev.), İstanbul: Say Yayınları.
 • Somay, B. (2004), Tarihin Bilinçdışı: Popüler Kültür Üzerine Denemeler, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Uçak, D. (2017), Judith Butler ve Öznellik, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Uçak, D. & Şimşek, S. (2018), Butler’ın Hegel Okuması: Tanınma ve Evrensellik, Felsefelogos, Yıl: 23, Sayı: 70, 33-44.

KIZ KARDEŞLER FİLMİNDE ÖZNENİN DURUMU: JUDITH BUTLER PERSPEKTİFİNDEN BİR OKUMA

Yıl 2020, Cilt: 11 Sayı: 1, 81 - 103, 15.04.2020
https://doi.org/10.32001/sinecine.663017

Öz

Bu makalede Kız Kardeşler (Emin Alper, 2019) filminde canlandırılan karakterler, Judith Butler’ın performatif öznelik kavramı merkezinde çözümlenecektir. Bu çerçevede, öznelerin iktidar karşısındaki durumları analiz edilecektir. Butler tarafından ifade edilen özne ve iktidar arasındaki karşılıklı bağımlılık ve öznelerin madun halleri bu makalede incelenecektir. Filmdeki hem erkek hem de kadın öznelerin ancak tabi olarak idrak edilebilirliğe eriştikleri savlanacaktır.

Kaynakça

 • Arman, Ayşe, Bugün vizyona giren ‘Kız Kardeşler’ filminin yönetmeni Emin Alper: Erkekler, kadınları dizginleyemediklerini anladıkları noktada onları öldürüyorlar. Emin Alper ile Söyleşi, http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ayse-arman/bugun-vizyona-giren-kiz-kardesler-filminin-yonetmeni-emin-alper-erkekler-kadinlari-dizginleyemediklerini-anladiklari- noktada-onlari-olduruyorlar-41329379, (Erişim Tarihi: 13.12.2019).
 • Başaran, B. (2016), Radikal Demokrasi Kuramı Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Meselesi Judith Butler’ın Kuramsal Yaklaşımının Değerlendirilmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Becermen, M. (2009), Theodor W. Adorno ve Michel Foucault’da Hakikat ve İktidar İlişkisi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Bernstein, J. M. (2003), Görünüşü Kurtarmak Niye? Metafizik Deneyim ve Etiğin Olabilirliği, (K. Atakay, Çev.), Cogito, sayı: 36, 201-233, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Best, S. & Kellner, D. (2011), Postmodern Teori, (M. Küçük, Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Burke, P. (2008), Kültür Tarihi, (M. Tunçay, Çev.), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Butler, J. (1997), Exciatable Speech: A Politics of the Performative, New York and London: Routledge.
 • Butler, J. (2005), İktidarın Psişik Yaşamı, (F. Tütüncü, Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Butler, J. (2014a), Bela Bedenler, (C. Çakırlar & Z. Talay, Çev.), İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
 • Butler, J. (2014b), Cinsiyet Belası: Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi, (B. Ertür, Çev.), İstanbul: Metis Yayınları.
 • Cevizci, A. (1999), Paradigma Felsefe Sözlüğü, İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Dellaloğlu, B. F. (2003), Bir Giriş: Adorno Yüz Yaşında, Cogito, Sayı: 36, 13-36, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Demir-Oralgül, E. (2014), Günümüz Siyaset Felsefesinde Kimlik Sorununa Alternatif Bakışlar: E. Levinas, J. Butler ve C. Taylor’da Kimlik ve Siyaset, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Demir-Oralgül, E. (2016), Judith Butler’ın Kimlik ve Siyaset Anlayışı, Ethos: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar Dergisi, Ocak, 9 (1), 47-62.
 • Foucault, M. (2007), Cinselliğin Tarihi, (H. Uğur-Tanrıöver, Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Foucault, M. (2011), Entelektüelin Siyasi İşlevi: Seçme Eserler I, (I. Ergüden, O. Akınhay, F. Keskin, Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Foucault, M. (2014), Özne ve İktidar, (I. Ergüden & O. Akınhay), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Freud, S. (2011), Uygarlığın Huzursuzluğu, (H. Barışcan, Çev.), İstanbul: Metis Yayınları.
 • Freud, S. (2015), Yas ve Melankoli, (A. Emirsoy, Çev.), İstanbul: Telos Yayıncılık.
 • Gön, A. (2016), Küf, Yozgat Blues ve Ben O Değilim’de Performatif Toplumsal Cinsiyet ve Erkeklik, Sinecine, 7 (1), 9-44.
 • Hegel, G. W. F. (2011), Tinin Görüngübilimi, (A. Yardımlı, Çev.), İstanbul: İdea Yayınları.
 • Nietzche, F. (2013), Ahlâkın Soykütüğü Üstüne, (A. İnam, Çev.), İstanbul: Say Yayınları.
 • Somay, B. (2004), Tarihin Bilinçdışı: Popüler Kültür Üzerine Denemeler, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Uçak, D. (2017), Judith Butler ve Öznellik, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Uçak, D. & Şimşek, S. (2018), Butler’ın Hegel Okuması: Tanınma ve Evrensellik, Felsefelogos, Yıl: 23, Sayı: 70, 33-44.
Toplam 25 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makale
Yazarlar

Veysel Ergüç 0000-0003-3298-1803

Yayımlanma Tarihi 15 Nisan 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 11 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Ergüç, V. (2020). KIZ KARDEŞLER FİLMİNDE ÖZNENİN DURUMU: JUDITH BUTLER PERSPEKTİFİNDEN BİR OKUMA. Sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, 11(1), 81-103. https://doi.org/10.32001/sinecine.663017

sinecine TR DİZİN ve FIAF tarafından taranmaktadır.