Diğer
BibTex RIS Kaynak Göster

Catherine Grant ile Video Essay üzerine

Yıl 2021, Cilt: 12 Sayı: 1, 147 - 163, 30.03.2021

Öz

Metin-tabanlı film eleştirisindeki sınırlılıklar ve onun akademik görünürlüğünün baskınlığı karşısında, video denemeler görsel olanın esnekliğinden faydalanıyor. Yeni multimedya teknolojileri birbirinden görece ayrışmış iki alanı teori ve pratiği bir araya getirmeyi sağlayarak, hem teknik olarak sanatı yeniden düşünmeyi olanaklı kılıyor, hem de video denemelerin film eleştirisinin poetikasını yapmasına yardımcı oluyor. Diğer yandan film eleştirisindeki form ve medyum değişikliğiyle artık film çalışmaları alanının kendinden başka alanların kavramlarıyla düşünen -kaba tabirle iş gören- sentetik, eklektik bir düşünceler alanı olarak değil, kendi kavramlarını yeniden keşfeden, yaratan bir alan olarak özdüşünümsel bir eleştiriyle kendine döndüğünü görüyoruz. Professor Catherine Grant video denemelerin görsel ve işitsel bir eleştiri yöntemi olarak gelişmesine katkı sağlamış, bu konuda öncü bir isimdir. Grant ayrıca, formun film eleştirisindeki sanatsal ve poetik boyutlarını öne çıkaran akademik bir araştırma alanı olarak tanınmasında ve kabul görmesinde emek vermiş ve çok sayıda video deneme çalışması olan az sayıdan kişiden biri. Grant 2008 yılında, erken bir tarihte çevrimiçi kültürün gelebileceği noktayı önceden tahmin ederek açtığı kişisel bloğu “Film studies for free”de film ve hareketli görüntü çalışmaları alanındaki dijital kaynakları paylaşıyor. Kendisiyle gerçekleştirdiğim bu görüşme, video denemenin önemli alanlarına temas ediyor ve Grant’in samimiyetle verdiği cevaplar bu formun gösterdiği gelişimi daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Grant ile görüşmemiz aynı zamanda video denemelerin akademik araştırma alanlarıyla nasıl entegre olduğunun anlaşılması açısından da önemli.

Destekleyen Kurum

TÜBİTAK

Teşekkür

Bu çalışma TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) 2219 Doktora Sonrası Araştırma Bursu desteğiyle yürütülen proje kapsamında yapılmıştır. Bana bu imkânı verdiği için TÜBİTAK’a şimdi ve her zaman için çok teşekkür ederim.

Kaynakça

  • Grant, C. (2014). The shudder of a cinephiliac idea? Videographic film studies practice as material thinking. ANIKI:
  • Portuguese Journal of the Moving Image, 1 (1). 49-62.
  • Haneke, M. (Yönetmen). (2000). Code inconnu: Récit Incomplet de Divers Voyages [Film]. Fransa.
  • Herk, H. (Yönetmen). (1962). Carnival of the Souls [Film]. USA.
  • Martel, L. (Yönetmen). (2008). La Mujer sin Cabeza [Film]. Arjantin.
  • Powell, M. (Yönetmen). (1960). Peeping Tom [Film]. UK.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Söyleşi
Yazarlar

İpek GÜRKAN 0000-0002-9436-5734

Proje Numarası 1059B191800811
Yayımlanma Tarihi 30 Mart 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 12 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA GÜRKAN, İ. (2021). Catherine Grant ile Video Essay üzerine. Sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, 12(1), 147-163.

sinecine TR DİZİN ve FIAF tarafından taranmaktadır.