Hakkında

GİBTÜ İslami İlimler Fakültesi Dergisi Sırat 30 Mayıs ve 30 Kasım tarihlerinde yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir (Makale Kabul Tarihleri: 30 Mayıs tarihli sayı için 01 Ocak - 30 Nisan, 30 Kasım tarihli sayı için 1 Haziran - 30 Ekim). Dergide İslami ilimler ile sosyal ve beşeri bilimler alanına katkı sağlayacak araştırma makalesi, kitap tanıtımı, tez özeti, eser tahkiki ve akademik çeviri gibi bilimsel çalışmalar değerlendirmeye alınır. Derginin amacı bu alanlarla ilgili bilimsel yazı üretimine teşvik etmek ve kaliteli bir yayım ortamı sağlamaktır. Dergiye gönderilecek makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmaması veya yayımına karar verilmemiş olması gerekmektedir. Ön incelemeden geçen makaleler çift taraflı kör hakemlik sistemine göre değerlendirilir. Makaleler intihal taramasından geçirilir. Benzerlik oranının %20'yi geçmemesi ön şart olarak esas alınır. Dergide Türkçe, İngilizce, Arapça ve Farsça dilleriyle yazılmış çalışmalara yer verilir. Sırat Dergisi'nden yapılan alıntılarda kaynak göstermek zorunludur.
GİBTÜ İslami İlimler Fakültesi Dergisi Sırat'ta yayımlanması istenen makaleler Dergi Yayın İlkeleri'ne ve İSNAD ATIF SİSTEMİ'ne (2. Edisyon) göre düzenlenmelidir.