Amaç ve Kapsam

GİBTÜ İslami İlimler Fakültesi Dergisi olan Sırat 30 Mayıs ve 30 Kasım tarihlerinde yılda iki kez yayımlanan akademik bir dergidir. Sırat Dergisi bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak İslami ilimler ile sosyal ve beşeri bilimler alanlarında bilgi birikimine katkıda bulunmayı ve bu bilgileri kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

Dergide Türkçe, Arapça, Farsça ve İngilizceyle yazılmış çalışmalara yer verilir. Makaleler en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. İntihal programı kullanılarak makalelerin daha önce yayımlanmadığı ve intihal içermediği teyit edilir. 

GİBTÜ İslami İlimler Fakültesi Dergisi olan Sırat İslami ilimler ile sosyal ve beşeri bilimler alanlarına dair araştırma makalesi, kitap tanıtımı, tez özeti, eser tahkiki ve akademik çeviri gibi bilimsel çalışmaları yayımlar.