Yıl 2017, Cilt 7 , Sayı 4, Sayfalar 164 - 167 2018-01-04

Abstract

     Scientific researches on health with food additives have focused more on flavoring compounds, colors and preservatives. The literature has been searched and the scientific researches made in this subject have been compiled.

Key Words: Food, Additives,Nutrition

Özet

       Gıda katkı maddeleri ile sağlık üzerine yapılan bilimsel araştırmalar daha çok lezzet arttırıcı renklendiriciler ve koruyucular üzerine odaklanmıştır. Literatür taranarak bu konuda yapılan bilimsel araştırmalar derlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gıda, Katkı maddesi, Beslenme

gıda, katkı maddesi, beslenme
  • Kaynaklar:
  • 1)Bağcı T. Gıda Katkı Maddeleri ve Sağlığımız Üzerine Etkileri Haccettepe Tıp Dergisi,1997; 28(1); (18-23) 2) Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği, www.Resmigazete@Gov.Tr. Erişim 29.11.2017 3) Gültekin, F.,Gıda katkı maddeleri ve hastalıklar. I. Ulusal Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi Sözel Bildiri Kitabı, 2011; (157-161). 4.Arslan, G. Gıda katkı maddeleri ve yeni yapılan dioksimlerin gıda katkı maddesi olarak kullanılabilirliğinin araştırılması. Selçuk Üniversitesi, FBE, Kimya yüksek lisans tezi, 2011; (3-4). 5)Çalışır E. Z., Çalışkan D. Gıda katkı maddeleri ve insan sağlığı üzerine etkileri. Ankara Eczacılık Fakültesi Dergisi, 2003; 32(3); (193-206). 6)Bağcı T Gıda Katkı Maddeleri Halk Sağlığı Temel Bilgiler Kitabı Haccettepe Üniversitesi Yayınları, 2006; (846-847) 7) Tayfur M, Ünalan K. Gıda Katkı Maddeleri Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 1998; 7(1);(12-14) 8) Öztürk S, Erel F, Çalışkaner A.Z, Karaayvaz M, Güleç M, Kartal Ö. Kronik İdiopatik Ürtiker’de Katkı Maddeli Gıdalar İle Doğal Gıdalarda Bulunan Vazoaktif Maddelerin Rolü TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2007; 6 (5) 9)Tuormaa T.E: The Adverse Effects Of Food Additives On Health. Journal Of Orthomolecular Medicine, 1994; 9;(225-243). 10) Olney JW, And Ho OL: Brain Damage İn İnfant Mice Following Oral İntake Of Glutamate, Aspartate Or Cystein. Nature, 1970; 227;(609-611). 11) Schaumburg HH, Byck R, Gerstl R, And Mashman JH: Monosodium L-Glutamate: Its Pharmacology And Role İn The Chinese Restaurant Syndrome. Science 1969 163; (826-828). 12) Feingold BF: Hyperkinesis And Learning Disabilities Linked To The İngestion Of Artificial Food Colors And Flavors. J Learn Disabilities,1976; 9; (19-27). 13) Lockey SD: Allergic Reactions Due To FD & C Yellow No. Tartrazine, An Aniline Dye Used As Colouring Agent And İdentifying Agent İn Various Steroids. Ann Allergy, 1959; 17; (719-721). 14) Vendanthan PK, Menon MM, Bell TD, Et Al: Aspirin And Tartrazine Oral Challenge: İncidence Of Adverse Response İn Chronic Childhood Asthma. J Allergy And Clin Immunol, 1977; 60; (8-13). 15) Ward NI, Soulsbury KA, Zeittel VH, Et Al: The İnfluence Of The Chemical Additive Tartazine On The Zinc Status Of Hyperactive Children -A Double-Blind Placebo-Controlled Study. J Nutr Med, 1990; 1:51-7. 16) Wirth F. Curing: Colour Formation and Colour Retention in Frankfurter-type Sausages. FIeischwirtschaft, 1986; 66 (3) : 354-358 17)Oruç HH, Ceylan S.Bursa'da Tüketilen Bazı Sebzelerde Nitrat ve Nitrit. J. Fac. Vet. Med. 2001; 20; (17-21). 18)Gray JI. Irvine DM, Kakuda Y (1979). Nitrates and Nnitrosamines in Cheese. J Food Prot, 1979; 42(3): 263-272. 19)Patterson RLS, Mottram DS.The Occurrence of Volatile Amines in Uncured and Cured Pork Meat and Their Role in Nitrosamine Formation in Bacon. J. Sci. Food Agric. 1974; 25;(1419-1425). 20)Wirth F. Restricting and Dispensing with Curing Agent in Meat Products. FIeischwirtschaft, 1991; 71 (9): 1051-1054. 21)Kaplan A, Smith C, Promnitz DA, Joffe BI, Senel HC : Methaemoglobinemia Due to Accidental Sodium Nitrite Poisoning. SAMJ. 1990; 77; (300-301). 22)Walley T, Flanagan M. Nitrite- Induced Methemoglobinaemia. Clinical Toxicolgy, 1987; 63; (643-644). 23)Millichap, J. G., & Yee, M. M. The diet factor in pediatric and adolescent migraine. Pediatric neurology, 2003; 28(1); (9-15). 24)Zengin, N., Yüzbaşıoğlu, D., Ünal, F., Yılmaz, S., Aksoy, H. (2011). The evaluation of genotoxicity of two food preservatives: sodium benzoate and potassium benzoate. Food and Chemical Toxicology, 2011 ;49; (763-769).
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Tekin Ulaş KARATEPE (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Hasan Çetin EKERBİÇER

Tarihler

Başvuru Tarihi : 20 Aralık 2017
Kabul Tarihi : 25 Aralık 2017
Yayımlanma Tarihi : 4 Ocak 2018

Bibtex @derleme { smj368978, journal = {Sakarya Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-409X}, address = {}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {164 - 167}, doi = {10.31832/smj.368978}, title = {Gıda Katkı Maddeleri}, key = {cite}, author = {Karatepe, Tekin Ulaş and Ekerbiçer, Hasan Çetin} }
APA Karatepe, T , Ekerbiçer, H . (2018). Gıda Katkı Maddeleri . Sakarya Tıp Dergisi , 7 (4) , 164-167 . DOI: 10.31832/smj.368978
MLA Karatepe, T , Ekerbiçer, H . "Gıda Katkı Maddeleri" . Sakarya Tıp Dergisi 7 (2018 ): 164-167 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/smj/issue/33848/368978>
Chicago Karatepe, T , Ekerbiçer, H . "Gıda Katkı Maddeleri". Sakarya Tıp Dergisi 7 (2018 ): 164-167
RIS TY - JOUR T1 - Gıda Katkı Maddeleri AU - Tekin Ulaş Karatepe , Hasan Çetin Ekerbiçer Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31832/smj.368978 DO - 10.31832/smj.368978 T2 - Sakarya Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 164 EP - 167 VL - 7 IS - 4 SN - -2146-409X M3 - doi: 10.31832/smj.368978 UR - https://doi.org/10.31832/smj.368978 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Sakarya Tıp Dergisi Gıda Katkı Maddeleri %A Tekin Ulaş Karatepe , Hasan Çetin Ekerbiçer %T Gıda Katkı Maddeleri %D 2018 %J Sakarya Tıp Dergisi %P -2146-409X %V 7 %N 4 %R doi: 10.31832/smj.368978 %U 10.31832/smj.368978
ISNAD Karatepe, Tekin Ulaş , Ekerbiçer, Hasan Çetin . "Gıda Katkı Maddeleri". Sakarya Tıp Dergisi 7 / 4 (Ocak 2018): 164-167 . https://doi.org/10.31832/smj.368978
AMA Karatepe T , Ekerbiçer H . Gıda Katkı Maddeleri. Sakarya Tıp Dergisi. 2018; 7(4): 164-167.
Vancouver Karatepe T , Ekerbiçer H . Gıda Katkı Maddeleri. Sakarya Tıp Dergisi. 2018; 7(4): 164-167.
IEEE T. Karatepe ve H. Ekerbiçer , "Gıda Katkı Maddeleri", Sakarya Tıp Dergisi, c. 7, sayı. 4, ss. 164-167, Oca. 2018, doi:10.31832/smj.368978