Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İnönü Üniversitesi Tıp ve Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Afet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

Yıl 2020, Cilt 10, Sayı 4, 580 - 586, 15.12.2020
https://doi.org/10.31832/smj.696069

Öz

Amaç Toplumda fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun dışarıdan yardıma ihtiyaç duyduğu doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olay afet olarak adlandırılır. Bu çalışmanın amacı; Tıp ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin afet konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarını değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler Kesitsel tipte olan bu çalışmanın evrenini İnönü Üniversitesi Tıp ve Mühendislik Fakültelerindeki 5500 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklem büyüklüğü hesaplarken; %95 güven aralığında %80 güçle minimum 297’ye ulaşılması hesaplanmış olup, 316 öğrenciye ulaşılmıştır. Verilerin toplanmasında kullanılan anket formunun birinci bölümünde sosyodemografik sorular, ikinci bölümünde bireyin afet konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarını sorgulayan sorular, üçüncü bölümünde ise Genel Afet Hazırlık İnanç Ölçeği(GAHİÖ) yer almaktadır. İstatistiksel analizlerde; Student T Testi, One Way Anova testi kullanılmış olup, tüm değerlendirilmelerde p<0.05 değeri anlamlı olarak kabul edilmiştir. Bulgular Kız öğrencilerde GAHİÖ puanı 111.18±12.37, erkeklerde 106.90±12.80 olup kızların puanı erkeklerden anlamlı olarak yüksektir (p=0.003).Tıp fakültesindeki öğrencilerinde GAHİÖ puanı 107.43±11.75, mühendislik öğrencilerinde 109.37±13.31 olup bu fark anlamlı değildir (p=0.194). Yaşadığı bölgede oluşabilecek afetlere karşı endişeli olan öğrencilerin GAHİÖ puan ortalaması endişeli olmayan ve kararsız olan öğrencilerin puan ortalamalarından anlamlı olarak yüksektir (p<0,001). Sonuç Mühendislik fakültesi öğrencilerinin; meslek yaşamları açısından afet konusunun ilgi alanlarında olması, tıp fakültesi öğrencilerinin ise afetlerde sağlık personeli olarak aktif yer almaları sebebiyle farkındalıklarının olması benzer puanlar almalarına sebep olmuş olabilir. Afet her an karşımıza çıkabilecek bir tehlikedir ve bu konuda üniversite öğrencilerinin farkındalıklarının arttırılması, eğitilmesi, bilgilendirilmesi ve afetlere hazır hale getirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Kaynakça

 • KAYNAKLAR 1. World Health Organization. Available at: https://www.who.int/hac/techguidance/preparedness/en/. Erişim tarihi : 06.09.2019
 • 2. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Açıklamalı Afet Terimleri Sözlüğü.Ankara, 2014
 • 3. EM-DAT. Available at: https://www.emdat.be/explanatory-notes Erişim tarihi:06.09.2019
 • 4. EM-DAT Natural Disasters 2018. Available at: https://www.emdat.be Erişim tarihi :06.09.2019
 • 5. Ergünay O. Türkiye’nin Afet Profili. TMMOB Afet Sempozyumu Bildiriler Kitabı. 2007; 5-7.
 • 6.https://www.afad.gov.tr/kurumlar/afad.gov.tr/35429/xfiles/Turkiye_de_Afetler.pdf Erişim tarihi: 17.02.2020
 • 7. Bahadır H, Uçku R. Uluslararası Acil Durum Veri Tabanına Göre Türkiye Cumhuriyeti Tarihindeki Afetler. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 2018; 4(1): 28-33.
 • 8. Kadıoğlu M, Özdamar E. Modern, Bütünleşik Afet Yönetimin Temel İlkeleri. Afet Zararlarını Azaltmanın Temel İlkeleri. 1. Baskı. Ankara: İsmat Matbaacılık; 2008.
 • 9. Dökmeci AH, Merinç F. Namık Kemal Ünı̇versı̇tesı̇ Öğrencı̇lerı̇nin Temel Afet Farkındalığının Değerlendirilmesi. Afet ve Risk Dergisi 2018; 1(2): 106-113.
 • 10. Inal E, Altintas KH, Dogan N. The Development of a General Disaster Preparedness Belief Scale Using The Health Belief Model as a Theoretical Framework. International Journal of Assessment Tools in Education 2018; 5(1): 146-158.
 • 11. Özşahin E, Kaymaz ÇK. Afet Kültürünün Değerlendirilmesine Bir Örnek: Antakya Şehri. 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı. 25-27 Eylül 2013 Hatay, Türkiye.
 • 12. Şahin Y, Lamba M, Öztop S. Üniversite Öğrencilerinin Afet Bilinci ve Afete Hazırlık Düzeylerinin Belirlenmesi. Medeniyet Araştırmaları Dergisi 2018; 3(6): 149-159.
 • 13. Şen G, Ersoy G. Hastane Afet Ekibinin Afete Hazırlık Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2017; 6(4): 122-130.
 • 14. Taşkıran G, Baykal Ü. Hemşirelerin Afetlere İlişkin Görüşleri Deneyimleri ve Hazırlık Algısı Nurses’opinions Experiences and Preparedness Perceptions Related to Disasters. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi 2017; 10: 36-58.
 • 15. İnal E, Kocagöz S, Turan M. Temel Afet Bilinç ve Hazırlık Düzeyinin Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma. Türkiye Acil Tıp Dergisi 2012; 12(1): 15-19.
 • 16. Su T, Han X, Chen F, Du Y, Zhang H, Yin J, ... Cao G. Knowledge Levels And Training Needs Of Disaster Medicine Among Health Professionals, Medical Students, And Local Residents İn Shanghai, China. PLOS One 2013; 8(6): 1-12.
 • 17. Ragazzoni L, Ingrassia PL, Gugliotta G, Tengattini M, Franc JM, Corte FD. Italian Medical Students And Disaster Medicine: Awareness and Formative Needs. American Journal of Disaster Medicine 2013; 8(2): 127-136.
 • 18. Markenson D, Woolf S, Redlener I, Reilly M. Disaster Medicine and Public Health Preparedness of Health Professions Students: A Multidisciplinary Assessment of Knowledge, Confidence, and Attitudes. Disaster Medicine and Public Health Preparedness 2013; 7(5): 499-506.
 • 19. Gerdan S. Determination of Disaster Awareness, Attitude Levels and İndividual Priorities at Kocaeli University. Eurasian Journal of Educational Research 2014; 55: 159-176.
 • 20. Sevinç Ö, Güner Y, Til A. Çanakkale İli 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında Çalışan Personelin Afet Tıbbı Konusundaki Bilgi Düzeyleri. Pamukkale Tıp Dergisi 2017; 11(2): 119-125.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Esra YİĞİT Bu kişi benim
INONU UNIVERSITY, FACULTY OF MEDICINE
0000-0002-8467-6002
Türkiye


Gülseda BOZ Bu kişi benim
INONU UNIVERSITY, FACULTY OF MEDICINE
0000-0003-1959-0226
Türkiye


Ayşe GÖKÇE (Sorumlu Yazar)
Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü
0000-0002-0591-2936
Türkiye


Ali ÖZER
INONU UNIVERSITY, FACULTY OF MEDICINE
0000-0002-7144-4915
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 2 Mart 2020
Kabul Tarihi 28 Eylül 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 10, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { smj696069, journal = {Sakarya Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-409X}, address = {}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {580 - 586}, doi = {10.31832/smj.696069}, title = {İnönü Üniversitesi Tıp ve Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Afet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları}, key = {cite}, author = {Yiğit, Esra and Boz, Gülseda and Gökçe, Ayşe and Özer, Ali} }
APA Yiğit, E. , Boz, G. , Gökçe, A. & Özer, A. (2020). İnönü Üniversitesi Tıp ve Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Afet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları . Sakarya Tıp Dergisi , 10 (4) , 580-586 . DOI: 10.31832/smj.696069
MLA Yiğit, E. , Boz, G. , Gökçe, A. , Özer, A. "İnönü Üniversitesi Tıp ve Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Afet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları" . Sakarya Tıp Dergisi 10 (2020 ): 580-586 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/smj/issue/57258/696069>
Chicago Yiğit, E. , Boz, G. , Gökçe, A. , Özer, A. "İnönü Üniversitesi Tıp ve Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Afet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları". Sakarya Tıp Dergisi 10 (2020 ): 580-586
RIS TY - JOUR T1 - İnönü Üniversitesi Tıp ve Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Afet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları AU - Esra Yiğit , Gülseda Boz , Ayşe Gökçe , Ali Özer Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31832/smj.696069 DO - 10.31832/smj.696069 T2 - Sakarya Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 580 EP - 586 VL - 10 IS - 4 SN - -2146-409X M3 - doi: 10.31832/smj.696069 UR - https://doi.org/10.31832/smj.696069 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sakarya Tıp Dergisi İnönü Üniversitesi Tıp ve Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Afet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları %A Esra Yiğit , Gülseda Boz , Ayşe Gökçe , Ali Özer %T İnönü Üniversitesi Tıp ve Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Afet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları %D 2020 %J Sakarya Tıp Dergisi %P -2146-409X %V 10 %N 4 %R doi: 10.31832/smj.696069 %U 10.31832/smj.696069
ISNAD Yiğit, Esra , Boz, Gülseda , Gökçe, Ayşe , Özer, Ali . "İnönü Üniversitesi Tıp ve Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Afet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları". Sakarya Tıp Dergisi 10 / 4 (Aralık 2020): 580-586 . https://doi.org/10.31832/smj.696069
AMA Yiğit E. , Boz G. , Gökçe A. , Özer A. İnönü Üniversitesi Tıp ve Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Afet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Sakarya Tıp Dergisi. 2020; 10(4): 580-586.
Vancouver Yiğit E. , Boz G. , Gökçe A. , Özer A. İnönü Üniversitesi Tıp ve Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Afet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Sakarya Tıp Dergisi. 2020; 10(4): 580-586.
IEEE E. Yiğit , G. Boz , A. Gökçe ve A. Özer , "İnönü Üniversitesi Tıp ve Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Afet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları", Sakarya Tıp Dergisi, c. 10, sayı. 4, ss. 580-586, Ara. 2020, doi:10.31832/smj.696069