Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Comparison of Natural Circulation and Temperature Controlled Solar Energy Use Hot Water Preparation Systems

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 1, 12 - 25, 11.06.2020

Öz

Solar energy is renewable, clean, environmentally energy. These features, solar energy is used in many areas. Our country has an important place in terms of the availability of solar energy in terms of geographical location. The fact that it is an alternative source of energy and the fact that the reserves of other energy sources are decreasing day by day, has expanded the use of solar energy systems in the world and in our country and to do studies in this field. Solar energy usage is used in many areas, especially heating and cooling, in obtaining domestic hot water. Solar panels placed on roofs for domestic hot water distort the aesthetic appearance and cause visual pollution as they create distorted images on the roofs of buildings due to their scattered settlements, large or small water tanks located above them. The aim of the study is to improve the visual pollution, to provide an aesthetic appearance on the roofs, to change the location of the water tank. The studies results are the temperature controlled system and natural convention is compared; It is so observed that the temperature controlled system is usable.

Kaynakça

  • Doğan, H., Aktaş, M. ve Menlik, T., “Güneş enerjisi sistemlerinde kanatçık yüzeyindeki sıcaklık dağılımının sonlu farklar metodu ile analizi” ZKÜ Teknik Eğitim Fakültesi, Teknoloji Dergisi, 7 (3): 407-414, (2004).
  • Uyarel, A. Y. ve Öz, E. S., “Güneş enerjisi ve uygulamaları” Birsen Yayınevi, İstanbul, 45-124, (1987)
  • Bulut, H., Şahin, H. ve Karadağ, R., “Güneş enerjili su ısıtma sistemlerinin tekno-ekonomik analizi” TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Tesisat Mühendisliği Dergisi, (101) : 23-33, (2007)

Sıcaklık Kontrollü İle Doğal Dolaşımlı Güneş Enerjili Kullanım Sıcak Suyu Hazırlama Sistemlerinin Karşılaştırılması

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 1, 12 - 25, 11.06.2020

Öz

Güneş enerjisi yenilenebilir, temiz, çevreci enerjidir. Bu özelliklerinden dolayı birçok alanda güneş enerjisinden istifade edilmektedir. Ülkemiz coğrafi konum itibariyle de güneş enerjisinin kullanılabilirliği bakımından önemli bir yere sahiptir. Alternatif enerji kaynağı olması ve diğer enerji kaynaklarının rezervlerinin günden güne azalıyor olması dünyada ve ülkemizde güneş enerjili sistemlerinin kullanımını ve bu alandaki çalışmaların yapılmasını yaygınlaştırmıştır. Güneş enerjisi kullanım sıcak suyunun elde edilmesinde, ısıtma ve soğutma başta olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır. Kullanım sıcak suyu için çatılara yerleştirilen güneş panelleri yapıların çatılarında dağınık yerleşimlerinden, üstlerinde bulunan büyük veya küçük su depolarından dolayı çarpık görüntü oluşturduğundan estetik görünümü bozmakta ve görüntü kirliliğine neden olmaktadır. Yapılan çalışmanın amacı oluşan görüntü kirliliğini iyileştirmek, çatılarda estetik görüntüyü sağlamak, su deposunun yerini değiştirmektir. Yapılan çalışmalar sonucunda sıcaklık kontrollü sistem ile doğal sirkülasyonlu sistem karşılaştırılmakta ve sıcaklık kontrollü sistemin daha kullanılabilir olduğu gözlemlenmektedir.

Kaynakça

  • Doğan, H., Aktaş, M. ve Menlik, T., “Güneş enerjisi sistemlerinde kanatçık yüzeyindeki sıcaklık dağılımının sonlu farklar metodu ile analizi” ZKÜ Teknik Eğitim Fakültesi, Teknoloji Dergisi, 7 (3): 407-414, (2004).
  • Uyarel, A. Y. ve Öz, E. S., “Güneş enerjisi ve uygulamaları” Birsen Yayınevi, İstanbul, 45-124, (1987)
  • Bulut, H., Şahin, H. ve Karadağ, R., “Güneş enerjili su ısıtma sistemlerinin tekno-ekonomik analizi” TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Tesisat Mühendisliği Dergisi, (101) : 23-33, (2007)
Toplam 3 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hüsamettin Demircan 0000-0003-1421-4344

Yayımlanma Tarihi 11 Haziran 2020
Gönderilme Tarihi 18 Mayıs 2020
Kabul Tarihi 20 Mayıs 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Demircan, H. (2020). Sıcaklık Kontrollü İle Doğal Dolaşımlı Güneş Enerjili Kullanım Sıcak Suyu Hazırlama Sistemlerinin Karşılaştırılması. Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları Ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi, 3(1), 12-25.