Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Detection of Heat Loss Occurring in Buildings By Thermal Camera Method (Adapazarı Example)

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 1, 26 - 31, 11.06.2020

Öz

Energy is a vitally important phenomenon which are bloody wars of countries. It is as important to protect this phenomenon as it is to produce a phenomenon. In This study, four uninsulated buildings located in the province of Adapazarı were displayed with a thermal camera and it is aimed to detect the heat leaks that occur in these buildings. For this purpose, the image and temperature values were taken from the buildings. At the end of the study, the images obtained with the thermal camera were interpreted. In addition, the locations of the heat leaks occuring in the buildings were determined and solution suggestions were presented.

Kaynakça

 • Yılmaz, A. , (2012). Apartmanların dış kabuğuna uygulanan ısı yalıtımının bina enerji performansına etkisi (Konya ve Erzincan örneği). (Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya
 • Çağlar, A., Çağlar, H. & Koçu, N., (2017a). Üç farklı duvar tipine uygulanan ısı yalıtımının termal kamera yöntemiyle incelenmesi, International Taşköprü Pompeiopolis Science Cultural Arts Research Symposium, 602-615, Kastamonu, Türkiye.
 • Çağlar, A., Çağlar, H. & Koçu, N., (2017b). Üç farklı duvar tipine uygulanan ısı yalıtımının termal kamera yöntemiyle incelenmesi, International Taşköprü Pompeiopolis Science Cultural Arts Research Symposium, 579-589, Kastamonu, Türkiye.
 • Aydin, T., (2017). Development of lightweight ceramic construction materials based on fly ash. Journal of the Australian Ceramic Society (53); 109–115.
 • Aydin, T., (2018). Development of porous lightweight clay bricks using a replication method. Journal of the Australian Ceramic Society (54); 169–175.
 • Mendes, M.A.A., Goetze, P., Talukdar, P., Werzner, E., Demuth, C., Rossger, P., Wulf, R., Gross, U., Trimis, D & Ray, S. (2016). Measurement and simplified numerical prediction of effective thermal conductivity of open-cell ceramic foams at high temperature. International Journal of Heat and Mass Transfer (102); 396–406.
 • Mendes, M., Pereira, J.M.C & Pereira, J.C.F. (2008). On the stability of ultralean H2/CO combustion in inert porous burners. International Journal of Hydrogen Energy (33); 3416–25.
 • Aydın, T. (2019). The development of porcelain foams lighter than water for heat isolation application. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (136); 535–539.
 • Usta, S., (2009). TS 825 “Binalarda ısı yalıtım kuralları” standardına göre ikinci bölgede bulunan bir binanın yalıtımsız ve yalıtımlı durumlarının enerji verimliliği bakımından karşılaştırılması, Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, 5(1); 1-24 .
 • Kılınç, F., Buyruk, E., Fertelli, A. & Karabulut, K. (2013). Farklı Yalıtım Uygulamalarının Isı Kaybına Olan Etkilerinin Deneysel ve Sayısal İncelenmesi. Tesisat Mühendisliği Dergisi, (136), 53-64.
 • Tolun, M., (2010). Farklı derece-gün bölgeleri için yalıtım probleminin incelenmesi, (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü, İstanbul.
 • Aydın, F., Akgül T., Aydın E. & Vural İ., (2011). Konutlarda kullanılan farklı duvar çeşitlerinin ısı yalıtım performanslarının incelenmesi, NWSA International e-Journal, 6(4), 20-28.
 • Değirmenci, A.İ., (2010). Türkiye’de uygulanan yalıtım tekniklerinin araştırılmasında termal kameranın etkin biçimde kullanılması, (Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya, 85-100.

BİNALARDA MEYDANA GELEN ISI KAYIPLARININ TERMAL KAMERA YÖNTEMİYLE TESPİT EDİLMESİ (ADAPAZARI ÖRNEĞİ)

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 1, 26 - 31, 11.06.2020

Öz

Enerji, ülkelerin uğrunda kanlı savaşlar verdiği hayatı derecede önem taşıyan bir olgudur. Bu derece önemli olan bir olguyu üretmek kadar onu korumakta önem arz etmektedir. Bu çalışmada; Adapazarı ilinde bulunan dört adet yalıtımsız bina termal kamera ile görüntülenmiş ve bu binalarda meydana gelen ısı kaçaklarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda binalardan görüntü ve sıcaklık değerleri alınmıştır. Çalışma sonunda termal kamera ile elde edilen görüntüler yorumlanmıştır. Ayrıca binalarda meydana gelen ısı kaçaklarının yerleri tespit edilmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur. 

Kaynakça

 • Yılmaz, A. , (2012). Apartmanların dış kabuğuna uygulanan ısı yalıtımının bina enerji performansına etkisi (Konya ve Erzincan örneği). (Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya
 • Çağlar, A., Çağlar, H. & Koçu, N., (2017a). Üç farklı duvar tipine uygulanan ısı yalıtımının termal kamera yöntemiyle incelenmesi, International Taşköprü Pompeiopolis Science Cultural Arts Research Symposium, 602-615, Kastamonu, Türkiye.
 • Çağlar, A., Çağlar, H. & Koçu, N., (2017b). Üç farklı duvar tipine uygulanan ısı yalıtımının termal kamera yöntemiyle incelenmesi, International Taşköprü Pompeiopolis Science Cultural Arts Research Symposium, 579-589, Kastamonu, Türkiye.
 • Aydin, T., (2017). Development of lightweight ceramic construction materials based on fly ash. Journal of the Australian Ceramic Society (53); 109–115.
 • Aydin, T., (2018). Development of porous lightweight clay bricks using a replication method. Journal of the Australian Ceramic Society (54); 169–175.
 • Mendes, M.A.A., Goetze, P., Talukdar, P., Werzner, E., Demuth, C., Rossger, P., Wulf, R., Gross, U., Trimis, D & Ray, S. (2016). Measurement and simplified numerical prediction of effective thermal conductivity of open-cell ceramic foams at high temperature. International Journal of Heat and Mass Transfer (102); 396–406.
 • Mendes, M., Pereira, J.M.C & Pereira, J.C.F. (2008). On the stability of ultralean H2/CO combustion in inert porous burners. International Journal of Hydrogen Energy (33); 3416–25.
 • Aydın, T. (2019). The development of porcelain foams lighter than water for heat isolation application. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (136); 535–539.
 • Usta, S., (2009). TS 825 “Binalarda ısı yalıtım kuralları” standardına göre ikinci bölgede bulunan bir binanın yalıtımsız ve yalıtımlı durumlarının enerji verimliliği bakımından karşılaştırılması, Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, 5(1); 1-24 .
 • Kılınç, F., Buyruk, E., Fertelli, A. & Karabulut, K. (2013). Farklı Yalıtım Uygulamalarının Isı Kaybına Olan Etkilerinin Deneysel ve Sayısal İncelenmesi. Tesisat Mühendisliği Dergisi, (136), 53-64.
 • Tolun, M., (2010). Farklı derece-gün bölgeleri için yalıtım probleminin incelenmesi, (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü, İstanbul.
 • Aydın, F., Akgül T., Aydın E. & Vural İ., (2011). Konutlarda kullanılan farklı duvar çeşitlerinin ısı yalıtım performanslarının incelenmesi, NWSA International e-Journal, 6(4), 20-28.
 • Değirmenci, A.İ., (2010). Türkiye’de uygulanan yalıtım tekniklerinin araştırılmasında termal kameranın etkin biçimde kullanılması, (Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya, 85-100.
Toplam 13 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hüsamettin Demircan 0000-0003-1421-4344

Yayımlanma Tarihi 11 Haziran 2020
Gönderilme Tarihi 19 Mayıs 2020
Kabul Tarihi 21 Mayıs 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Demircan, H. (2020). BİNALARDA MEYDANA GELEN ISI KAYIPLARININ TERMAL KAMERA YÖNTEMİYLE TESPİT EDİLMESİ (ADAPAZARI ÖRNEĞİ). Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları Ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi, 3(1), 26-31.