Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Application of Glass Fiber Reinforced Precast Concrete Facade Panels (Ankara Sample)

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 2, 177 - 187, 31.12.2022
https://doi.org/10.51764/smutgd.1122647

Öz

The facades are the most prominent elements that reflect the life of the region, social structure and economic status of the building owner. Facades are changing and developing rapidly in parallel with the developing technology.
In this study, it is aimed to examine in detail the glass fiber reinforced precast concrete facade panels, which are facade cladding elements. In this context, 4 different structures in the province of Ankara, in which glass fiber reinforced precast concrete facade panels are used, were examined. As a result of the study, the advantages and disadvantages of the panels for the structures were determined, and it was determined that the glass fiber reinforced precast concrete panels were more advantageous than the other panels in terms of both aesthetics and statics.

Kaynakça

 • Yıldız, S., Kıvrak, S., Arslan, G. (2018). Built environment design-economic sustainability relationship in urban renewal, Journal of Construction Engineering, Management & Innovation, 1(1), 33-42.
 • Tokman, T., Eryılmaz, M.G. (2004). Prefabrike beton endüstrisinin dünü, bugünü, yarını, Yapı Dergisi, 327, s: 95-100.
 • E.Poveda, E., Ortega, J.J., Ruiz, G., Porras, R., Carmona, J.R. (2016). Normal and tangential extraction of embedded anchor plates from precast façade concrete panels. Engineering Structures, 110, 1 March 2016, 21-35.
 • Menegon, SJ., Wilson, JL., Lam, NTK., & Gad, EF. (2020). Experimental assessment of the ultimate performance and lateral drift behaviour of precast concrete building cores. Advances in Structural Engineering, 23(12) 2597–2613.
 • Sun, J., Qiu, H., & Xu, J., (2015). Experimental verification of vertical joints in an innovative prefabricated structural wall system. Advances in Structural Engineering, 18, 1071–1086.
 • Jiang, H., Qiu, H., & Sun, J. (2019). Behavior of steel–concrete composite bolted connector in precast reinforced concrete shear wall. Advances in Structural Engineering, 22, 2572–2582.
 • Menegon, SJ., Wilson, JL., & Lam, NTK. (2017). GRC walls in Australia:reconnaissance survey of industry and literature review of experimental testing. Australian Journal of Structural Engineering, 18, 24–40.
 • Altınay, G. (2011). Beton Esaslı Prekast Cephe Panellerinin Üretimi, Uygulaması, Yapısal Performansının Değerlendirilmesi ve Bir Alan Araştırması İle İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Tekin, KT. (2017). Cam Elyaf Katkılı Beton Cephe Panellerinin İnşa Edilebilirlik Kriterleri Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • P.C. Institute, (2010). Designing with precast and prestressed concrete, Chicago, Amerika.
 • Corporation, CMH. (2002). Architectural Precast Concrete Walls. Best Practice Guide. Canada: Canada Mortgage and Housing Corporation.
 • Life-Cycle Assessment of Cladding Products, (2009). Knoxville, USA.
 • Yıldız, NB., Arslan, H, (2018). Cam elyaf takviyeli beton panellerin dış cephelerde kullanımı. 9. Ulusal Çatı & Cephe Konferansı, İstanbul.
 • Mehta, M., Scarborough, W., & Armpriest, D., (2009). Building Construction, principles, materials, and systems. Update,Prentice Hall PTR, USA.
 • Bağda, E., & İnan, G. (2009). Dış cephelerde kullanılan cam elyaf donatılar, Yalıtım Dergisi, (78), 1-8.
 • Demirtaş, G., & Tosun, M. (2012). CTB yapı malzemesi ve CTB cephe paneli uygulamalarında meydana gelen cephe sorunları, Journal of Faculty Engineering-Architecture Selcuk Univercity, 27(4), 121-134.
 • PCI, Committee on Precast Sandwich Wall Panels (2016). Designing with Precast and Prestressed Concrete, Northampton, İngiltere, 4c-1.
 • Bideci, ÖS., Mercanoğlu, K., & Bideci, A. (2018). Öğütülmüş cam elyaf takviyeli beton (GRC) atıklarının çimento ikame malzemesi olarak kullanılabilirliği. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilim ve Teknik Dergisi, 6(2), 198-206.
 • Enfedaque, A., Paradela, L. S., & Gálvez, V. S., (2012). An alternative methodology to predict aging effects on the mechanical properties of glass fiber reinforced cements (GRC). Construction and Building Materials, 27 (1), 425-431.
 • Yıldız, NB., (2017). Cam Elyaf Takviyeli Beton (GFRC) Cephe Panelleri İçin Yaşam Döngü Değerlendirmesi (YDD) Yöntemiyle Bir Sürdürülebilirlik Çerçevesi Geliştirilmesi. Doktora Tezi, Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Düzce.
 • Enfedaque, A., Gálvez, J. C., & Suárez, F., (2015). Analysis of fracture tests of glass fibre reinforced cement (GRC) using digital image correlation. Construction and Building Materials, 75, 472–487.
 • NPCAA, (2006). GRC Industry Group of National Precast Concrete Association Australia, Design, Manufacture and Installation of Glass Reinforced Concrete (GRC). Provided by the GRC Industry Group of National Precast
 • Concrete Association Australia. Demirtaş, G. (2010). GRC Cephe Panellerinde Oluşan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Clementson, A. (1993). Materials and systems, Materials & Design, 14 (1), 1993, 7-9.
 • Özgün, T. (2017). Cam Elyaf Katkılı Beton Prekast (GRC) Cephe Kaplama Malzemesinin Avantaj Ve Dezavantajlarının İstanbul’daki Örnekler Üzerinden İrdelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

CAM ELYAF TAKVİYELİ PRECAST BETON CEPHE PANELLERİNİN UYGULANIŞI (ANKARA ÖRNEKLEMİ)

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 2, 177 - 187, 31.12.2022
https://doi.org/10.51764/smutgd.1122647

Öz

Cepheler, bulunduğu bölgenin yaşantısını, sosyal yapısını, yapı sahibinin ekonomik durumunu yansıtan en belirgin elemanlardır. Cepheler gelişen teknolojiye paralel olarak hızlı bir şekilde değişmekte ve gelişmektedir.
Bu çalışmada, cephe kaplama elemanı olan cam elyaf takviyeli prekast beton cephe panellerinin detaylı bir şekilde incelenmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda Ankara ilinde bulunan ve cam elyaf takviyeli prekast beton cephe panellerinin kullanıldığı 4 farklı yapı incelenmiştir. Çalışma sonucunda panellerin yapılara sağladığı avantajlar ve dezavantajlar belirlenmiş, cam elyaf takviyeli prekast beton panellerin diğer panellere göre gerek estetik gerekse statik açıdan daha avantajlı olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Yıldız, S., Kıvrak, S., Arslan, G. (2018). Built environment design-economic sustainability relationship in urban renewal, Journal of Construction Engineering, Management & Innovation, 1(1), 33-42.
 • Tokman, T., Eryılmaz, M.G. (2004). Prefabrike beton endüstrisinin dünü, bugünü, yarını, Yapı Dergisi, 327, s: 95-100.
 • E.Poveda, E., Ortega, J.J., Ruiz, G., Porras, R., Carmona, J.R. (2016). Normal and tangential extraction of embedded anchor plates from precast façade concrete panels. Engineering Structures, 110, 1 March 2016, 21-35.
 • Menegon, SJ., Wilson, JL., Lam, NTK., & Gad, EF. (2020). Experimental assessment of the ultimate performance and lateral drift behaviour of precast concrete building cores. Advances in Structural Engineering, 23(12) 2597–2613.
 • Sun, J., Qiu, H., & Xu, J., (2015). Experimental verification of vertical joints in an innovative prefabricated structural wall system. Advances in Structural Engineering, 18, 1071–1086.
 • Jiang, H., Qiu, H., & Sun, J. (2019). Behavior of steel–concrete composite bolted connector in precast reinforced concrete shear wall. Advances in Structural Engineering, 22, 2572–2582.
 • Menegon, SJ., Wilson, JL., & Lam, NTK. (2017). GRC walls in Australia:reconnaissance survey of industry and literature review of experimental testing. Australian Journal of Structural Engineering, 18, 24–40.
 • Altınay, G. (2011). Beton Esaslı Prekast Cephe Panellerinin Üretimi, Uygulaması, Yapısal Performansının Değerlendirilmesi ve Bir Alan Araştırması İle İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Tekin, KT. (2017). Cam Elyaf Katkılı Beton Cephe Panellerinin İnşa Edilebilirlik Kriterleri Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • P.C. Institute, (2010). Designing with precast and prestressed concrete, Chicago, Amerika.
 • Corporation, CMH. (2002). Architectural Precast Concrete Walls. Best Practice Guide. Canada: Canada Mortgage and Housing Corporation.
 • Life-Cycle Assessment of Cladding Products, (2009). Knoxville, USA.
 • Yıldız, NB., Arslan, H, (2018). Cam elyaf takviyeli beton panellerin dış cephelerde kullanımı. 9. Ulusal Çatı & Cephe Konferansı, İstanbul.
 • Mehta, M., Scarborough, W., & Armpriest, D., (2009). Building Construction, principles, materials, and systems. Update,Prentice Hall PTR, USA.
 • Bağda, E., & İnan, G. (2009). Dış cephelerde kullanılan cam elyaf donatılar, Yalıtım Dergisi, (78), 1-8.
 • Demirtaş, G., & Tosun, M. (2012). CTB yapı malzemesi ve CTB cephe paneli uygulamalarında meydana gelen cephe sorunları, Journal of Faculty Engineering-Architecture Selcuk Univercity, 27(4), 121-134.
 • PCI, Committee on Precast Sandwich Wall Panels (2016). Designing with Precast and Prestressed Concrete, Northampton, İngiltere, 4c-1.
 • Bideci, ÖS., Mercanoğlu, K., & Bideci, A. (2018). Öğütülmüş cam elyaf takviyeli beton (GRC) atıklarının çimento ikame malzemesi olarak kullanılabilirliği. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilim ve Teknik Dergisi, 6(2), 198-206.
 • Enfedaque, A., Paradela, L. S., & Gálvez, V. S., (2012). An alternative methodology to predict aging effects on the mechanical properties of glass fiber reinforced cements (GRC). Construction and Building Materials, 27 (1), 425-431.
 • Yıldız, NB., (2017). Cam Elyaf Takviyeli Beton (GFRC) Cephe Panelleri İçin Yaşam Döngü Değerlendirmesi (YDD) Yöntemiyle Bir Sürdürülebilirlik Çerçevesi Geliştirilmesi. Doktora Tezi, Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Düzce.
 • Enfedaque, A., Gálvez, J. C., & Suárez, F., (2015). Analysis of fracture tests of glass fibre reinforced cement (GRC) using digital image correlation. Construction and Building Materials, 75, 472–487.
 • NPCAA, (2006). GRC Industry Group of National Precast Concrete Association Australia, Design, Manufacture and Installation of Glass Reinforced Concrete (GRC). Provided by the GRC Industry Group of National Precast
 • Concrete Association Australia. Demirtaş, G. (2010). GRC Cephe Panellerinde Oluşan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Clementson, A. (1993). Materials and systems, Materials & Design, 14 (1), 1993, 7-9.
 • Özgün, T. (2017). Cam Elyaf Katkılı Beton Prekast (GRC) Cephe Kaplama Malzemesinin Avantaj Ve Dezavantajlarının İstanbul’daki Örnekler Üzerinden İrdelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Abdulgader BERRANİ
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6470-8444
Türkiye


Hakan ÇAĞLAR
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1380-8637
Türkiye


Arzu ÇAĞLAR
Kırşehir Ahi Evran Ünversitesi
0000-0003-3928-8059
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 28 Mayıs 2022
Kabul Tarihi 11 Kasım 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Berrani, A. , Çağlar, H. & Çağlar, A. (2022). CAM ELYAF TAKVİYELİ PRECAST BETON CEPHE PANELLERİNİN UYGULANIŞI (ANKARA ÖRNEKLEMİ) . Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi , 5 (2) , 177-187 . DOI: 10.51764/smutgd.1122647