Dergi Kurulları

Editör Kurulu

Doç. Dr. Ali Ülvi ÖZBEY BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-7880-8312 Türkiye
Sinema Sosyolojisi, Din Sosyolojisi, Ortadoğu Çalışmaları, Sosyoloji
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ÇEMBERLİTAŞ VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-2489-9060 Türkiye
İslami Finans, Finansal Muhasebe, Denetim, Mali Tablo Analizi, Uluslararası Muhasebe
Dr. Omer TAYLAN DİCLE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Kamu Yönetimi
Doç. Dr. Abdulkadir GÜMÜŞ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Türkiye 0000-0002-6069-8776 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Örgüt Kuramı, İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Stratejik Yönetim, Uluslararası İşletmecilik

Editör Yardımcıları

Arş. Gör. Adem UYSAL MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-7381-3852 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

The Journal of Social Sciences Academy
     Sosyal Bilimler Akademi Dergisi
(SOBAD)