Yazım Kuralları

1- Çalışmanın başlık isminin tamamı büyük harf, Times (Times New Roman), 12 punto olmalıdır. Paragraf Aralığı: Önce 0 nk – sonra 6 nk olmalıdır.

2- Makalenin ilk sayfasında yazar bilgileri (Unvan, Kurum, E-Posta, ORCID) eksiksiz bir şekilde yazılmaldır.
(Bu bilgiler "Makale Gönder" bağlantısında da eksiksiz verilmelidir.)

3- Yazının başında Türkçe - İngilizce Özet (Abstract) ve anahtar sözcükler bulunmalıdır. Özet yerine “Öz” kavramı kullanılmalıdır. Öz makalenin kısa özetini içermeli, okuyucunun makaleyi bütünüyle okumaya karar vermesini sağlayacak bilgileri içermelidir. Öz ve Abstract 10 punto ve 1,5 satır aralğı ile yazılmalıdır. Öz ve Abstract'ın paragraf ilk satırında girinti olmamalı ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
Öz'ün alt kısmında anahtar kelimeler ve çalışmanın alanını belirten JEL kodlar'da verilmelidir.

4- Makalelerdeki dipnotlar, APA (American Psychological Association) dipnot verme formatında hazırlanıp metin içerisinde verilecektir. Metin içinde göndermeler ad, basım yılı ve sayfa numarası olarak parantez içinde belirtilmelidir. Örnek: (Özcan 1997: 619). Dipnot kaynak göstermelerde ise sırasıyla ad, soyad, eser adı, basım yeri, basım yılı, sayfa numarası ile belirtilmelidir.
Örnek: ( Metin Toprak, Küreselleşme ve Kriz, Ankara: Siyasal Kitabevi, 2001, s.7.)

Not: Atıf yapılan tüm referanslar için eksiksiz bibliyografik bilgiler bulunmalıdır. Atıf yapılan tüm referanslar için latin alfabesi kullanılması önerilir
(Bu, yapılan atıfın etki katsayısı için önemlidir). Kaynakça 11 punto ve 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.

5- Makaleler benzerlik programında taratılcağından makalelerin benzerlik oranı en fazla % 20 olmalıdır.

6- Tüm başlıklar bold, 11 punto ve "ilk harfi büyük" olmalıdır. Başlıklar 1,25 cm girintili ve altındaki paragrafın ilk satırı ile aynı hizada olmalıdır.
Başlıklar gerekli görüldüğü takdirde numaralandırılabilir.

7- Yazı karakteri, Times (Times New Roman) olmalı ve yazılar 11 punto, 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Paragrafın ilk satırı girintili (Özel 1,25 cm içeriden) verilmeli ve paragrafların tamamı ikiyana yaslı olarak yazılmalıdır. Sözcük aralarında, nokta ve virgül işaretlerinden sonra bir harflik boşluk bırakılmalıdır.

8- Yararlanılan kaynaklar metin sonunda kaynaklar bölümünde 11 punto ve 1,5 satır aralığı ile yazılmalı ve yazar soyadı sıralamasına göre alfabetik olarak ve küçük yazılmalıdır. Kaynaklar, bir yazarın birden fazla yayını olması halinde, yayımlanma tarihine göre sıralanmalıdır.

Kâğıt Boyutu: A4 Dikey (Makalede yatay sayfalara yer verilmemelidir).
Üst Kenar Boşluk: 2,5 cm
Alt Kenar Boşluk: 2,5 cm
Sol Kenar Boşluk: 2,5 cm
Sağ Kenar Boşluk: 2,5 cm
Yazı Tipi: Times New Roman
Yazı Boyutu: Başlıkta ve metinde ve kaynakçada 11,
öz, abstract ve dipnotlarda 10 punto (girinti yok, 1.5 satır aralığıyla) olarak yazılmalıdır.
Paragraf Aralığı: Önce 0 nk – sonra 6 nk
Paragraf Girintisi: Metinde İlk Satır (First Line) 1,25 cm, dipnotlarda Asılı (Hanging) 0.4 cm
Satır Aralığı: Metin, Öz ve Abstract'ta 1.5, dipnotlarda 1 cm olmalıdır.

The Journal of Social Sciences Academy
     Sosyal Bilimler Akademi Dergisi
(SOBAD)