Yıl 2020, Cilt 21 , Sayı 47, Sayfalar 173 - 185 2020-12-31

Türkiye'ye Gelen Yabancı Turistlerin Ziyaret Nedenlerinin Son Beş Yılın Verilerine Göre Değerlendirilmesi

Halil AKMESE [1] , Ali ILGAZ [2]


Günümüzde pek çok insan sürekli ikamet ettiği yerlerden farklı bölgelere seyahat etmektedir. Yer değiştirme hareketi olarak ifade edilen bu faaliyetlerin bazıları keyfi, bazıları ise mecburi nedenlere dayanmaktadır. Bu yer değiştirme hareketlerinin en büyük nedenleri arasında bireylerin yeni yerler görme ve keşfetme arzusunun yattığı bilinse de; günümüzde insanlar pek çok farklı nedene bağlı olarak değişik bölgelere seyahat etmektedir. Turizm faaliyetlerinin ekonomiye dolaylı ve doğrudan etki ettiğinin bilinmesi ile birlikte ülkeler de bu gelirden daha fazla pay elde etmenin yollarını aramaya başlamıştır. Türkiye de dünyanın dört bir yanından turist çekmekte ve bu faaliyetlerin de ekonomimize makro ve mikro ölçekte önemli etkileri bulunmaktadır. Bu kapsamda araştırmada 2015-2019 yılları arasında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turistlerin ziyaret nedenlerinin sayısal verilerle ortaya konularak yıllara göre oluşan değişimlerin yorumlanması amaçlanmıştır. Araştırmada TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından yayınlanan turizm istatistikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda yabancı turistlerin Türkiye’yi daha çok gezi, eğlence, sportif ve kültürel amaçlı olarak ziyaret ettikleri tespit edilmiştir. Ayrıca özellikle sağlık ve tıbbi nedenlerle Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turist sayısının yıllar itibariyle önemli miktarlarda artış gösterdiği saptanmıştır.
Seyahat, Seyahat Nedenleri, Yabancı Turist
 • Ahipaşaoğlu, H. S., Arıkan İ. (2003), Seyahat İşletmeleri Yönetimi ve Ulaştırma Sistemleri, Detay Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara.
 • Aksoy, R., Kiyci, Ş. (2011). "A Destination Image As a Type of Image and Measuring Destination Image in Tourism (Amasra Case)", European Journal of Social Sciences, 20(3), 478-488.
 • Altıntaş, V. (2012), Türkiye'de ve Dünya'da Seyahat Sektörü, (Ed.) İ. Ünlü, Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü içinde (ss. 2-13), Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir.
 • Ayaz, N., Apak, Ö. C. (2017). "Kış Turizmine Katılan Yerli Ziyaretçilerin Seyahat Davranışları: Erciyes Kayak Merkezi Örneği", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (49), 27-43.
 • Dalgın, T., Karadağ. L., Bingöl Z. (2015). "Türkiye’de Turizm Girişimciliğinin Gelişimi ve Turizmle İlgili Sağlanan Teşvikler", Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 174-184.
 • Davras, Ö., Uslu, A. (2019). "Destinasyon Seçimini Belirleyen Faktörlerin Destinasyon Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Fethiye’de İngiliz Turistler Üzerinde Bir Araştırma", Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(1), 679-696.
 • Demir, M. (2017), Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü: İlkeler ve Yönetim, Detay Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara.
 • Eralp, Z. (1983), Genel Turizm, Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Yayınları, Ankara.
 • http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1072 (Erişim Tarihi: 15.03.2020).
 • Kinley, T. R., Forney, J. A., Kim, Y. (2012). "Travel Motivation as a Determinant of Shopping Venue. International Journal Of Culture", Tourism And Hospitality Research, 6(3), 266-278.
 • Kozak, N., Akoğlan Kozak, M., Kozak M. (2006), Genel Turizm İlkeler-Kavramlar, Detay Yayıncılık, 6. Baskı, Ankara.
 • Mısırlı, İ. (2013), Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü, Detay Yayıncılık, 4. Baskı, Ankara.
 • Page, S. J. (2009), Tourism Management: Managing for Change, Butterworth-Heinemann, Third Edition, Oxford.
 • Ryan , C. (1991), Recreational Tourism: A Social Science Perspective, Routledge. London.
 • Tellioğlu, S., Tekin, M. (2016). "Türkiye'de İç Turizm Hareketlerinin İncelenmesi", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(32), 488-507.
 • Van Vuuren, C. V., Slabbert, E. (2011). "Travel Motivations and Behaviour of Tourists to a South African Resort", International Conference on Tourism & Management Studies, Algarve, 295-304.
 • Yousaf, A., Amin, I., Santos, J. A. C. (2018). "Tourists’ Motivations to Travel: A Theoretical Perspective On The Existing Literature", Tourism and Hospitality Management, 24(1), 197-211.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4694-2215
Yazar: Halil AKMESE
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0838-2747
Yazar: Ali ILGAZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 29 Nisan 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { sobbiad729159, journal = {Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi}, issn = {2149-5858}, eissn = {2667-7296}, address = {Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 48170 Kötekli Merkez Muğla}, publisher = {Mugla Sitki Kocman University}, year = {2020}, volume = {21}, pages = {173 - 185}, doi = {}, title = {Türkiye'ye Gelen Yabancı Turistlerin Ziyaret Nedenlerinin Son Beş Yılın Verilerine Göre Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Akmese, Halil and Ilgaz, Ali} }
APA Akmese, H , Ilgaz, A . (2020). Türkiye'ye Gelen Yabancı Turistlerin Ziyaret Nedenlerinin Son Beş Yılın Verilerine Göre Değerlendirilmesi . Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi , 21 (47) , 173-185 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sobbiad/issue/59138/729159
MLA Akmese, H , Ilgaz, A . "Türkiye'ye Gelen Yabancı Turistlerin Ziyaret Nedenlerinin Son Beş Yılın Verilerine Göre Değerlendirilmesi" . Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi 21 (2020 ): 173-185 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sobbiad/issue/59138/729159>
Chicago Akmese, H , Ilgaz, A . "Türkiye'ye Gelen Yabancı Turistlerin Ziyaret Nedenlerinin Son Beş Yılın Verilerine Göre Değerlendirilmesi". Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi 21 (2020 ): 173-185
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye'ye Gelen Yabancı Turistlerin Ziyaret Nedenlerinin Son Beş Yılın Verilerine Göre Değerlendirilmesi AU - Halil Akmese , Ali Ilgaz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 173 EP - 185 VL - 21 IS - 47 SN - 2149-5858-2667-7296 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi Türkiye'ye Gelen Yabancı Turistlerin Ziyaret Nedenlerinin Son Beş Yılın Verilerine Göre Değerlendirilmesi %A Halil Akmese , Ali Ilgaz %T Türkiye'ye Gelen Yabancı Turistlerin Ziyaret Nedenlerinin Son Beş Yılın Verilerine Göre Değerlendirilmesi %D 2020 %J Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi %P 2149-5858-2667-7296 %V 21 %N 47 %R %U
ISNAD Akmese, Halil , Ilgaz, Ali . "Türkiye'ye Gelen Yabancı Turistlerin Ziyaret Nedenlerinin Son Beş Yılın Verilerine Göre Değerlendirilmesi". Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi 21 / 47 (Aralık 2020): 173-185 .
AMA Akmese H , Ilgaz A . Türkiye'ye Gelen Yabancı Turistlerin Ziyaret Nedenlerinin Son Beş Yılın Verilerine Göre Değerlendirilmesi. SOBBİAD. 2020; 21(47): 173-185.
Vancouver Akmese H , Ilgaz A . Türkiye'ye Gelen Yabancı Turistlerin Ziyaret Nedenlerinin Son Beş Yılın Verilerine Göre Değerlendirilmesi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2020; 21(47): 173-185.
IEEE H. Akmese ve A. Ilgaz , "Türkiye'ye Gelen Yabancı Turistlerin Ziyaret Nedenlerinin Son Beş Yılın Verilerine Göre Değerlendirilmesi", Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, c. 21, sayı. 47, ss. 173-185, Ara. 2021