Yıl 2020, Cilt 21 , Sayı 47, Sayfalar 186 - 209 2020-12-31

Türkiye Ekonomisi Açısından Endüstri 4.0 ve Rekabet Gücü İlişkisi

Özlem OZAN KESBİÇ [1]


Endüstri 4.0; modern teknolojilerle, modern değer zincirlerini bir araya getiren üretimde ortaya çıkan dijital dönüşümün yarattığı son sanayi devrimidir. Bu dönüşüm, gerçek ve dijital sistemleri, bilişimi, Nesnelerin İnterneti ile çeşitlilik kazanan İnternet servislerini içinde barındırır. Endüstri 4.0; internet, bilişim, sensor, otomasyon, yapay zekâ – makine öğrenmesi ve robotik teknolojilerin sanayiyi önemli düzeyde etkilemesi ve değiştirmesi ile meydana gelen bir süreçtir. Günümüzde sanayi üretiminde yaşanan büyük değişimler ve sanayi devrimleri, ülkeleri rekabet gücü elde edebilmek için söz konusu değişim hareketine uyum sağlamak zorunda bırakmıştır, elde etmek istedikleri bu rekabet gücü için bazı stratejiler geliştirmişlerdir. Bu süreç 2011 yılında başlamış ve Endüstri 4.0 olarak adlandırılmıştır. Bu süreçten en önemli iki beklenti, yüksek verimlilik ve yüksek katma değer elde etme beklentisidir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin süreci yakalayıp sürdürebilmeleri, gelecekte uluslararası konjonktürün neresinde olacaklarının belirlenmesi açısından oldukça önemlidir.
Endüstri 4.0, Rekabet gücü, Dijital dönüşüm
 • Adamik, A., & Nowicki, M. (2018). Co-creating value in the era of Industry 4.0. Przedsiebiorczosc i Zarzadzanie. Entrepreneurship and Management. Volume XIX, part 1. 23-39.
 • Advantisconseils (2020). Cabinet Advantis Expert Accompagnement Strategie Turquie. [online] Erişim adresi https://www.advantisconseils.com/tr/index
 • Alicke, K., Rexhausen, D., & Seyfert, A. (2019, January 14). Supply Chain 4.0 in consumer goods. Erişim adresi https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/supply-chain-4-0-in-consumer-good
 • Bal, H., & Erkan, Ç. (2019). Industry 4.0 and Competitiveness. Procedia Computer Science. 158. 625-631. 10.1016/j.procs.2019.09.096.
 • Baldassarre, F., Ricciardi, F., & Campo, R. (2017). The Advent of Industry 4.0 In Manufacturing Industry: Literature Review And Growth Opportunities Danish Institute of Industry 4.0. (2017). Global Industry 4.0 Readiness Report 2016: Industry 4.0 Readiness Index.
 • Dünya Bankası, Dünya Kalkınma Göstergeleri. Erişim adresi https://data.worldbank.org/
 • Erkurt, H., Vayvay, Ö., & Okan, E. Y. (2020). Industry 4.0: Opportunities and Challenges for Turkey. D. Z. Kaushik Kumar içinde, Digital Manufacturing and Assembly Systems in Industry 4.0 (s. 31). Newyork: CRC Press.
 • Gabriel, M., & Pessl, E. (2016). Industry 4.0 and sustainability impacts: Critical discussion of sustainability aspects with a special focus on future of work and ecological consequences. Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara, 14(2), 131.
 • Geissbauer, R., Vedso, J. ve Schrauf, S. (2016). Industry 4.0: Building the digital enterprise. 2016 Global Industry 4.0 Survey. Erişim adresi https://www.pwc.com/gx/en/industries/industries- 4.0/landing-page/industry- 4.0-building-your-digital-enterprise-april-2016.pdf. 07.09.2018.
 • Global Innovation Index, 2018 Erişim adresi https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2018/Front-and-back-covers.pdf
 • Global Manufacturing Competitiveness Index. 2016 Erişim adresi https://www2.deloitte.com/global/en/pages/manufacturing/articles/global-manufacturing-competitiveness-index.html
 • Global Media Report (Rep.). (2015). McKinsey&Company. Erişim adresi https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Technology%20Media%20and%20Telecommunications/Media%20and%20Entertainment/Our%20Insights/Global%20Media%20Report%202015%20-%20Old/Copy%20of%20McKinsey%20Global%20Media%20Report%202015.pdf
 • Graney, G. (2017). “No Matter What You Call It: Industry 4.0 Means Manufacturing in Transition”, A QAD White Paper for Global Manufacturers. IFR International Federation of Robotics. World Robotics 2019 Edition. Erişim adresi https://ifr.org/free-downloads/
 • Kuzmišin,P. (2016), “Industry 4.0 In the Context of Competitiveness”, Journal of Economic Issues, 1(2016), pp. 13-27.
 • Li, G., Hou, Y. & Wu, A. (2017). Fourth Industrial Revolution: technological drivers, impacts and coping methods. Chin. Geogr. Sci. 27, 626–637. https://doi.org/10.1007/s11769-017-0890-x
 • Nusca, A. (2018). U.S. Returns to No. 1 in Global Competitiveness, Report Says. http://fortune.com/2018/10/16/global-competitiveness-report-usa/. 13.11.2018. OECD, “Transformative Technologies and jobs of the future”, Background report for the Canadian G7 Innovation Ministers’ Meeting, 2018.
 • Öztürk, D. (2017). ‘Technological transformation of manufacturing by smart factory vision: industry 4.0. IJDR (International Journal of Development Research), 17371-17382.
 • Romanova, O. G. A., Berg, D. B., & Matveeva, Y. A. (2017). Creating Competitive Strategies of Industrial Enterprises from the Standpoint of Corporate Social Responsibility. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. Volume 10, Issue 6, 138- 152.
 • Saatçioğlu, Ö. Y., Özispa, N., & Kök, G. T. (2019). Scrutinizing the Barriers That Impede Industry 4.0 Projects: A Country-Wide Analysis for Turkey. In Agile Approaches for Successfully Managing and Executing Projects in the Fourth Industrial Revolution (pp. 294-314). IGI Global.
 • Schwab, K. (2015). The Fourth Industrial Revolution: What It Means and How to Respond. Erişim adresi https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth- industrial-revolution.) (01.07.2018).
 • Schwab, K. (2018). The Global Competitiveness Report 2017-2018. World Economic
 • Topleva, S. (2018). INDUSTRY 4.0: TRANSFORMING ECONOMY THROUGH VALUE ADDED. Asian Journal of Economic Modelling. 2018, 6(1): 37-46.
 • TIBCO; (2017), “Industry 4.0: The Next Industrial Revolution: Drivers, Methods, Technologies, Capabilities”, White Paper, Erişim adresi https://www.kennisportal.com/kp/tibco/TIBCO-Industry-4.0-The-Next-Industrial-Revolution.pdf, 14.08.2018.
 • Tuncel, C. O., & Polat, A. (2016). Sectoral System of Innovation and Sources of Technological Change in Machinery Industry: An Investigation on Turkish Machinery Industry1. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 229, 214-225. doi:10.1016/j.sbspro.2016.07.131
 • Tutar H., Terzi D., Tınmaz G. (2018). Türkiye'nin "Vizyon 2023" Stratejisi İle Almayanın "2025" Stratejik Hedeflerinin Endüstri 4.0 Göstergeleri İtibariyle Karşılaştırılması . International Journal Entrepreneurship and Management Inquiries (Journal EMI) , Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 195 – 212
 • Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği. 1984. Erişim adresi https://www.tr-ch.org/tr/
 • TÜSİAD. (2017). Türkiye’nin Küresel Rekabetçiliği İçin Bir Gereklilik Olarak Sanayi 4.0: Gelişmekte Olan Ekonomi Perspektifi. Erişim adresi.http://www.tusiad.org/indir/2016/sanayi-40.pdf.
 • Yüksel, A., N., & Şener, E. (2017). The reflections of digitalization at organizational level: industry 4.0 in Turkey. Pressacademia. 6. 291-300. 10.17261/Pressacademia.2017.688.
 • Word Economic Forum. (2018). The Global Risks Report 2018 13th Edition.
 • Wyatt, S., Bieller, S., Müller, C., Qu, D., & Song, X. ( 2019). World Robotics 2019 Industrial Robots. Shanghai: International Federation of Robotics.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1208-0186
Yazar: Özlem OZAN KESBİÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 14 Ekim 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

Bibtex @konferans bildirisi { sobbiad810741, journal = {Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi}, issn = {2149-5858}, eissn = {2667-7296}, address = {Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 48170 Kötekli Merkez Muğla}, publisher = {Mugla Sitki Kocman University}, year = {2020}, volume = {21}, pages = {186 - 209}, doi = {}, title = {Türkiye Ekonomisi Açısından Endüstri 4.0 ve Rekabet Gücü İlişkisi}, key = {cite}, author = {Ozan Kesbiç, Özlem} }
APA Ozan Kesbiç, Ö . (2020). Türkiye Ekonomisi Açısından Endüstri 4.0 ve Rekabet Gücü İlişkisi . Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi , 21 (47) , 186-209 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sobbiad/issue/59138/810741
MLA Ozan Kesbiç, Ö . "Türkiye Ekonomisi Açısından Endüstri 4.0 ve Rekabet Gücü İlişkisi" . Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi 21 (2020 ): 186-209 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sobbiad/issue/59138/810741>
Chicago Ozan Kesbiç, Ö . "Türkiye Ekonomisi Açısından Endüstri 4.0 ve Rekabet Gücü İlişkisi". Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi 21 (2020 ): 186-209
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Ekonomisi Açısından Endüstri 4.0 ve Rekabet Gücü İlişkisi AU - Özlem Ozan Kesbiç Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 186 EP - 209 VL - 21 IS - 47 SN - 2149-5858-2667-7296 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi Türkiye Ekonomisi Açısından Endüstri 4.0 ve Rekabet Gücü İlişkisi %A Özlem Ozan Kesbiç %T Türkiye Ekonomisi Açısından Endüstri 4.0 ve Rekabet Gücü İlişkisi %D 2020 %J Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi %P 2149-5858-2667-7296 %V 21 %N 47 %R %U
ISNAD Ozan Kesbiç, Özlem . "Türkiye Ekonomisi Açısından Endüstri 4.0 ve Rekabet Gücü İlişkisi". Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi 21 / 47 (Aralık 2020): 186-209 .
AMA Ozan Kesbiç Ö . Türkiye Ekonomisi Açısından Endüstri 4.0 ve Rekabet Gücü İlişkisi. SOBBİAD. 2020; 21(47): 186-209.
Vancouver Ozan Kesbiç Ö . Türkiye Ekonomisi Açısından Endüstri 4.0 ve Rekabet Gücü İlişkisi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2020; 21(47): 186-209.
IEEE Ö. Ozan Kesbiç , "Türkiye Ekonomisi Açısından Endüstri 4.0 ve Rekabet Gücü İlişkisi", Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, c. 21, sayı. 47, ss. 186-209, Ara. 2021