PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

RELATIONS BETWEEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND FINANCIAL PERFORMANCE: AN APPLICATION IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE

Yıl 2014, Cilt 6, Sayı 1, 11 - 20, 01.06.2014

Öz

Today, businesses have an importance on social responsibility for catching sustainable performance. Investors head towards social responsible investments. They take care social, environmental and ethical factors additionally financial profit when they make an investment decision. Sixteen businesses are determined which are listed on Istanbul Stock Exchange (ISE) and declared sustainability reports in 2009-2011 period. The aim of the study is to determine the relation between corporate social responsibility and financial performance. In the study social responsibility factors are: (1) Employee relations, (2) Environmental relations, (3) Society relations and (4) Product responsibility. SPSS software programme is used in the study

İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK İLE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMKB’YE YÖNELİK BİR UYGULAMA

Yıl 2014, Cilt 6, Sayı 1, 11 - 20, 01.06.2014

Öz

Günümüzde işletmeler sürdürülebilir bir performans yakalayabilmek için sosyal sorumluluk anlayışına önem vermeleri gerektiğinin bilincindedirler. Çünkü yatırımcılar yatırım kararı verirken finansal getirinin yanında çevresel, sosyal ve etik kaygıların da gözetildiği yatırım stratejisi olan sürdürülebilir ya da sorumlu yatırımlara yönelmektedirler. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)’nda pay senetleri işlem gören 2009-2011 yılları arasında sürdürülebilirlik raporu yayınlamış on altı işletme belirlenebilmiştir. Bu araştırmanın amacı, işletmelerin sosyal sorumluluğu ile finansal performansı arasında bir ilişki olup olmadığının belirlenmesidir. Sosyal sorumluluk bileşenleri dört ana başlık halinde belirlenmiştir: (1) Çalışanlarla ilişkiler, (2) Çevreyle ilişkiler, (3) Toplumla İlişkiler ve (4) Ürün Sorumluluğu. Veriler, SPSS paket programında analiz edilmiştir.

Ayrıntılar

Diğer ID JA78SY56FK
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sibel FETTAHOĞLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { sobiadsbd403684, journal = {Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi}, eissn = {1309-8012}, address = {}, publisher = {Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği}, year = {2014}, volume = {6}, number = {1}, pages = {11 - 20}, title = {İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK İLE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMKB’YE YÖNELİK BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Fettahoğlu, Sibel} }
APA Fettahoğlu, S. (2014). İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK İLE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMKB’YE YÖNELİK BİR UYGULAMA . Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi , 6 (1) , 11-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sobiadsbd/issue/35980/403684
MLA Fettahoğlu, S. "İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK İLE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMKB’YE YÖNELİK BİR UYGULAMA" . Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 6 (2014 ): 11-20 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sobiadsbd/issue/35980/403684>
Chicago Fettahoğlu, S. "İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK İLE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMKB’YE YÖNELİK BİR UYGULAMA". Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 6 (2014 ): 11-20
RIS TY - JOUR T1 - İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK İLE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMKB’YE YÖNELİK BİR UYGULAMA AU - Sibel Fettahoğlu Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 20 VL - 6 IS - 1 SN - -1309-8012 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK İLE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMKB’YE YÖNELİK BİR UYGULAMA %A Sibel Fettahoğlu %T İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK İLE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMKB’YE YÖNELİK BİR UYGULAMA %D 2014 %J Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi %P -1309-8012 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Fettahoğlu, Sibel . "İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK İLE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMKB’YE YÖNELİK BİR UYGULAMA". Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 6 / 1 (Haziran 2014): 11-20 .
AMA Fettahoğlu S. İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK İLE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMKB’YE YÖNELİK BİR UYGULAMA. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi. 2014; 6(1): 11-20.
Vancouver Fettahoğlu S. İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK İLE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMKB’YE YÖNELİK BİR UYGULAMA. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi. 2014; 6(1): 11-20.
IEEE S. Fettahoğlu , "İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK İLE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMKB’YE YÖNELİK BİR UYGULAMA", Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, c. 6, sayı. 1, ss. 11-20, Haz. 2014