Yıl 2020, Cilt 17 , Sayı 2, Sayfalar 232 - 247 2020-08-30

Rehberlik Tarzları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
Adaptation of Guiding Styles Scale into Turkish

Gizem ÇAPAR [1] , Burhan ÇINAR [2] , Tuğba PALA [3]


Bu araştırmada, Tsaur ve Teng (2017) tarafından geliştirilen Rehberlik Tarzları ölçeğinin Türkçeye uyarlanması amaçlanmıştır. Araştırmada veriler, Mersin çıkışlı rehberli bir tura katılan yerli turistlerden kolayda örnekleme yoluyla toplanmıştır. Mersin Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu tarafından, 18/11/2019-028 tarih ve karar no ile etik yönden uygun bulunmuş olan bu çalışma için kullanılabilir 309 anketten elde edilen verilere geçerlilik ve güvenilirlik analizleri uygulanmıştır. Yapılan analizlerden elde edilen sonuçlara göre ölçeğin, ifadeler bağlamında ufak farklılıklar gösterse de, orijinal boyutlarına paralel şekilde altı boyut altında toplanarak geçerli ve güvenilir bir yapı gösterdiği bulgulanmıştır. Araştırma sonuçlarının turist rehberlerinin rehberlik tarzlarını değerlendirmek ve çeşitli değişkenlerle ilişkilendirmek isteyen araştırmacılara kullanabilecekleri bir ölçme aracı sunması ve seyahat acentelerine turist rehberlerini seçerken bir referans teşkil edebilmesi bakımından önemli olduğu düşünülmektedir.

This study aims to adapt Tour Leader Guiding Styles Scale which was developed by Tsaur and Teng (2017) into Turkish. The data were collected via convenience sampling method from local tourist participating in a guided tour that departed from Mersin. The validity and reliability analyzes were applied to the data obtained from 309 available questionnaires for this study which was found ethically appropriate by Mersin University Social and Human Sciences Ethics Committee with the date and decision number of 18/11/2019-028. According to the results of the analyzes, although the scale showed slight differences in terms of expressions, it formed six dimensions parallel to its original structure and showed a valid and reliable structure. The study presents important results in that it provides a useful tool that can be used by researchers who want to associate guiding styles with various variables and it can serve as a reference for travel agencies in arranging tour guides.

  • 39
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3371-2704
Yazar: Gizem ÇAPAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Burhan ÇINAR
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Tuğba PALA
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Ağustos 2020

APA Çapar, G , Çınar, B , Pala, T . (2020). Rehberlik Tarzları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması . Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi , 17 (2) , 232-247 . DOI: 10.24010/soid.623970