Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Evaluation of Operational, Financial and Total Risk in International Airline Passenger Transport Companies with Leverage Analysis

Yıl 2022, Cilt: 19 Sayı: 3, 502 - 523, 29.12.2022
https://doi.org/10.24010/soid.1197742

Öz

The aim of this research is to evaluate the operational, financial and total risks of international airline passenger transport companies in comparison with leverage analysis. For this purpose, the degree of operational, financial and total leverage levels of 64 airline passenger transportation companies whose shares are traded in stock exchanges in Türkiye, the United States of America, Asia-Pacific and European countries for the years 2017-2021 have been calculated. As a result of the research, it has been determined that airline companies sometimes operate under the negative influence of the degree of operating leverage. However, since the degree of operating leverage is higher than the degree of financial leverage, it has been determined that the operating risk is at a higher level than the financial risk. The study also found that the Covid-19 outbreak had a very negative impact on the operating risk of airline companies.

Kaynakça

 • Ağazade, S., Karakaya, A. ve Perçin, S. (2017), “Türk İmalat Sanayinde Risk ve Performans Arasındaki İlişki”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(1), ss.29-56.
 • Akca, M. (2020), “Covid-19’un Havacilik Sektörüne Etkisi”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), ss.45-64.
 • Akcanlı, F. ve Erem, I. (2013), “İmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Faaliyet ve Finansal Kaldıraç Derecelerinin Ölçülmesi”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 5(1), ss. 61-71.
 • Aslan, Ö.F. ve Erden, B. (2021), Güncel Finansal Yönetim Yaklaşımları, Erzurum: Efe Akademi Yayınları.
 • Aydemir, H. (2016), “Türkiye’nin Ulaştırma Politikaları Çerçevesinde Demiryolu Ulaştırma Sisteminin Genel Durumunun İrdelenmesi ve Geleceğine Bakış”, Demiryolu Mühendisliği, (3), ss.41-46.
 • Beyazgül, M., Karadeniz, E. ve İskenderoğlu, Ö. (2022), “Futbol Kulüplerinin Faaliyet, Finansal ve Toplam Kaldıraç Derecelerinin Analizi: Avrupa Örneği”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (94), 91-104. DOI: 10.25095/mufad.1050408.
 • Cento, A. (2008). The Airline Industry: Challenges in the 21st Century, İtalya: Springer Science & Business Media. Dayı, F. (2019), “Faaliyet Kaldıraç Derecesinin Satış Gelirleri Üzerindeki Etkisi: Havayolu Şirketlerinde Bir Uygulama”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(3), ss.923-941.
 • Feij´oo, L. G. ve Jorgensen, R. D. (2010), “Can Operating Leverage be the Cause of the Value Premium?”, Financial Management, (Autumn), ss. 1127 – 1153.
 • Gritta R.D., Adams, B. ve Adrangi, B. (2006), “Operating, Financial and Total Leverage and the Effect on U.S. Air Carrier Returns, 1990-2003”, Journal of the Transportation Research Forum, 45(2), ss.57-68.
 • Investing (2022), “Stock Screener”, https://www.investing.com/stock-screener/?sp= country::63|sector::a|industry::a|equityType::a%3Ceq_market_cap;1 (15.09.2022).
 • Kamuyu Aydınlatma Platformu (2022), “Şirketler”, https://www.kap.org.tr/tr/bist-sirketler (10.08.2022).
 • Karadeniz, E. (2012), “İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında İşlem Gören Turizm Şirketlerinin İşletme, Finansal ve Toplam Risk Düzeylerinin Kaldıraç Analiziyle Değerlendirilmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), ss.309-324.
 • Koç, M. ve Kostak, N. (2020), Finansal Yönetim, İstanbul: Değişim Yayınları.
 • Lee, S. ve Park, S. B. (2014), “A Study on the Association Between Operating Leverage And Risk: The Case of the Airline Industry”, International Journal of Economics and Finance, 6(3), ss.120-125.
 • Mandelker, G. N. ve Rhee, G. (1984), “The Impact of the Degrees of Operating and Financial Leverage on Systematic Risk of Common Stock”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 19(1), ss.45-57.
 • Özkan, T. (2005), “İMKB’de İşlem Gören Şirketlerin Kaldıraç Dereceleri ve Analizi”, Sosyal Bilimler Dergisi, 1, ss.237-256.
 • Periyathampy, E. ve Nimalathasan, B. (2013), “Leverage and its Impact on Earnings and Share Price: A Special Reference to Listed Companies of Colombo Stock Exchange (CSE) in Sri Lanka”, International Journal of Technological Exploration and Learning, 2(4), ss.166-171.
 • Prissia, D. ve Daryanto, W. M. (2019), “Financial Performance Analysis and Evaluation of Airline Industry Indonesia: Case Study of PT Garuda Indonesia to Support Vision 2020 Beyond The Sky for the Period of 2014-2018”, International Journal of Business, Economics and Law, 20(1), ss.10-21.
 • Sharma, P., Saxena, A. ve Choudhary, K. (2014), “Leverage Analysis of Amul–Anand Milk Union Limited, Ahmedabad”, International Monthly Refereed Journal of Research In Management & Technology, 3, ss. 80-85.
 • Tahalele, S.J.E. ve Mekel, P.A. (2014), “The Analysis of Leverage in Indonesia s Food and Beverage Processing Companies to Their Profitability”, Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2(3), 2210.
 • The Wall Street Journal (2022), “Markets”, https://www.wsj.com/news/markets/stocks? mod=nav_top_subsection (15.09.2022).
 • Yahoo Finance (2022), “Equity Screener”, https://finance.yahoo.com/screener/new (15.09.2022).
 • Yıldırım, A. E. ve Talebi, N. (2017), “Türkiye’de Sivil Havacılık Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetimi: Turkish Ground Services AŞ Örneği”, Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi, (46), ss.85-96.
 • Yüksek, G., Cavcar, M., Rota, Y., Çubuk, M., Koçak, İ. H., Sarılgan, A. E. ve Durmaz, V. (2012), Turizm Ulaştırması, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
 • Zabolotnyy, S. ve Wasilewski, M. (2018), “Operating and Financial Leverage as Risk Measures in Agricultural Companies”, Problems of Agricultural Economics, 1(354), ss.113-128.

Uluslararası Havayolu Yolcu Taşımacılığı Şirketlerinde Faaliyet, Finansal ve Toplam Riskin Kaldıraç Analiziyle Değerlendirilmesi

Yıl 2022, Cilt: 19 Sayı: 3, 502 - 523, 29.12.2022
https://doi.org/10.24010/soid.1197742

Öz

Bu araştırmanın amacı uluslararası havayolu yolcu taşımacılığı şirketlerinin faaliyet, finansal ve toplam risklerinin kaldıraç analiziyle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesidir. Bu amaçla Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Asya-Pasifik ve Avrupa ülkelerindeki menkul kıymet borsalarında pay senetleri işlem gören 64 havayolu yolcu taşımacılığı şirketinin 2017-2021 yıllarına ait faaliyet, finansal ve toplam kaldıraç dereceleri hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda havayolu şirketlerinin bazı dönemlerde faaliyet kaldıraç derecesinin olumsuz etkisi altında çalıştıkları saptanmıştır. Bununla birlikte faaliyet kaldıraç derecesinin finansal kaldıraç derecesinden daha yüksek olması nedeniyle faaliyet riskinin, finansal riskten daha yüksek bir seviyede gerçekleştiği belirlenmiştir. Araştırmada ayrıca Covid-19 salgınının havayolu şirketlerinin özellikle faaliyet riskini oldukça olumsuz bir şekilde etkilediği saptanmıştır.

Kaynakça

 • Ağazade, S., Karakaya, A. ve Perçin, S. (2017), “Türk İmalat Sanayinde Risk ve Performans Arasındaki İlişki”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(1), ss.29-56.
 • Akca, M. (2020), “Covid-19’un Havacilik Sektörüne Etkisi”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), ss.45-64.
 • Akcanlı, F. ve Erem, I. (2013), “İmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Faaliyet ve Finansal Kaldıraç Derecelerinin Ölçülmesi”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 5(1), ss. 61-71.
 • Aslan, Ö.F. ve Erden, B. (2021), Güncel Finansal Yönetim Yaklaşımları, Erzurum: Efe Akademi Yayınları.
 • Aydemir, H. (2016), “Türkiye’nin Ulaştırma Politikaları Çerçevesinde Demiryolu Ulaştırma Sisteminin Genel Durumunun İrdelenmesi ve Geleceğine Bakış”, Demiryolu Mühendisliği, (3), ss.41-46.
 • Beyazgül, M., Karadeniz, E. ve İskenderoğlu, Ö. (2022), “Futbol Kulüplerinin Faaliyet, Finansal ve Toplam Kaldıraç Derecelerinin Analizi: Avrupa Örneği”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (94), 91-104. DOI: 10.25095/mufad.1050408.
 • Cento, A. (2008). The Airline Industry: Challenges in the 21st Century, İtalya: Springer Science & Business Media. Dayı, F. (2019), “Faaliyet Kaldıraç Derecesinin Satış Gelirleri Üzerindeki Etkisi: Havayolu Şirketlerinde Bir Uygulama”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(3), ss.923-941.
 • Feij´oo, L. G. ve Jorgensen, R. D. (2010), “Can Operating Leverage be the Cause of the Value Premium?”, Financial Management, (Autumn), ss. 1127 – 1153.
 • Gritta R.D., Adams, B. ve Adrangi, B. (2006), “Operating, Financial and Total Leverage and the Effect on U.S. Air Carrier Returns, 1990-2003”, Journal of the Transportation Research Forum, 45(2), ss.57-68.
 • Investing (2022), “Stock Screener”, https://www.investing.com/stock-screener/?sp= country::63|sector::a|industry::a|equityType::a%3Ceq_market_cap;1 (15.09.2022).
 • Kamuyu Aydınlatma Platformu (2022), “Şirketler”, https://www.kap.org.tr/tr/bist-sirketler (10.08.2022).
 • Karadeniz, E. (2012), “İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında İşlem Gören Turizm Şirketlerinin İşletme, Finansal ve Toplam Risk Düzeylerinin Kaldıraç Analiziyle Değerlendirilmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), ss.309-324.
 • Koç, M. ve Kostak, N. (2020), Finansal Yönetim, İstanbul: Değişim Yayınları.
 • Lee, S. ve Park, S. B. (2014), “A Study on the Association Between Operating Leverage And Risk: The Case of the Airline Industry”, International Journal of Economics and Finance, 6(3), ss.120-125.
 • Mandelker, G. N. ve Rhee, G. (1984), “The Impact of the Degrees of Operating and Financial Leverage on Systematic Risk of Common Stock”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 19(1), ss.45-57.
 • Özkan, T. (2005), “İMKB’de İşlem Gören Şirketlerin Kaldıraç Dereceleri ve Analizi”, Sosyal Bilimler Dergisi, 1, ss.237-256.
 • Periyathampy, E. ve Nimalathasan, B. (2013), “Leverage and its Impact on Earnings and Share Price: A Special Reference to Listed Companies of Colombo Stock Exchange (CSE) in Sri Lanka”, International Journal of Technological Exploration and Learning, 2(4), ss.166-171.
 • Prissia, D. ve Daryanto, W. M. (2019), “Financial Performance Analysis and Evaluation of Airline Industry Indonesia: Case Study of PT Garuda Indonesia to Support Vision 2020 Beyond The Sky for the Period of 2014-2018”, International Journal of Business, Economics and Law, 20(1), ss.10-21.
 • Sharma, P., Saxena, A. ve Choudhary, K. (2014), “Leverage Analysis of Amul–Anand Milk Union Limited, Ahmedabad”, International Monthly Refereed Journal of Research In Management & Technology, 3, ss. 80-85.
 • Tahalele, S.J.E. ve Mekel, P.A. (2014), “The Analysis of Leverage in Indonesia s Food and Beverage Processing Companies to Their Profitability”, Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2(3), 2210.
 • The Wall Street Journal (2022), “Markets”, https://www.wsj.com/news/markets/stocks? mod=nav_top_subsection (15.09.2022).
 • Yahoo Finance (2022), “Equity Screener”, https://finance.yahoo.com/screener/new (15.09.2022).
 • Yıldırım, A. E. ve Talebi, N. (2017), “Türkiye’de Sivil Havacılık Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetimi: Turkish Ground Services AŞ Örneği”, Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi, (46), ss.85-96.
 • Yüksek, G., Cavcar, M., Rota, Y., Çubuk, M., Koçak, İ. H., Sarılgan, A. E. ve Durmaz, V. (2012), Turizm Ulaştırması, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
 • Zabolotnyy, S. ve Wasilewski, M. (2018), “Operating and Financial Leverage as Risk Measures in Agricultural Companies”, Problems of Agricultural Economics, 1(354), ss.113-128.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Erdinç KARADENİZ
Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi
0000-0003-2658-8490
Türkiye


Cansu AYDIN
MERSİN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (DR)
0000-0002-0309-3041
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 19 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Karadeniz, E. & Aydın, C. (2022). Uluslararası Havayolu Yolcu Taşımacılığı Şirketlerinde Faaliyet, Finansal ve Toplam Riskin Kaldıraç Analiziyle Değerlendirilmesi . Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi , 19 (3) , 502-523 . DOI: 10.24010/soid.1197742

Seyahat ve Otel İşletmeciliği (Journal of Travel and Hotel Business) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).
26935
Dergimiz EBSCOhost, Index Copernicus, Ulakbim,  DRJI, Research Bible, SOBİAD ve ASOS tarafından indekslenmektedir.