Yıl 2020, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 139 - 150 2020-06-30

KENTLERDE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ SORUNU

Kemal YAMAN [1]


Endüstri devriminin bir sonucu olarak kırdan kente göç dünya genelinde birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Bunların başında hava, su ve toprak kirliliği, trafik ve toplu ulaşım sorunu, konut yetersizliği, kentsel yoksulluk ve güvenlik gelmektedir. Önceleri olağan karşılanan görüntü kirliliği ise günümüzde özellikle kentsel alanlarda karşılaşılan önemli bir sorun olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada görüntü kirliliğinin yol açtığı sağlık sorunları ile özellikle Türkiye’de görüntü kirliliği konusunda kamu politikası olarak yürürlükte olan kanun, yönetmelik, genelge ve tebliğler incelenmiştir. Ayrıca bazı sivil toplum örgütlerinin görüntü kirliliğini önlemek amacıyla yürürlüğe koydukları yönetmelikler de karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Brezilya, Çin, Güney Kore ve ABD gibi ülkelerde görüntü kirliliği konusunda alınan önlemlere de yer verilmiştir. Son bölümde de bazı görüntü kirliliği parametreleri açısından iyi ve kötü uygulama örnekleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Sonuçta Türkiye’de henüz görüntü kirliliği ile ilgili ulusal düzeyde bir yönetmeliğin olmadığı ve bu nedenle kentsel alanlarda önemli ölçüde görüntü kirliliği olduğu tespit edilmiştir.
Görüntü kirliliği, Kentleşme politikası, Çevre Sorunları
 • Alburger, M (2019), Why is Billboard Advertising Not Allowed in Maine, Vermont, Hawaii, and Alaska?, http://info.haulerads.com/moving-billboard-blog/why-is-billboard-advertising-not-allowed-in-maine-vermont-hawaii-and-alaska, (Erişim Tarihi:04.04.2020)
 • Ansari, B. K. (2013), “Işık Kirliliği (Karanlık Kirliliği) ve Çevreye Olan Etkileri” , Çukurova Üniversitesi .Ziraat .Fakültesi Dergisi, 28 (1): 11-22
 • Banerje, S (2017), “A Study Of Visual Pollution And Its Effect On Mental Health”, Scholary Journal for Interdiciplinary Studies, 4(30), 4768-4771.
 • Bodur, S., Kucur, R.(1994), “Görüntü kirliliği Üzerine”, Ekoloji, 12(4), 50-51.
 • Bölükoğlu, H. İ. (2003), “Görsel Kirlilik Ve Sanat Eğitimi”, Atatürk Üniversitesi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. Güzel Sanatlar Eğitimi Özel Sayı.8 .101-112
 • Cvetković, Mila & Momcilovic-Petronijevic, Ana & Ćurĉić, Aleksandra. (2018). “Visual Pollution Of Urban Areas As One Of The Maın Issues Of The 21st Century”., Conference: 26th International Conference Ecological Truth & Environmental Research, At Bor, Serbia
 • Çetegen, D., Batman, A. (2005) “Işık Kirliliği”, Science and Engineeing Journal of İstanbul Kültür University, 3 (2), 29-34.
 • Demircioğlu Y.,N , Yılmaz, H . (2005). “Işık Kirliliği, Ortaya Çıkardığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 36 (1) , 117-123
 • DİB (2012), Diyanet İşleri Başkanlığı Tanıtım Yönergesi ve Eki, https://hukukmusavirligi.diyanet.gov.tr/detay/133/tan%C4%B1t%C4%B1m-y%C3%B6nergesi, (Erişim Tarihi:04.04.2020)
 • Elena, E. Cristian, M. and Suzana, P., (2012). "Visual Pollution: A New Axiological Dimension Of Marketing?,"Annals of Faculty of Economics, University of Oradea, Faculty of Economics, 1(2), 820-826
 • Haldenbilen, S., Murat,Y. Ş., Baykan, N. ve Meriçi N. (1999),”Kentlerde Otopark Sorunu: Denizli Örneği”, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 5(2), 1099 – 1108
 • İB (2015), İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün Görüntü Kirliliği Hakkında Genelgesi, https://www.cevreportal.com/goruntu-kirliligi-yasal-mevzuati/, (Erişim Tarihi:04.04.2020)
 • Kaypak, Ş. (2019). “Kentin Yüzünü Kirleten Görsel Kirlilik Antakya Örneğinde”, 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (İKSAD III), Adana, 8-10 Mart 2019, 1-15.
 • Keleş, R., (2008), Kentleşme Politikası, İmge Kitapevi, 11. Baskı, Ankara.
 • Kumbaracibasi, C., (1991), “Çevre Kirlenmesinin Üçüncü Boyutu: Görsel Kirlenme” Mimarlık Dergisi, 30(2), 53-55.
 • MEB (2005), Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği, 09/08/2006 tarih ve 26254 sayılı Resmi Gazete, http://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_02/25110625_MEB_Kurum_TanYtYm_YYnetmeliYi.pdf
 • Özer, P., T., (2007), Kentsel Alanlarda Görsel Kirlilik: Tekirdağ Örneği, Doktora Tezi, Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne.
 • RG (2015), Türk Tabipleri Birliği Tabela Yönetmeliği,https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150214-6.htm, (Erişim Tarihi:05.04.2020)
 • RG, (2018), Otopark Yönetmeliği ,https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180222-7.htm, (Erişim Tarihi:04.04.2020)
 • SMMM, (1990), Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik, https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4650&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=serbest%20muhasebeci, (Erişim Tarihi:04.04.2020).
 • TBB (2003), Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmelığı, http://tbbyayinlari.barobirlik.org.tr/TBBBooks/tbb-reklam-yasagi.pdf, (Erişim Tarihi:05.04.2020)
 • TDB, (2009a), Türk Dişhekimleri Birliği Tabela Standartları (Muayenehaneler İçin), http://www.tdb.org.tr/tdb/v2/ekler/muayenehaneler15072011.pdf, (Erişim Tarihi:05.04.2020)
 • TDB, (2009b), Türk Dişhekimleri Birliği Tabela Standartları (Poliklinik Ve Merkezler İçin), http://www.tdb.org.tr/tdb/v2/ekler/poliklinikmerkez12122017.pdf (Erişim Tarihi:05.04.2020)
 • TEB (2016), Türk Eczacılar Birliği Eczane Levha Standartları Kılavuzu, 9.9.2016, https://www.titck.gov.tr/PortalAdmin/Uploads/UnitPageAttachment/oRxDDZ9n.pdf, (Erişim Tarihi:05.04.2020)
 • Voronych, Y, (2013), “Visual Pollution Of Urban Space In Lviv”, Journal of Space& FORM, 20(2013), 309-314.
 • Wakil , K., Naeem, M.A:, Anjum, G.A:,Waheed,A., Thaheem,M. J.,Hussnain, M. Q.and Nawaz, R. (2019) “A Hybrid Tool for Visual Pollution Assessment in Urban Environments”, Sustainability, 11.(2211), 1-16.
Birincil Dil tr
Konular Kamu Yönetimi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9844-4264
Yazar: Kemal YAMAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2020

Bibtex @derleme { sosguz717621, journal = {Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2687-4903}, address = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü Gönen/ Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {2}, pages = {139 - 150}, doi = {}, title = {KENTLERDE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ SORUNU}, key = {cite}, author = {Yaman, Kemal} }
APA Yaman, K . (2020). KENTLERDE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ SORUNU . Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi , 2 (3) , 139-150 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosguz/issue/55250/717621
MLA Yaman, K . "KENTLERDE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ SORUNU" . Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi 2 (2020 ): 139-150 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosguz/issue/55250/717621>
Chicago Yaman, K . "KENTLERDE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ SORUNU". Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi 2 (2020 ): 139-150
RIS TY - JOUR T1 - KENTLERDE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ SORUNU AU - Kemal Yaman Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 139 EP - 150 VL - 2 IS - 3 SN - -2687-4903 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi KENTLERDE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ SORUNU %A Kemal Yaman %T KENTLERDE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ SORUNU %D 2020 %J Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi %P -2687-4903 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Yaman, Kemal . "KENTLERDE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ SORUNU". Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi 2 / 3 (Haziran 2020): 139-150 .
AMA Yaman K . KENTLERDE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ SORUNU. SOSGÜZ. 2020; 2(3): 139-150.
Vancouver Yaman K . KENTLERDE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ SORUNU. Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi. 2020; 2(3): 139-150.