Yıl 2020, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 151 - 165 2020-06-30

HARCAMA EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİNDE ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME ANALİZİNİN KULLANIMI İNEGÖL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

Selda ÇEVİK KALAY [1] , Selim Adem HATIRLI [2]


Bu çalışmada İnegöl Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim görmekte olan öğrencilerin harcama eğilimleri incelenmiş ve elde edilen veriler Mann-Whitney U testi ile çok boyutlu ölçekleme analizi uygulanarak incelenmiştir. Çalışma sonucunda Mann-Whitney U testi ile değişkenlerin kadın ve erkek grupları arasındaki ortalamaları incelenmiştir. Öğrencilerin tüketim eğilimleri onların demografik özelliklerine göre farklılıklar taşımaktadır. Bu analiz sonuçlarının önemli bulguları arasında, kitap almak için bütçe ayrılması ve gezmek için bütçe ayrılması değişkenlerinin kadın ve erkek grupları arasında ortalamalarının farklı olduğu ancak diğer değişkenlerde kadın ve erkek grupları arasında ortalamalarının aynı olduğu, giyim harcamaları değişkeninin kadın ve erkek grupları arasında ortalamalarının aynı olduğu yiyecek-içecek, tiyatro, sinema, konser, internet/ps kafe, sosyal ortam harcamaları değişkenlerinin ise kadın ve erkek grupları arasında ortalamalarının aynı olduğu gibi sonuçlar elde edilmiştir. Çok boyutlu ölçekleme analizleri sonuçlarından elde edilen benzerlik ve zıtlıklardan faydalanarak fiyatlandırma ve konumlandırma stratejileri oluşturulabilir. Birbirlerine yakın uzaklıkta olan girdiler gruplandırılarak tüketicinin ürünleri veya hizmetleri benzer veya farklı görüp görmediği anlaşılabilir.
çok boyutlu ölçekleme analizi, Mann-Whitney U Testi, harcama eğilimleri
 • Acaroğlu, H., Güllü, M. ve Seçilmiş, C., (2018), Üniversite Öğrencilerinin Harcama Eğilimleri ve Bölge Ekonomisi ile Ekonomik İlişkileri: Eskişehir Örneği, Ege Akademik Bakış, Cilt: 18 Sayı: 3 ss.507-520
 • Ağgün, F., (2011), Çok Boyutlu Ölçekleme Analizinin İncelenmesi Ve Bir Uygulama, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Alan, S., (2008), Çok Boyutlu Ölçekleme Yöntemi ve Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Altunç, A.S. ve Yılmaz, H., (2019), Üniversitenin Şehrin Ekonomik Gelişimine Katkısı: Siirt Üniversitesi Örneği, İktisadi Yenilik Dergisi, Siirt Üniversitesi İİBF, Cilt: 6 Sayı: 2 Temmuz ss.86-106.
 • Aslan, İ., (2018), Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nin Süleymanpaşa İlçesi Ekonomik Gelişmesi Üzerindeki Etkileri: Öğrenci Tüketim Harcamaları Özelinde Bir Değerlendirme, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ.
 • Ataş, Z., (2018), Üniversitelerin Yerel Kalkınmadaki Önemi: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Örneği. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri.
 • Baykul, Y., (1999), İstatistik Metotlar ve Uygulamalar, 3.Basım, Ankara.
 • Güllü, M., Kartal, Z. ve Acaroğlu, H., (2018), Üniversitelerin Bölgesel Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkisi: Eskişehir’in Sivrihisar İlçesi Üzerine Bir Araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 55 ss.192-206.
 • Gürez, M. F., (2018), Üniversite Öğrenci Harcamalarının Analizi ve Karşılaştıkları Sorunlar Hakkında Bir Araştırma: Şanlıurfa Örneği, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep.
 • Karaca, Z., Çalmaşur, G. ve Daştan, H., (2018), Üniversite Öğrencilerinin Gelir-Harcama İlişkisi (Erzurum İli Üzerine Bir Uygulama), Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 32 Sayı: 4, ss.1155-1170.
 • Kalaycı, Ş., (2010), SPSS uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın 5.Baskı, Ankara.
 • Karakoç, F. Y. ve Dönmez, L. (2014), Ölçek geliştirme çalışmalarında temel ilkeler, Tıp Eğitimi Dünyası, Cilt: 13 Sayı: 40, ss.39-49.
 • Kurtuluş, K., (1998), Pazarlama Araştırmaları, Avcıol Basın-Yayın, İstanbul, 852s.
 • Mavruk, C., Karlılar, S. ve Kıral, G., (2018), Çukurova Üniversitesi Öğrenci Harcamaları Analizi, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 2, ss.361-376.
 • Narman, Z., (2018), Üniversite Öğrencilerinin Tüketim Davranışları Analizi: Kocaeli Üniversitesi Örneği, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli.
 • Orhunbilge, N., (1997), Örnekleme Yöntemleri ve Hipotez Testleri, Avcıol Basım Yayın, İstanbul.
 • Özdamar, K., (2004), Paket Programları ile İstatistiksel Veri Analizi, Kaan Kitabevi, Eskişehir
 • Velleman, P.F. ve Wilkinson, L., (1993), Nominal, Ordinal, Interval, And Ratio Typologies Are Misleading, The American Statistician. Sy: 65-72
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Selda ÇEVİK KALAY (Sorumlu Yazar)
Kurum: Türk Telekom AŞ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9632-3071
Yazar: Selim Adem HATIRLI
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { sosguz734444, journal = {Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2687-4903}, address = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü Gönen/ Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {2}, pages = {151 - 165}, doi = {}, title = {HARCAMA EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİNDE ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME ANALİZİNİN KULLANIMI İNEGÖL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Çevi̇k Kalay, Selda and Hatırlı, Selim Adem} }
APA Çevi̇k Kalay, S , Hatırlı, S . (2020). HARCAMA EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİNDE ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME ANALİZİNİN KULLANIMI İNEGÖL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ . Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi , 2 (3) , 151-165 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosguz/issue/55250/734444
MLA Çevi̇k Kalay, S , Hatırlı, S . "HARCAMA EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİNDE ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME ANALİZİNİN KULLANIMI İNEGÖL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ" . Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi 2 (2020 ): 151-165 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosguz/issue/55250/734444>
Chicago Çevi̇k Kalay, S , Hatırlı, S . "HARCAMA EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİNDE ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME ANALİZİNİN KULLANIMI İNEGÖL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ". Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi 2 (2020 ): 151-165
RIS TY - JOUR T1 - HARCAMA EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİNDE ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME ANALİZİNİN KULLANIMI İNEGÖL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ AU - Selda Çevi̇k Kalay , Selim Adem Hatırlı Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 151 EP - 165 VL - 2 IS - 3 SN - -2687-4903 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi HARCAMA EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİNDE ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME ANALİZİNİN KULLANIMI İNEGÖL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ %A Selda Çevi̇k Kalay , Selim Adem Hatırlı %T HARCAMA EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİNDE ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME ANALİZİNİN KULLANIMI İNEGÖL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ %D 2020 %J Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi %P -2687-4903 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Çevi̇k Kalay, Selda , Hatırlı, Selim Adem . "HARCAMA EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİNDE ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME ANALİZİNİN KULLANIMI İNEGÖL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ". Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi 2 / 3 (Haziran 2020): 151-165 .
AMA Çevi̇k Kalay S , Hatırlı S . HARCAMA EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİNDE ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME ANALİZİNİN KULLANIMI İNEGÖL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ. SOSGÜZ. 2020; 2(3): 151-165.
Vancouver Çevi̇k Kalay S , Hatırlı S . HARCAMA EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİNDE ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME ANALİZİNİN KULLANIMI İNEGÖL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ. Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi. 2020; 2(3): 151-165.