Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

OECD ÜLKELERİNİN MAKROEKONOMİK PERFORMANSLARININ COPRAS VE MAIRCA YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Yıl 2023, Cilt: 5 Sayı: 13, 189 - 217, 31.12.2023

Öz

Çok kriterli karar verme yöntemleri karar probleminin analiz edilmesini ve alternatiflerden arasından en uygun olanı seçilmesi için kullanılmaktadır. Birden fazla tekniğin kullanılması ile de etkin bir çözüme ulaşılabileceği düşünülmektedir. Bu çalışma ile OECD’ye üye 38 ülkenin 2017-2020 yılları arası ekonomik performanslarını değerlendirilerek bir sıralama sunulmak istenmiştir. Bu kapsamda dünya bankası verileri kullanılarak dokuz kriter seçilmiştir. Bu kriterler büyüme oranı, kişi başı gelir, enflasyon oranı, işsizlik oranı, mal ihracatı, mal ithalatı, istihdam oranı, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ihracatı içindeki payı ve toplam rezervlerdir. Kriterlerin önem ağırlıkları objektif değerlendirme yöntemi olan CRITIC ile yapılmıştır. Ülke performanslarının sıralamasında ise COPRAS ve MAIRCA kullanılmıştır. Sıra sonuçlarını analiz etmek için toplulaştırma tekniği olan BORDA sayım yöntemi kullanılmıştır. Sıralama sonuçlarına göre en iyi performans sahip ülke Japonya ve en kötü performansa sahip ülke ise 2017 yılı Yunanistan, diğer yılları ise Türkiye olmuştur.

Kaynakça

  • Akbulut, O. Y. (2019). ‘‘CRITIC ve EDAS Yöntemleri ile İş Bankası'nın 2009-2018 Yılları Arasındaki Performansının Analizi’’, Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 4(2), 249-263.
  • Arslan, H. M. (2019). ‘‘CRITIC-TOPSIS Yöntemi ile Teknoparklarda Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi’’, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 144-153.
  • Arzu, T. ve Ayçin, E. (2021). ‘‘Evaluation of OECD Countries with Multicrıieria Decision-Making Methods in terms of Economic, Social and Environmental Aspects’’, Operational Research in Engineering Sciences, 4(2), 56-78.
  • Ayçin, E. (2020). ‘‘Personel Seçim Sürecinde CRITIC ve MAIRCA Yöntemlerinin Kullanılması’’, İşletme Dergisi, 1(1), 1-12.
  • Ayçin, E. ve Güçlü, P. (2020). ‘‘BIST Ticaret Endeksinde Yer Alan İşletmelerin Finansal Performanslarının Entropi ve MAIRCA Yöntemleri ile Değerlendirilmesi’’, Muhasebe ve Finansman, (85), 287-312.
  • Aydın, Y. (2020). ‘‘Bütünleşik CRITIC ve MAIRCA Yöntemleri İle Kamu Sermayeli Bankalarının Performans Analizi’’, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(4), 829-841.
  • Demircioğlu, M. ve Coşkun, İ. T. (2018). ‘‘CRITIC-MOOSRA Yöntemi ve Ups Seçimi Üzerine Bir Uygulama’’, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27(1), 183-195.
  • Erdaş, Y. ve Ecer, F. (2022). ‘‘Covid-19 Salgınında Sanal Alışveriş Platformlarının Performanslarının Ölçülmesi: AHP-MAIRCA Modeli’’, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 13(34), 619-641.
Toplam 8 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mikro İktisat (Diğer)
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Musa Türkoğlu 0000-0001-7662-9647

Ahmet Karataş 0000-0002-7197-0587

Erken Görünüm Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 5 Sayı: 13

Kaynak Göster

APA Türkoğlu, M., & Karataş, A. (2023). OECD ÜLKELERİNİN MAKROEKONOMİK PERFORMANSLARININ COPRAS VE MAIRCA YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI. Uygulamalı Sosyal Bilimler Ve Güzel Sanatlar Dergisi, 5(13), 189-217.
AMA Türkoğlu M, Karataş A. OECD ÜLKELERİNİN MAKROEKONOMİK PERFORMANSLARININ COPRAS VE MAIRCA YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI. SOSGÜZ. Aralık 2023;5(13):189-217.
Chicago Türkoğlu, Musa, ve Ahmet Karataş. “OECD ÜLKELERİNİN MAKROEKONOMİK PERFORMANSLARININ COPRAS VE MAIRCA YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI”. Uygulamalı Sosyal Bilimler Ve Güzel Sanatlar Dergisi 5, sy. 13 (Aralık 2023): 189-217.
EndNote Türkoğlu M, Karataş A (01 Aralık 2023) OECD ÜLKELERİNİN MAKROEKONOMİK PERFORMANSLARININ COPRAS VE MAIRCA YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI. Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi 5 13 189–217.
IEEE M. Türkoğlu ve A. Karataş, “OECD ÜLKELERİNİN MAKROEKONOMİK PERFORMANSLARININ COPRAS VE MAIRCA YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI”, SOSGÜZ, c. 5, sy. 13, ss. 189–217, 2023.
ISNAD Türkoğlu, Musa - Karataş, Ahmet. “OECD ÜLKELERİNİN MAKROEKONOMİK PERFORMANSLARININ COPRAS VE MAIRCA YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI”. Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi 5/13 (Aralık 2023), 189-217.
JAMA Türkoğlu M, Karataş A. OECD ÜLKELERİNİN MAKROEKONOMİK PERFORMANSLARININ COPRAS VE MAIRCA YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI. SOSGÜZ. 2023;5:189–217.
MLA Türkoğlu, Musa ve Ahmet Karataş. “OECD ÜLKELERİNİN MAKROEKONOMİK PERFORMANSLARININ COPRAS VE MAIRCA YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI”. Uygulamalı Sosyal Bilimler Ve Güzel Sanatlar Dergisi, c. 5, sy. 13, 2023, ss. 189-17.
Vancouver Türkoğlu M, Karataş A. OECD ÜLKELERİNİN MAKROEKONOMİK PERFORMANSLARININ COPRAS VE MAIRCA YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI. SOSGÜZ. 2023;5(13):189-217.

23374216672166821669     21677 21671216722167321675   21676