Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

COVİD-19 SÜRECİNDE E-MUHASEBE EĞİTİMİ: TEORİK BİR ÇALIŞMA

Yıl 2023, Cilt: 5 Sayı: 13, 218 - 231, 31.12.2023

Öz

Covid-19 pandemisi dünya genelinde tüm sektörlerde büyük bir değişime yol açmıştır. Pandemi nedeniyle insanların yaşamları değişmiş ve her düzeydeki eğitim de bu durumdan etkilenmiştir. Birçok ülkede uygulanan sokağa çıkma yasağı, okulların ve üniversitelerin derhal kapatılmasına yol açmış ve tüm akademik faaliyetlerin e-öğrenmeye geçiş zorunluluğu doğmuştur. E-öğrenme, özellikle tüm öğrenciler gibi muhasebe öğrencileri için de çeşitli zorluklar yaratan Covid-19 sınırlandırmalarına çözüm olarak hızla benimsemiştir. Ancak e-öğrenmeye hızlı bir şekilde geçiş hem akademisyenler hem de muhasebe eğitimi alan öğrenciler açısından bazı zorlukları beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada, Covid-19 pandemi sürecinde bir çözüm olarak benimsenen e-öğrenmenin muhasebe eğitimi üzerinde etkisini teorik açıdan değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada öncelikle e-öğrenmenin kavramsal çerçevesi üzerinde durulmuş, sonrasında yüksek öğretimde e-öğrenme ve Covid-19 sürecinde e-muhasebe eğitimi konuları incelenmiştir.

Kaynakça

 • Adnan, M. ve Boz Yaman, B. (2017). Mühendislik Öğrencilerinin E-Öğrenmeye Dair Beklenti, Hazır Bulunuşluk ve Memnuniyet Düzeyleri. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol, 8(2), 218-243.
 • Ahmed, A. H., Nabeel, A. H., ve Salah, A. S. (2008). Blended e-Learning design: Discussion of cultural issues. International Journal of Cyber Society and Education, 1(1), 17-32.
 • Ahmed, H. A., Al Mosawi, Z. S., Shabib, Q. M., Qarooni, N., Mohammed, M., Hamdan, A., Silawi, A. ve Qasem, E. (2023). COVID-19 and Digitizing Accounting Education: Theory and Literature Review. In: Alareeni, B., Hamdan, A., Khamis, R., Khoury, R.E. (eds), Digitalisation: Opportunities and Challenges for Business. ICBT 2022 (pp. 157-165), Lecture Notes in Networks and Systems, vol 620. Springer International Publishing.
 • Aini, Q., Budiarto, M., Putra, P.O.H., Rahardja, U.(2020). Exploring e-learning challenges during the global COVID-19 pandemic: a review. Jurnal Sistem Informasi, 16(2), 57–65.
 • Alfaro, L., Rivera, C., Luna-Urquizo, J., Castañeda, E., Zuniga-Cueva, J., ve Rivera-Chavez, M. (2021). New Trends in e-Technologies and e-Learning. In 2021 IEEE World Conference on Engineering Education (EDUNINE) (pp. 1-6), IEEE.
 • Almarzooq, Z. I., Lopes, M., ve Kochar, A. (2020). Virtual Learning During the COVID-19 Pandemic: A Disruptive Technology in Graduate Medical Education. Journal of the American College of Cardiology, 75(20), 2635–2638.
 • Almarzooqi, J. M. H. Y. (2019). An evaluation of the effectiveness of face-to-face versus e-learning in the UAE Civil Defence sector. University of the West of England, Doctoral Dissertation, Bristol.
 • Bitzer, D. L., Braunfeld, P. G. ve Lichtenberger, W.W. (1962). PLATO II: A multiple-student, computercontrolled, automatic teaching device. In J. E. Coulson (Ed.), Programmed learning and computer-based, instruction (pp. 205-216). New York: John Wiley.

E-ACCOUNTING EDUCATION IN THE COVID-19 PROCESS: A THEORETICAL STUDY

Yıl 2023, Cilt: 5 Sayı: 13, 218 - 231, 31.12.2023

Öz

The Covid-19 pandemic has led to a great change in all sectors around the world. Due to the pandemic, people's lives have changed and education at all levels has been affected by this situation. The curfew imposed in many countries has led to the immediate closure of schools and universities, and the necessity for all academic activities to transition to e-learning has arisen. The learning system realized with the help of digital resources is defined as e-learning. E-learning has rapidly adopted as a solution to the limitations of Covid-19, which creates various difficulties especially for accounting students as well as all students. However, the rapid transition to e-learning has brought some difficulties for both academics and students studying accounting. In this study, it is aimed to theoretically evaluate the effect of e-learning, which has been adopted as a solution during the Covid-19 pandemic process, on accounting education. In the study, first of all, the conceptual framework of e-learning was emphasized, then e-learning in higher education and e-accounting education in the Covid-19 process were examined.

Kaynakça

 • Adnan, M. ve Boz Yaman, B. (2017). Mühendislik Öğrencilerinin E-Öğrenmeye Dair Beklenti, Hazır Bulunuşluk ve Memnuniyet Düzeyleri. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol, 8(2), 218-243.
 • Ahmed, A. H., Nabeel, A. H., ve Salah, A. S. (2008). Blended e-Learning design: Discussion of cultural issues. International Journal of Cyber Society and Education, 1(1), 17-32.
 • Ahmed, H. A., Al Mosawi, Z. S., Shabib, Q. M., Qarooni, N., Mohammed, M., Hamdan, A., Silawi, A. ve Qasem, E. (2023). COVID-19 and Digitizing Accounting Education: Theory and Literature Review. In: Alareeni, B., Hamdan, A., Khamis, R., Khoury, R.E. (eds), Digitalisation: Opportunities and Challenges for Business. ICBT 2022 (pp. 157-165), Lecture Notes in Networks and Systems, vol 620. Springer International Publishing.
 • Aini, Q., Budiarto, M., Putra, P.O.H., Rahardja, U.(2020). Exploring e-learning challenges during the global COVID-19 pandemic: a review. Jurnal Sistem Informasi, 16(2), 57–65.
 • Alfaro, L., Rivera, C., Luna-Urquizo, J., Castañeda, E., Zuniga-Cueva, J., ve Rivera-Chavez, M. (2021). New Trends in e-Technologies and e-Learning. In 2021 IEEE World Conference on Engineering Education (EDUNINE) (pp. 1-6), IEEE.
 • Almarzooq, Z. I., Lopes, M., ve Kochar, A. (2020). Virtual Learning During the COVID-19 Pandemic: A Disruptive Technology in Graduate Medical Education. Journal of the American College of Cardiology, 75(20), 2635–2638.
 • Almarzooqi, J. M. H. Y. (2019). An evaluation of the effectiveness of face-to-face versus e-learning in the UAE Civil Defence sector. University of the West of England, Doctoral Dissertation, Bristol.
 • Bitzer, D. L., Braunfeld, P. G. ve Lichtenberger, W.W. (1962). PLATO II: A multiple-student, computercontrolled, automatic teaching device. In J. E. Coulson (Ed.), Programmed learning and computer-based, instruction (pp. 205-216). New York: John Wiley.
Toplam 8 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Zülküf Narlıkaya 0000-0002-2473-5509

Özcan Demir 0000-0001-9382-6781

Erken Görünüm Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 5 Sayı: 13

Kaynak Göster

APA Narlıkaya, Z., & Demir, Ö. (2023). COVİD-19 SÜRECİNDE E-MUHASEBE EĞİTİMİ: TEORİK BİR ÇALIŞMA. Uygulamalı Sosyal Bilimler Ve Güzel Sanatlar Dergisi, 5(13), 218-231.
AMA Narlıkaya Z, Demir Ö. COVİD-19 SÜRECİNDE E-MUHASEBE EĞİTİMİ: TEORİK BİR ÇALIŞMA. SOSGÜZ. Aralık 2023;5(13):218-231.
Chicago Narlıkaya, Zülküf, ve Özcan Demir. “COVİD-19 SÜRECİNDE E-MUHASEBE EĞİTİMİ: TEORİK BİR ÇALIŞMA”. Uygulamalı Sosyal Bilimler Ve Güzel Sanatlar Dergisi 5, sy. 13 (Aralık 2023): 218-31.
EndNote Narlıkaya Z, Demir Ö (01 Aralık 2023) COVİD-19 SÜRECİNDE E-MUHASEBE EĞİTİMİ: TEORİK BİR ÇALIŞMA. Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi 5 13 218–231.
IEEE Z. Narlıkaya ve Ö. Demir, “COVİD-19 SÜRECİNDE E-MUHASEBE EĞİTİMİ: TEORİK BİR ÇALIŞMA”, SOSGÜZ, c. 5, sy. 13, ss. 218–231, 2023.
ISNAD Narlıkaya, Zülküf - Demir, Özcan. “COVİD-19 SÜRECİNDE E-MUHASEBE EĞİTİMİ: TEORİK BİR ÇALIŞMA”. Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi 5/13 (Aralık 2023), 218-231.
JAMA Narlıkaya Z, Demir Ö. COVİD-19 SÜRECİNDE E-MUHASEBE EĞİTİMİ: TEORİK BİR ÇALIŞMA. SOSGÜZ. 2023;5:218–231.
MLA Narlıkaya, Zülküf ve Özcan Demir. “COVİD-19 SÜRECİNDE E-MUHASEBE EĞİTİMİ: TEORİK BİR ÇALIŞMA”. Uygulamalı Sosyal Bilimler Ve Güzel Sanatlar Dergisi, c. 5, sy. 13, 2023, ss. 218-31.
Vancouver Narlıkaya Z, Demir Ö. COVİD-19 SÜRECİNDE E-MUHASEBE EĞİTİMİ: TEORİK BİR ÇALIŞMA. SOSGÜZ. 2023;5(13):218-31.

23374216672166821669     21677 21671216722167321675   21676