Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Makroekonomik Faktörler İle Hisse Senedi Piyasaları Arasında Nedensellik ve Eşbütünleşme İlişkisi: BIST Endeksleri Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2023, Cilt: 5 Sayı: 13, 232 - 252, 31.12.2023

Öz

Günümüz finans dünyasında makroekonomik faktörler çok önemli bir yere sahiptir. Finansal liberalizasyon süreci ile birlikte makroekonomik faktörlerdeki değişimlerin birbirleri ile etkileşimleri hem yatırımcılar hem de ilgili diğer paydaşlar açısından son derece önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul’da işlem gören BIST Finansal ve BIST Sınai endeksleri ile altın, dolar, petrol ve tüketici fiyat endeksi arasındaki nedensellik ve eşbütünleşme ilişkisini ortaya koymaktır. 01.02.2008 ve 01.02.2023 tarihleri kapsayan aylık verilerin kullanıldığı bu çalışmada Granger nedensellik testi, Engle-Granger eşbütünleşme testi, Augmented Dickey Fuller ve Phillips Perron birim kök testi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda tüketici fiyat endeksi ile dolar değişkeni arasında ve petrol değişkeni ile BIST Finansallar, BIST Sınai endeksleri arasında nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.

Kaynakça

  • AbdulRahman, B. S.ve Adamu, H. (2018). Exchange Rate And Stock Market Interactions: Evidence From Nigeria. Arabian Journal of Business and ar A Management Review, 8(1), 1-6.
  • Akgün, A., Şahin, İ. E., ve Yılmaz, B. (2013). The Effect Of Variations İn Gold And Oil Prices On Bıst 100 Index. Mediterranean Journal Of Social Sciences, 4(10), 726- 730.
  • Aksoy, B. Ş. (2020). Petrol Fiyatları Şoklarının Petrol İhraç ve İthal Eden Ülkelerin Makroekonomik Verileri Üzerine Etkisi. Doktora Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans Enstitüsü, İstanbul.
  • Ameer, M., Hammad, W., Ismail, A., ve Hamdan, A. (2018). The Relationship Of Gold Price With The Stock Market: The Case Of Frankfurt Stock Exchange. International Journal Of Energy Economics And Policy, 8(5). 357-371.
  • Aybirdir, S. (2015). Gold As A Financial Instrument In Banking System And Analyzing The Behavıors Of The Gold Banking Customers In Turkey. Yüksek Lisans Tezi, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
  • Aydemir, P. (2018). Performance of Ensemble Forecastıng Tools for Analyiıs Turkish Consumer Price Index. Master’s Thesis, Middle East Technical University Applied Sciences, Ankara.
  • Babuşcu, Ş. ve Hazar, A. (2019). Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Ankara: Bankacılık Akademisi Yayınları.
Toplam 7 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Finans
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Hüseyin Başar Önem 0000-0003-0192-2886

Melike Yorgancı

Erken Görünüm Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 5 Sayı: 13

Kaynak Göster

APA Önem, H. B., & Yorgancı, M. (2023). Makroekonomik Faktörler İle Hisse Senedi Piyasaları Arasında Nedensellik ve Eşbütünleşme İlişkisi: BIST Endeksleri Üzerine Bir Araştırma. Uygulamalı Sosyal Bilimler Ve Güzel Sanatlar Dergisi, 5(13), 232-252.
AMA Önem HB, Yorgancı M. Makroekonomik Faktörler İle Hisse Senedi Piyasaları Arasında Nedensellik ve Eşbütünleşme İlişkisi: BIST Endeksleri Üzerine Bir Araştırma. SOSGÜZ. Aralık 2023;5(13):232-252.
Chicago Önem, Hüseyin Başar, ve Melike Yorgancı. “Makroekonomik Faktörler İle Hisse Senedi Piyasaları Arasında Nedensellik Ve Eşbütünleşme İlişkisi: BIST Endeksleri Üzerine Bir Araştırma”. Uygulamalı Sosyal Bilimler Ve Güzel Sanatlar Dergisi 5, sy. 13 (Aralık 2023): 232-52.
EndNote Önem HB, Yorgancı M (01 Aralık 2023) Makroekonomik Faktörler İle Hisse Senedi Piyasaları Arasında Nedensellik ve Eşbütünleşme İlişkisi: BIST Endeksleri Üzerine Bir Araştırma. Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi 5 13 232–252.
IEEE H. B. Önem ve M. Yorgancı, “Makroekonomik Faktörler İle Hisse Senedi Piyasaları Arasında Nedensellik ve Eşbütünleşme İlişkisi: BIST Endeksleri Üzerine Bir Araştırma”, SOSGÜZ, c. 5, sy. 13, ss. 232–252, 2023.
ISNAD Önem, Hüseyin Başar - Yorgancı, Melike. “Makroekonomik Faktörler İle Hisse Senedi Piyasaları Arasında Nedensellik Ve Eşbütünleşme İlişkisi: BIST Endeksleri Üzerine Bir Araştırma”. Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi 5/13 (Aralık 2023), 232-252.
JAMA Önem HB, Yorgancı M. Makroekonomik Faktörler İle Hisse Senedi Piyasaları Arasında Nedensellik ve Eşbütünleşme İlişkisi: BIST Endeksleri Üzerine Bir Araştırma. SOSGÜZ. 2023;5:232–252.
MLA Önem, Hüseyin Başar ve Melike Yorgancı. “Makroekonomik Faktörler İle Hisse Senedi Piyasaları Arasında Nedensellik Ve Eşbütünleşme İlişkisi: BIST Endeksleri Üzerine Bir Araştırma”. Uygulamalı Sosyal Bilimler Ve Güzel Sanatlar Dergisi, c. 5, sy. 13, 2023, ss. 232-5.
Vancouver Önem HB, Yorgancı M. Makroekonomik Faktörler İle Hisse Senedi Piyasaları Arasında Nedensellik ve Eşbütünleşme İlişkisi: BIST Endeksleri Üzerine Bir Araştırma. SOSGÜZ. 2023;5(13):232-5.

23374216672166821669     21677 21671216722167321675   21676