Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

STRIKES AND LOCKOUTS IN TURKEY'S FOOTBALL INDUSTRY

Yıl 2019, Cilt 0, Sayı 15, 47 - 62, 26.08.2019
https://doi.org/10.21441/sosyalguvence.597544

Öz

Football is a sport that influences the entire world. Today, a football industry with millions of supporters and big budgets has emerged. This study examines the strike and lockout in Turkey's football industry. Football players in Turkey have a very low rate of unionization unlike the European football industry, which has high levels of union awareness and high rates of organization. It also addresses strike and lockout examples within the football industry all over the World. Strike and lockout in Turkish football will be explained with regard to Act No. 6356 on Trade Unions and Collective Labor Agreements.

Kaynakça

 • AFP (2017). Denmark’s Women’s National Team Calls Off Strike. https://www.thelocal.dk/20171020/denmarks-womens-national-team-calls-off-strike
 • Akçay, T. (2005). Endüstriyel Futbol. İstanbul: Literatür Yayınları.
 • Alay, S. (2007). Türkiye’de Sporcu Sendikalarının Hukuki Olarak Kurulabilirliği, Sendikalaşmanın Sporcu ve Sporda Doğurabileceği Sorunlar (The Unionization of Sportsmen in Turkey: The Legal Aspects of Unionization of Sportsmen and Its Outcomes for Sportsmen and Sport). Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 7(1), 49-58.
 • Ataçocuğu, Ş. M. (2013). Futbolda Emek Sömürüsü. İstanbul: Yazılama Yayınevi.
 • Ataçocuğu, Ş. M., Zelyurt, K. M. (2016). Profesyonel Futbolda Emek-Sermaye İlişkileri: Alt Liglerde Ücret, Sosyal Güvence ve Sendika Olgusu Üstüne Nitel Bir Çalışma (Labour-Capital Relations in Professional Football: A Qualitative Research on the Phenomenon of Wage, Social Security and Labour Union in Lower Leagues). Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 99-115.
 • European Commission (2016). Avrupa Birliği Türkiye 2016 Yılı İlerleme Raporu. https://www.ab.gov.tr/files/ceb/Progress_Reports/2016_ilerleme_raporu_tr.pdf
 • European Commission (2014). Avrupa Birliği Türkiye 2014 Yılı İlerleme Raporu. https://www.ab.gov.tr/files/ilerlemeRaporlariTR/2014_ilerleme_raporu_tr.pdf
 • Aydın, U., Özgüler, C. V., Kocabaş, F., Solmaz, Y. D., Katırcı, H., Demirkaya, S., Yüce, A., Etci, H. (2017). Türkiye’de Profesyonel Sporcuların Çalışma Koşulları ve Örgütlenme Eğilimleri (Working Conditions and Organisational Tendencies of Professional Sportsmen in Turkey: The Case of Footballers and Football Teams). Çalışma ve Toplum, (4), 1873-1912.
 • Bursada Bugün (2013). NHL'de Mutlu Son. http://www.bursadabugun.com/haber/nhl-de-mutlu-son-155653.html
 • Canbolat, T. (2013). 6356 Sayılı Kanununda Barışçıl Çözüm Yolu Olarak Arabuluculuk. Çalışma ve Toplum, 4, 247-273.
 • Caniklioğlu, N. (2013). 6356 Sayılı Kanuna Göre Grev Yasakları ve Grevin Ertelenmesi (Bans Of Strike And Adjournment of Strike According to The Law Numbered 6356). Çalışma ve Toplum, (4), 289-316.
 • Dereli, T. (2013). 6356 Sayılı Yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu: Genel Bir Değerlendirme (The New Labor Unions and Collective Agreements Act of Turkey, no.6356: A General Evaluation). Çalışma ve Toplum, (1), 41-64.
 • Eurosport (2014). Danish Players, Clubs End Lockout Threat With New Deal. https://www.eurosport.com/football/danish-players-clubs-end-lockout-threat-with-new-deal_sto4359782/story.shtml FourFourTwo (2014). Danish Football Facing The Threat of Lockout. https://www.fourfourtwo.com/news/danish-football-facing-threat-lockout
 • Güngör, A. (2014). Futbol Endüstrisinde Sportif Başarı ile Finansal Performans Arasındaki İlişkinin Analizi ve Türkiye Uygulaması (An Analysis of Relationship Between Sporting Success and Financial Performance in Football Industry, The Case of Turkey). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (1), 16-36.
 • Güney, A., Aslanova, K. (2014). Türk Hukuku’nda Grev Yasakları ve ILO Normları (Strike Bans in the Turkish Law and ILO Norms). Çalışma ve Toplum, (1), 257-272.
 • HaberTürk (2017). Arjantinli Futbolculardan Grev Açıklaması. http://www.haberturk.com/spor/futbol/haber/1404519-arjantinli-futbolculardan-grev-aciklamasi#
 • Irak, D. (2012). Hakem Lokavtı Neyin Uğruna? https://www.evrensel.net/yazi/35896/hakem-lokavti-neyin-ugruna
 • NTV Spor (2016). Şili’de Futbol Grevi Başladı! http://www.ntvspor.net/futbol/silide-futbol-grevi-basladi-579dcb24c873cc40a4648b9e?_ref=infinity
 • Öztuna, B.(2016). Profesyonel Türk Sporcularının Sendikal Hakları (Trade Union Rights of Professional Turkish Athletes). International Journal of Science Culture and Sport 4(Special Issue 2, 469-476.
 • Sabah (2011). Futbolculardan Grev Kararı! https://www.sabah.com.tr/spor/avrupadanfutbol/2011/08/08/futbolculardan-grev-karari
 • Sarıca, Soykut, P. (2013). Uluslararası Çalışma Örgütü ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu: Genel Değerlendirme (International Labor Office and Labor Unions and Collective Agreements Act of Turkey, no.6356: A General Evaluation). İŞ, GÜÇ" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 15 (3), http://www.isguc.org/index.php?p=article&id=509&cilt=15&sayi=2&yil=2013
 • Sherwin, A. (2015). Jimmy Hill Dead: The Trailblazing Football Icon to Whom the Game Owes Everything. https://www.independent.co.uk/news/people/jimmy-hill-dead-the-trailblazing-football-icon-to-whom-the-game-owes-everything-a6779806.html
 • SporX (2011). NBA’de Lokavt! Peki Şimdi Ne Olacak? http://www.sporx.com/nbade-lokavt-peki-simdi-ne-olacak-SXHBQ238548SXQ
 • Staudohar, D., Paul (1999). Labor Relations in Basketball: The Lockout of 1998-99. Monthly Labor Review. https://stats.bls.gov/mlr/1999/04/art1full.pdf
 • Talimciler, A. (2008). Futbol Değil İş: Endüstriyel Futbol (Not Football But Business: Industrial Football). İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (26), 89-114.
 • Tezcan, B. (2014). Hepsi Futbol. İstanbul: NTV Yayınları. Tuncer, Yasin (2011). İspanya Futbolunda Grev Kapıya Dayandı. http://tr.euronews.net/2011/08/11/ispanya-futbolunda-grev-kapiya-dayandi/
 • Üçışık, F. (2011). Spor Hukuku. İstanbul: Ötüken.

TÜRKİYE’DE FUTBOL ENDÜSTRİSİNDEKİ GREVLER VE LOKAVTLAR

Yıl 2019, Cilt 0, Sayı 15, 47 - 62, 26.08.2019
https://doi.org/10.21441/sosyalguvence.597544

Öz

Futbol, tüm dünyayı etkisi altına bir spor dalıdır. Günümüzde milyonlarca taraftara ve büyük bütçelere sahip bir futbol endüstrisi ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada Türkiye’de futbol endüstrisindeki grev ve lokavt incelenmektedir. Özellikle Avrupa’da futbolda sendika bilinci ve örgütlenme oranı yüksekken Türkiye’de futbolda, Türk futbolcularının sendikalaşma oranı çok düşük seviyededir. Ayrıca çalışmada, tüm dünya futbolundaki grev ve lokavt örnekleri ele alınmaktadır. Türkiye’de futbolda grev ve lokavt konusu 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile açıklanacaktır.

Kaynakça

 • AFP (2017). Denmark’s Women’s National Team Calls Off Strike. https://www.thelocal.dk/20171020/denmarks-womens-national-team-calls-off-strike
 • Akçay, T. (2005). Endüstriyel Futbol. İstanbul: Literatür Yayınları.
 • Alay, S. (2007). Türkiye’de Sporcu Sendikalarının Hukuki Olarak Kurulabilirliği, Sendikalaşmanın Sporcu ve Sporda Doğurabileceği Sorunlar (The Unionization of Sportsmen in Turkey: The Legal Aspects of Unionization of Sportsmen and Its Outcomes for Sportsmen and Sport). Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 7(1), 49-58.
 • Ataçocuğu, Ş. M. (2013). Futbolda Emek Sömürüsü. İstanbul: Yazılama Yayınevi.
 • Ataçocuğu, Ş. M., Zelyurt, K. M. (2016). Profesyonel Futbolda Emek-Sermaye İlişkileri: Alt Liglerde Ücret, Sosyal Güvence ve Sendika Olgusu Üstüne Nitel Bir Çalışma (Labour-Capital Relations in Professional Football: A Qualitative Research on the Phenomenon of Wage, Social Security and Labour Union in Lower Leagues). Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 99-115.
 • European Commission (2016). Avrupa Birliği Türkiye 2016 Yılı İlerleme Raporu. https://www.ab.gov.tr/files/ceb/Progress_Reports/2016_ilerleme_raporu_tr.pdf
 • European Commission (2014). Avrupa Birliği Türkiye 2014 Yılı İlerleme Raporu. https://www.ab.gov.tr/files/ilerlemeRaporlariTR/2014_ilerleme_raporu_tr.pdf
 • Aydın, U., Özgüler, C. V., Kocabaş, F., Solmaz, Y. D., Katırcı, H., Demirkaya, S., Yüce, A., Etci, H. (2017). Türkiye’de Profesyonel Sporcuların Çalışma Koşulları ve Örgütlenme Eğilimleri (Working Conditions and Organisational Tendencies of Professional Sportsmen in Turkey: The Case of Footballers and Football Teams). Çalışma ve Toplum, (4), 1873-1912.
 • Bursada Bugün (2013). NHL'de Mutlu Son. http://www.bursadabugun.com/haber/nhl-de-mutlu-son-155653.html
 • Canbolat, T. (2013). 6356 Sayılı Kanununda Barışçıl Çözüm Yolu Olarak Arabuluculuk. Çalışma ve Toplum, 4, 247-273.
 • Caniklioğlu, N. (2013). 6356 Sayılı Kanuna Göre Grev Yasakları ve Grevin Ertelenmesi (Bans Of Strike And Adjournment of Strike According to The Law Numbered 6356). Çalışma ve Toplum, (4), 289-316.
 • Dereli, T. (2013). 6356 Sayılı Yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu: Genel Bir Değerlendirme (The New Labor Unions and Collective Agreements Act of Turkey, no.6356: A General Evaluation). Çalışma ve Toplum, (1), 41-64.
 • Eurosport (2014). Danish Players, Clubs End Lockout Threat With New Deal. https://www.eurosport.com/football/danish-players-clubs-end-lockout-threat-with-new-deal_sto4359782/story.shtml FourFourTwo (2014). Danish Football Facing The Threat of Lockout. https://www.fourfourtwo.com/news/danish-football-facing-threat-lockout
 • Güngör, A. (2014). Futbol Endüstrisinde Sportif Başarı ile Finansal Performans Arasındaki İlişkinin Analizi ve Türkiye Uygulaması (An Analysis of Relationship Between Sporting Success and Financial Performance in Football Industry, The Case of Turkey). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (1), 16-36.
 • Güney, A., Aslanova, K. (2014). Türk Hukuku’nda Grev Yasakları ve ILO Normları (Strike Bans in the Turkish Law and ILO Norms). Çalışma ve Toplum, (1), 257-272.
 • HaberTürk (2017). Arjantinli Futbolculardan Grev Açıklaması. http://www.haberturk.com/spor/futbol/haber/1404519-arjantinli-futbolculardan-grev-aciklamasi#
 • Irak, D. (2012). Hakem Lokavtı Neyin Uğruna? https://www.evrensel.net/yazi/35896/hakem-lokavti-neyin-ugruna
 • NTV Spor (2016). Şili’de Futbol Grevi Başladı! http://www.ntvspor.net/futbol/silide-futbol-grevi-basladi-579dcb24c873cc40a4648b9e?_ref=infinity
 • Öztuna, B.(2016). Profesyonel Türk Sporcularının Sendikal Hakları (Trade Union Rights of Professional Turkish Athletes). International Journal of Science Culture and Sport 4(Special Issue 2, 469-476.
 • Sabah (2011). Futbolculardan Grev Kararı! https://www.sabah.com.tr/spor/avrupadanfutbol/2011/08/08/futbolculardan-grev-karari
 • Sarıca, Soykut, P. (2013). Uluslararası Çalışma Örgütü ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu: Genel Değerlendirme (International Labor Office and Labor Unions and Collective Agreements Act of Turkey, no.6356: A General Evaluation). İŞ, GÜÇ" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 15 (3), http://www.isguc.org/index.php?p=article&id=509&cilt=15&sayi=2&yil=2013
 • Sherwin, A. (2015). Jimmy Hill Dead: The Trailblazing Football Icon to Whom the Game Owes Everything. https://www.independent.co.uk/news/people/jimmy-hill-dead-the-trailblazing-football-icon-to-whom-the-game-owes-everything-a6779806.html
 • SporX (2011). NBA’de Lokavt! Peki Şimdi Ne Olacak? http://www.sporx.com/nbade-lokavt-peki-simdi-ne-olacak-SXHBQ238548SXQ
 • Staudohar, D., Paul (1999). Labor Relations in Basketball: The Lockout of 1998-99. Monthly Labor Review. https://stats.bls.gov/mlr/1999/04/art1full.pdf
 • Talimciler, A. (2008). Futbol Değil İş: Endüstriyel Futbol (Not Football But Business: Industrial Football). İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (26), 89-114.
 • Tezcan, B. (2014). Hepsi Futbol. İstanbul: NTV Yayınları. Tuncer, Yasin (2011). İspanya Futbolunda Grev Kapıya Dayandı. http://tr.euronews.net/2011/08/11/ispanya-futbolunda-grev-kapiya-dayandi/
 • Üçışık, F. (2011). Spor Hukuku. İstanbul: Ötüken.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Endüstriyel İlişkiler ve İşgücü
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Barış ÖZTUNA
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7298-4641

Yayımlanma Tarihi 26 Ağustos 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 0, Sayı 15

Kaynak Göster

APA Öztuna, B. (2019). STRIKES AND LOCKOUTS IN TURKEY'S FOOTBALL INDUSTRY . Sosyal Güvence , 0 (15) , 47-62 . DOI: 10.21441/sosyalguvence.597544