Muhasebe Temelli Tahmin Modelleri Işığında, Finansal Sıkıntı ve İflasın Karşılaştırılması
Muhasebe Temelli Tahmin Modelleri Işığında, Finansal Sıkıntı ve İflasın Karşılaştırılması

İhsan KULALI [1]


Finansal sıkıntıya yönelik çalışmalar elli yılı aşkın bir süredir yapılmaktadır. Bununla birlikte finansal sıkıntı kavramının net ve üzerinde herkesçe uzlaşılan bir tanımı olmaması nedeniyle, çalışmalar genellikle iflas tahmin modelleri ile ilişkilendirilmiştir. Finansal sıkıntı, ilgili olmakla birlikte, belirli ölçülerde iflastan ayrılmaktadır. İflas, finansal sıkıntı sürecinin son aşamasını ifade ederken çoğunlukla firmaların borç sözleşmelerine ait yükümlüklerinin yerine getirilmemesi ile ilgilidir. Bu anlamda iflas, finansal sıkıntıya nazaran, finansal açıdan, firmanın bilançosu ile daha çok ilişkilendirilmektedir. İflasın, finansal sıkıntının son aşamasını ifade ettiği dikkate alındığında, tahmin sonuçlarının yöneticilere finansal sıkıntının önlenmesine yönelik yeterli süreyi sağlayamaması riski bulunmaktadır. Birbirleri ile çok yakından ilgili finansal sıkıntı ve iflasın belirli ölçüde farklılaşması, tahmin modellerinde de daha farklı yaklaşımların benimsenmesi gereğini ortaya koymaktadır.

Finansal sıkıntıya yönelik çalışmalar elli yılı aşkın bir süredir yapılmaktadır. Bununla birlikte finansal sıkıntı kavramının net ve üzerinde herkesçe uzlaşılan bir tanımı olmaması nedeniyle, çalışmalar genellikle iflas tahmin modelleri ile ilişkilendirilmiştir. Finansal sıkıntı, ilgili olmakla birlikte, belirli ölçülerde iflastan ayrılmaktadır. İflas, finansal sıkıntı sürecinin son aşamasını ifade ederken çoğunlukla firmaların borç sözleşmelerine ait yükümlüklerinin yerine getirilmemesi ile ilgilidir. Bu anlamda iflas, finansal sıkıntıya nazaran, finansal açıdan, firmanın bilançosu ile daha çok ilişkilendirilmektedir. İflasın, finansal sıkıntının son aşamasını ifade ettiği dikkate alındığında, tahmin sonuçlarının yöneticilere finansal sıkıntının önlenmesine yönelik yeterli süreyi sağlayamaması riski bulunmaktadır. Birbirleri ile çok yakından ilgili finansal sıkıntı ve iflasın belirli ölçüde farklılaşması, tahmin modellerinde de daha farklı yaklaşımların benimsenmesi gereğini ortaya koymaktadır.

 • Aktaş, R. & M. Doğanay & B. Yıldız (2004), “Mali Başarısızlığın Öngörülmesi; İstatiksel Yöntemler ve Yapay Sinir Ağı Karşılaştırması”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 58-4, <http://www.politics.ankara.edu.tr/dergi/pdf/58/4/1_ramazan_aktas_mete_doganay_birol_yildiz.pdf>, 16.07.2014.
 • Atlaş, D. & S. Giray (2005), “Mali Başarısızlığın Çok Değişkenli İstatiksel Yöntemlerle Belirlenmesi: Tekstil Sektörü Örneği”, Sosyal Bilimler Dergisi, 2005/2, <http://ww.w.asosindex.com/journal-article-abstract?id=865#.UhZU0xtSjv0>, 16.07.2014.
 • Altman, Edward I. (2000), Predicting Financial Distress of Companies: Revisiting The Z-Score and Zeta Models, <www.stern.nyu.edu/~ealtman/Zscores.pdf>, 16.07.2014.
 • Atan, M. & B. Güneş (2004), “İMKB’ye Kote Şirketlerde Bilançoya Dayalı Risk Analizi ve Erken Uyarı Göstergelerinin Araştırılması”, 4. İstatistik Günleri Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir-Kuşadası, 19-22 Mayıs 2004.
 • Atan, M. & E. Çatalbaş (2004), “Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Yöntemleri İle Türk Bankacılık Sektöründe Çok Boyutlu Mali Başarısızlık Tahmin Modelleri Oluşturulması”, 4. İstatistik Günleri Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir-Kuşadası, 19-22 Mayıs 2004.
 • Buehler, Kevin & Hamid Samandari & Christopher Mazingo (2009), “Capital Ratios and Financial Distress: Lessons From The Crisis”, Risk Practice, McKinsey Working Papers On Risk, McKinsey&Company.
 • Çakır, Murat (2005), “Firma Başarısızlığının Dinamiklerinin Belirlenmesinde Makine Öğrenme Teknikleri: Ampirik Uygulamalar ve Karşılaştırmalı Analiz”, Uzmanlık/Yeterlik Tezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara.
 • Damodaran, A. (2009), Valuing Distressed and Declining Companies, Stern School of Business, June, <http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/papers/NewDistress.pdf>, 16.07.2014.
 • Hotchkiss, E.S. & John Kose & Robert M. Mooradian & Karin S. Thorburn (2008), “Bankruptcy and The Resolution of Financial Distress”, Chapter 14, Handbook of Empricial Corporate Finance, Volume 2, <http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/karin.thorburn/publications/ch14-n53090.pdf>, 16.07.2014.
 • Janes, Troy D. (2003), “Accruals, Financial Distress, and Debt Covenants”, University of Michigan Business School, <http://www1.american.edu/academic.depts/ksb/finance_realestate/mrobe/Seminar/Janes.pdf>, 16.07.2014.
 • Kahl, Matthias (2002), “Economic Distress, Financial Distress and Dynamic Equation”, The Journal of Finance, Vol. LVII, No. 1, February, <http://web.cenet.org.cn/upfile/97201.pdf>, 16.07.2014.
 • Mahdi, Salehi & Bizhan Abedini (2009), “Financial Distress Prediction in Emerging Market: Empirical Evidences from Iran”, Business Intelligence Journal, August, 2009 Vol. 2, No. 2, <http://www.saycocorporativo.com/saycoUK/BIJ/journal/Vol2No2/article10.pdf>, 16.07.2014.
 • Outecheva, Natalia (2007), “Corporate Financial Distress: An Empirical Analysis of Distress Risk”, Dissertation no. 3430, the University of St.Gallen Graduate School of Business Administration, Economics, Law and Social Sciences (HSG), <http://www1.unisg.ch/www/edis.nsf/SysLkpByIdentifier/3430/$FILE/dis3430.pdf>, 16.07.2014.
 • Platt, Harlan D. & Marjorie B. Platt (2008), “Financial Distress Comparison Across Three Global Regions.”, Journal of Risk and Financial Management, No: 1, 129-162, <http://www.mdpi.com/1911-8074/1/1/129>, 16.07.2014.
 • Platt, Harlan D. & Marjorie B. Platt (2006), “Understanding Differences Between Financial Distress and Bankrupcty”, Review of Applied Economics, Vol. 2, No. 2: 141-157, <http://www.lincoln.ac.nz/Documents/Commerce/RAE/2006%20I/1-Harlan%20D%20Platt.pdf>, 16.07.2014.
 • Pindado, Julio & Luis Rodrigues (2005), “Determinants of Financial Distress Costs”, Swiss Society for Financial Market Research, Financial Markets and Portfolio Management, V.19, N.4., 343-359.
 • Poyraz, E. & S. Didin (2008), “Finansal Hizmetler Sektörü’nde Finansal Başarısızlık Riskinin Altman Finansal Analiz Sistemi Yardımıyla Ölçülmesi”, <bandirma.balikesir.edu.tr/bildiriler/17_Erkan_POYRAZ_Saliha_DIDIN.doc –>, 16.07.2014.
 • Sarlija, Natasha & Marina Jeger (2011), “Comparing Financial Distress Prediction Models Before And During Recession”, Croatian Operational Research Review (CRORR), Vol. 2. <http://hrcak.srce.hr/96658?lang=en>, 16.07.2014.
 • Sayılgan, Güven (2008), İşletme Finansmanı, Turhan Kitabevi, Ankara.
 • Senbet Lemma, W. & Tracy Yue Wang (2012), “Corporate Financial Distress and Bankrupcty: A Survey”, Foundations and Trends In Finance, July, <http://www.tc.umn.edu/~wangx684/assets/documents/research/Corporate-Financial-Distress-and-Bankruptcy.pdf>, 16.07.2014.
 • Sormunen, Nina & Teija Laitinen (2012), “Late financial distress process stages and financial ratios: Evidence for auditors’ goingconcern evaluation”, Liiketaloudellinen Aikakauskirja, No. 1, 2012, 41-69, <http://lta.hse.fi/2012/1/lta_2012_01_a2.pdf>, 16.07.2014.
 • Suarez, Javier & Oren Sussman (2004), “Financial distress, bankruptcy law and the business cycle”, OFRC Working Papers Series, 2004fe07, Oxford Financial Research Centre.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: İhsan KULALI

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2014

Bibtex @ { sosyoekonomi226995, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {}, publisher = {Sosyoekonomi Derneği}, year = {2014}, volume = {22}, pages = { - }, doi = {10.17233/se.81747}, title = {Muhasebe Temelli Tahmin Modelleri Işığında, Finansal Sıkıntı ve İflasın Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {KULALI, İhsan} }
APA KULALI, İ . (2014). Muhasebe Temelli Tahmin Modelleri Işığında, Finansal Sıkıntı ve İflasın Karşılaştırılması. Sosyoekonomi , 22 (22) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosyoekonomi/issue/21082/226995
MLA KULALI, İ . "Muhasebe Temelli Tahmin Modelleri Işığında, Finansal Sıkıntı ve İflasın Karşılaştırılması". Sosyoekonomi 22 (2014 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosyoekonomi/issue/21082/226995>
Chicago KULALI, İ . "Muhasebe Temelli Tahmin Modelleri Işığında, Finansal Sıkıntı ve İflasın Karşılaştırılması". Sosyoekonomi 22 (2014 ):
RIS TY - JOUR T1 - Muhasebe Temelli Tahmin Modelleri Işığında, Finansal Sıkıntı ve İflasın Karşılaştırılması AU - İhsan KULALI Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 22 IS - 22 SN - 1305-5577- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi Muhasebe Temelli Tahmin Modelleri Işığında, Finansal Sıkıntı ve İflasın Karşılaştırılması %A İhsan KULALI %T Muhasebe Temelli Tahmin Modelleri Işığında, Finansal Sıkıntı ve İflasın Karşılaştırılması %D 2014 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 22 %N 22 %R %U
ISNAD KULALI, İhsan . "Muhasebe Temelli Tahmin Modelleri Işığında, Finansal Sıkıntı ve İflasın Karşılaştırılması". Sosyoekonomi 22 / 22 (Eylül 2014): - .
AMA KULALI İ . Muhasebe Temelli Tahmin Modelleri Işığında, Finansal Sıkıntı ve İflasın Karşılaştırılması. Sosyoekonomi. 2014; 22(22): -.
Vancouver KULALI İ . Muhasebe Temelli Tahmin Modelleri Işığında, Finansal Sıkıntı ve İflasın Karşılaştırılması. Sosyoekonomi. 2014; 22(22): -.