Yıl 2020, Cilt 28 , Sayı 46, Sayfalar 141 - 155 2020-10-31

Uluslararası Aktarım Kanalı Bağlamında Geleneksel ve Geleneksel Olmayan Para Politikası Stratejileri Üzerine Bir Karşılaştırma
A Comparison on Conventional and Unconventional Monetary Policy Strategies in the Context of International Transmission Channel

Durmuş Çağrı YILDIRIM [1] , Buket KIRCI [2]


Bu çalışmada, gelişmekte olan ülkeler için (Romanya, Polonya, Macaristan ve Türkiye) geleneksel ve geleneksel olmayan para politikası stratejilerinin etkinliği panel VAR metodolojisi ile 2008: 1-2017: 5 dönemi için araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, küresel kriz sonrası dönemde gelişmekte olan ülkelerde geleneksel politika uygulamaları ile milli hasıla üzerinde anlamlı ve kalıcı etkiler yaratılamayacağını ortaya koymaktadır. Geleneksel olmayan para politikasının enflasyon üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi saptanamazken, reel efektif kur üzerinde güçlü ve kalıcı etkilerin mevcut olduğu görülmektedir.
In this study, the effectiveness of conventional and unconventional monetary policy strategies is investigated for developing countries (Romania, Poland, Hungary and Turkey) for 2008:1-2017:5 period with panel VAR methodology. Results show that in the post-global crisis period, conventional policy implementations cannot create meaningful and lasting effects on GDP in developing countries. It has been seen that unconventional monetary policy doesn’t have a statistically significant effect on inflation, while its most severe and permanent effect is observed on the real effective exchange rate.
 • Albertazzi, U. & A. Nobili & F.M. Signoretti (2016), “The Bank Lending Channel of Conventional and Unconventional Monetary Policy: Evidence From a Panel of Euro-Area Banks”, Banca d’Italia, Economic Outlook and Monetary Policy Directorate, 1094, 1-26.
 • Arun, K. & D.Ç. Yıldırım (2017), “Effects of foreign direct investment on intellectual property, patents and R&D”, Queen Mary Journal of Intellectual Property, 7(2), 226-241.0
 • Baltagi, B.H, & M.H. Pesaran (2007), “Heterogeneity and cross section dependence in panel data models: theory and applications introduction”, Journal of Applied Econometrics, 22(2), 229-232.
 • Başçı, E. & H. Kara (2011), “Finansal İstikrar ve Para Politikası”, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Çalışma Tebliği, No: 11/08.
 • Bernanke, B.S. (2017), “Monetary Policy in a New Era”, Rethinking Macroeconomic Policy Peterson Institute for International Economics, 12, 1-48.
 • Çevik, E.I. & D.Ç. Yıldırım (2018), “Para Politikası Tercihleri ile İşsizlik Oranları Arasındaki İlişki”, Ege Akademik Bakış, 18(1), 31-45.
 • Erdoğan, S. & D.Ç. Yıldırım (2009), “Türkiye’de Faiz Kanalı ile Parasal Aktarım Mekanizması”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(2), 57-72.
 • Erdoğan, S. & D.Ç. Yıldırım (2010), “Is there an interest rate channel for monetary policy in Turkey?”, METU Studies in Development, 37(3), 247-266.
 • Erdoğan, S. & D.Ç. Yıldırım (2011), “Türkiye'de döviz kuru kanalının işleyişi: VAR modeli ile bir analiz”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 39(2008), 94-108.
 • Ersoy, H. & G. Işıl (2016), “Küresel Finans Kriz Sonrası Merkez Bankası Para Politikaları ve Finansal Sistem Üzerine Etkileri”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29, 349-374.
 • Galariotis, E. & P. Makrichoriti & S. Spyrou (2017), “The Impact of Conventional and Unconventional Monetary Policy on Expectations and Sentiment”, Journal of Banking And Finance, 86, 1-20.
 • Gambacorta, L. & B. Hofmann & G. Peersman (2014), “The Effectiveness of Unconventional Monetary Policy at the Zero Lower Bound: A Cross-Country Analysis”, The Ohio State University. Journal of Money, Credit and Banking, 46(4), 615-642.
 • Halova, K. (2015), The Impact of Unconventional Monetary Policy of ECB to Central and Eastern European Countries: A Panel VAR Analyssis, Faculty of Social Sciences, Institute of Economic Studies.
 • Khan, G.A. (2010), “Monetary Policy Under a Corridor Operating Framework”, Federal Reserve Bank of Kansas City, Economic Review, Fourth Quarter, 5-25.
 • Mishkin, F. (2013), The Economics of Money, Banking and Financial Markets, London, England: British Library Cataloguing Publication Data, Tenth Edition.
 • Nolte, F. (2003), Die Transmission Monetärer Impulse, Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt.
 • Orhan, Z.O. & S. Erdoğan (2015), İktisada Giriş, Umuttepe Yayınevi.
 • Palley, T.I. (1997), “Optimal Monetary Policy in the Presence of a Monetarist Transmission Mechanism”, Economics Letters, 55(1), 109-114.
 • Perera, A. (2010), Monetary Policy in Turbulent Times: Impact of Unconventional Monetary Policies, 1-68.
 • Pesaran, M.H. (2004), “General Diagnostic Tests for Cross-Sectional Dependence in Panels”, University of Cambridge, Cambridge Working Papers in Economics, 435.
 • Pesaran, M.H. (2007), “A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross‐Section Dependence”, Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265-312.
 • Sheedy, K.D. (2017), “Conventional and Unconventional Monetary Policy Rules”, Journal of Macroeconomics, 54, 127-147.
 • Smaghi, L.B. (2009) “Conventional and Unconventional Monetary Policy”, (Speech at the Center for Monetary and Banking Studies), BIS Review, 52, 1-14.
 • Tufaner, M.B. & K. Uslu & İ. Sözen (2016), “Faiz Koridoru Uygulamasının Merkez Bankası Politikalarına Etkisi”, International Conference on Eurasian Economies, 658-666.
 • Wu, J.C. & F.D. Xia (2016), “Measuring The Macroeconomic Impact of Monetray Policy A The Zero Lower Bound”, Journal of Money, NBER Working Paper, 20117.
 • Yıldırım, D.Ç. & M.U. Mirasedoğlu (2015), “Aktarım Mekanizmasının Hisse Senedi Fiyatları Kanalının Etkinliğine İlişkin Bir Analiz”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 105-125.
 • Yıldırım, D.Ç. & S. Erdoğan (2014), “Parasal aktarım mekanizması konut fiyatları kanalı üzerine ampirik bir analiz”, The Journal of Social Sciences Research, 23, 19-32.
 • Yıldırım, D.Ç. & S. Yıldırım & I. Demirtas (2019), “Investigating energy consumption and economic growth for BRICS-T countries”, World Journal of Science, Technology and Sustainable Development, 16(4), 184-195.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4168-2792
Yazar: Durmuş Çağrı YILDIRIM (Sorumlu Yazar)
Kurum: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0188-7809
Yazar: Buket KIRCI
Kurum: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ekim 2020

Bibtex @araştırma makalesi { sosyoekonomi589640, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {}, publisher = {Sosyoekonomi Derneği}, year = {2020}, volume = {28}, pages = {141 - 155}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.2020.04.07}, title = {Uluslararası Aktarım Kanalı Bağlamında Geleneksel ve Geleneksel Olmayan Para Politikası Stratejileri Üzerine Bir Karşılaştırma}, key = {cite}, author = {Yıldırım, Durmuş Çağrı and Kırcı, Buket} }
APA Yıldırım, D , Kırcı, B . (2020). Uluslararası Aktarım Kanalı Bağlamında Geleneksel ve Geleneksel Olmayan Para Politikası Stratejileri Üzerine Bir Karşılaştırma . Sosyoekonomi , 28 (46) , 141-155 . DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2020.04.07
MLA Yıldırım, D , Kırcı, B . "Uluslararası Aktarım Kanalı Bağlamında Geleneksel ve Geleneksel Olmayan Para Politikası Stratejileri Üzerine Bir Karşılaştırma" . Sosyoekonomi 28 (2020 ): 141-155 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosyoekonomi/issue/57521/589640>
Chicago Yıldırım, D , Kırcı, B . "Uluslararası Aktarım Kanalı Bağlamında Geleneksel ve Geleneksel Olmayan Para Politikası Stratejileri Üzerine Bir Karşılaştırma". Sosyoekonomi 28 (2020 ): 141-155
RIS TY - JOUR T1 - Uluslararası Aktarım Kanalı Bağlamında Geleneksel ve Geleneksel Olmayan Para Politikası Stratejileri Üzerine Bir Karşılaştırma AU - Durmuş Çağrı Yıldırım , Buket Kırcı Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2020.04.07 DO - 10.17233/sosyoekonomi.2020.04.07 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 141 EP - 155 VL - 28 IS - 46 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2020.04.07 UR - https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2020.04.07 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi Uluslararası Aktarım Kanalı Bağlamında Geleneksel ve Geleneksel Olmayan Para Politikası Stratejileri Üzerine Bir Karşılaştırma %A Durmuş Çağrı Yıldırım , Buket Kırcı %T Uluslararası Aktarım Kanalı Bağlamında Geleneksel ve Geleneksel Olmayan Para Politikası Stratejileri Üzerine Bir Karşılaştırma %D 2020 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 28 %N 46 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.2020.04.07 %U 10.17233/sosyoekonomi.2020.04.07
ISNAD Yıldırım, Durmuş Çağrı , Kırcı, Buket . "Uluslararası Aktarım Kanalı Bağlamında Geleneksel ve Geleneksel Olmayan Para Politikası Stratejileri Üzerine Bir Karşılaştırma". Sosyoekonomi 28 / 46 (Ekim 2020): 141-155 . https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2020.04.07
AMA Yıldırım D , Kırcı B . Uluslararası Aktarım Kanalı Bağlamında Geleneksel ve Geleneksel Olmayan Para Politikası Stratejileri Üzerine Bir Karşılaştırma. Sosyoekonomi. 2020; 28(46): 141-155.
Vancouver Yıldırım D , Kırcı B . Uluslararası Aktarım Kanalı Bağlamında Geleneksel ve Geleneksel Olmayan Para Politikası Stratejileri Üzerine Bir Karşılaştırma. Sosyoekonomi. 2020; 28(46): 141-155.
IEEE D. Yıldırım ve B. Kırcı , "Uluslararası Aktarım Kanalı Bağlamında Geleneksel ve Geleneksel Olmayan Para Politikası Stratejileri Üzerine Bir Karşılaştırma", Sosyoekonomi, c. 28, sayı. 46, ss. 141-155, Eki. 2020, doi:10.17233/sosyoekonomi.2020.04.07