Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Blockchain in Public Administration: Usage Areas and Practices

Yıl 2022, Cilt: 30 Sayı: 52, 283 - 297, 28.04.2022
https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2022.02.15

Öz

The use of current technologies in public administration is becoming more and more widespread. In this context, the study aims to reveal the potential benefits of blockchain technology for public administration. For this purpose, the structure of this technology and its usage areas in terms of administration were examined. Moreover, literature and case studies questioned its potential benefits in terms of public administration. It aims to determine the current situation and develop policy recommendations through usage areas and projects in Turkey. In this respect, it seeks to discuss the usability of technology-based applications in public administration and discuss the possible benefits and risks of the blockchain.

Kaynakça

 • Allessie, D. et al. (2019), Blockchain for Digital Government, <https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/document/2019-04/Jblockchainfordigitalgovernment.pdf>, 02.07.2021.
 • Artzori, M. (2015), Blockchain Technology and Decentralized Governance: Is the State Still Necessary?, <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2709713>, 02.07.2021.
 • Aydın , M.E. (2018), “Blokzincir Tabanlı Oy Verme Sistemi Önerisi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Berryhill, J. et al. (2018), Blockchains Unchained: Blockchain Technology and its Use in the Public Sector, Paris: OECD.
 • Cheng, S. et al. (2017), Using Blockchain to Improve Data Management in the Public Sector, McKinsey Digital, <https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/using-blockchain-to-improve-data-management-in-the-public-sector>, 02.07.2021.
 • CoinMarketCap (Mayıs 11, 2021), Today's Cryptocurrency Prices by Market Cap, <https://coinmarketcap.com>, 11.05.2021.
 • Cong, L.W. & Z. He (Temmuz 5, 2018), Blockchain, smart contracts, and information, <https://voxeu.org/article/blockchain-smart-contracts-and-information>, 02.07.2021.
 • Deloitte (2018), Blokzincir Potansiyelinin Keşfi 2018 Yılı Türkiye Blokzincir Araştırması, <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/consulting/blokzincir-potansiyelinin-kesfi.pdf>, 02.07.2021.
 • Doğantuna, T. et al. (2018), “21. YY Bürokrasi Modelini Blokzincir İle Yeniden Kurgulamak: Dijitokrasi / Kriptokrasi”, 1. Ulusal Blokzincir Çalıştayı, Ankara.
 • Ekinci, M. (Kasım 4, 2019), “Merkez Bankası'ndan flaş hamle! Test çalışmaları başlıyor”, CNN Türk, <https://www.cnnturk.com/ekonomi/merkez-bankasindan-flas-hamle-test-calismalari-basliyor>, 02.07.2021.
 • Kaya, H. (2019), “Sektörel ve Operasyonel Blokzincir Uygunluk Analizlerinde Kullanılacak Kriterlerin Belirlenmesi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Killmeyer, J. et al. (2017), Will blockchain transform the public sector?, <https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/4185_blockchain-public-sector/DUP_will-blockchain-transform-public-sector.pdf>, 02.07.2021.
 • Lindman, J. et al. (2020), The uncertain promise of blockchain for government, OECD, 43, <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/the-uncertain-promise-of-blockchain-for-government_d031cd67-en>, 02.07.2021.
 • McRae, H. (1996), The World in 2020: Power, Culture and Prosperity, Harvard: Harvard Business School Press.
 • Narayanan, A. et al. (2016), Bitcoin and cryptocurrency technologies: A comprehensive introduction, Princeton: Princeton University.
 • ÖDED (2020), Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Kuruldu! <https://oded.com.tr/2020/08/21/turkiye-odeme-ve-elektronik-para-kuruluslari-birligi-kuruldu/#>, 25.02.2021.
 • Öz, E. (2019), Blokzincir Teknolojisi Devletleri Nasıl Dönüştürecek?, <https://coin-turk.com/blockchain-teknolojisi-devleti-nasil-donusturecek>, 02.07.2021.
 • Özaltın, O. & M. Ersoy (2020), “Kamu Yönetiminde Blokzincir Kullanımı: D5 Örneği”, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 10(2), 746-763.
 • Özaltın, O. (2021), “Blokzincir Teknolojisi”, içinde: Y.M. Işıkçı vd. (ed.), Kamu Yönetimi Ansiklopedisi (Cilt 2) (77-85), Ankara: Astana Yayınları.
 • Özdemir, Ö. (2019), Yerel Seçimlerin Kamuya Maliyeti Ne Olacak, <https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-47370420>, 02.07.2021.
 • Özkan, Ö. (2019), Dünyada Blokzincir Regülasyonları ve Uygulama Örnekleri, <https://bctr.org/dokumanlar/Dunyada_Blokzinciri_Regulasyonlari.pdf>, 02.07.2021.
 • Poenitzsch, J. (2018), What's the difference between Decentralized and Distributed?, <https://medium.com/nakamo-to/whats-the-difference-between-decentralized-and-distributed-1b8de5e7f5a4>, 02.07.2021.
 • Ruescas, D. & M. Deseriis (2017), Agora Voting/nVotes, <https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/agora-votingnvotes/>, 02.07.2021.
 • SBB (2019), On Birinci Kalkınma Planı, <https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf>, 02.07.2021.
 • Sert, T. (2019), Sorularla Blokzincir, <https://bctr.org/yayinlar/>, 02.07.2021.
 • Şat, N. (2019), “Blokzincir (Blockchain)’in Kamu İdaresine Olası Etkileri Üzerine”, Amme İdaresi Dergisi, 54(2), 117-147.
 • Şen , E. & B. Alnıaçık (2019), “Blokzincir Teknolojisinin Yönetim Süreçlerine Olası Etkileri Üzerine İnceleme”, Sosyal Bilimler Dergisi, 6(34), 660-673.
 • TBV (2020), Covid-19 Sonrasında Bizi Bekleyenler ve Blockchain’in Yeni Dönemdeki Yeri, <https://bctr.org/yayinlar/>, 02.07.2021.
 • Tüfekçi, A. & Ç. Karahan (2019), “Blokzincir Teknolojisi ve Kamu Kurumlarınca Verilen Hizmetlerde Blokzincirin Kullanım Durumu”, Verimlilik Dergisi, (4), 157-193.
 • Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) (Ağustos 21, 2020), Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Kuruldu!, <https://oded.com.tr/2020/08/21/turkiye-odeme-ve-elektronik-para-kuruluslari-birligi-kuruldu/#>, 02.07.2021.
 • U.S. Department of Homeland Security (Haziran 17, 2016), DHS S&T Awards $199K to Austin Based Factom Inc. for Internet of Things Systems Security, <https://www.dhs.gov/science-and-technology/news/2016/06/17/st-awards-199k-austin-based-factom-inc-iot-systems-security>, 02.07.2021.
 • Usta, A. & S. Doğantekin (2021), Blockchain 101, <https://bkm.com.tr/wp-content/uploads/2019/08/15082019_kitap.pdf>, 02.07.2021.
 • Ünalan, G. (2019), “Kripto Paraların Vergilendirilmesi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacette Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Walport, M. (Ocak 20, 2016), Distributed Ledger Technology: Beyond Block Chain, <https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492972/gs-16-1-distributed-ledger-technology.pdf>, 02.07.2021.
 • Whittaker, Z. (2016), A Hacker is Advertising Millions of Stolen Health Records on the Dark Web, <https://www.zdnet.com/article/hacker-advertising-huge-health-insurance-database/>, 02.07.2021.
 • Yıldırım, G. (Eylül 12, 2019,), Türkiye Blokzincir Teknolojisine Hazırlanıyor, <https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiye-blokzincir-teknolojisine-hazirlaniyor/1579670>, 02.07.2021.
 • Yiğit, M. & A.G. Yiğit (2018), “Yeni Muhasebeciniz: Blok Zinciri”, Ulusal Blokzincir Çalıştayına Gönderilen Bildiriler, <https://blokzincir.tubitak.gov.tr/document/Calistay_bildirileri.pdf>, 02.07.2021.
 • Zeytinkaya, Y. (2020), Türk Hukukunda Bitcoin'in Yeri. <http://www.erdem-erdem.av.tr/yayinlar/hukuk-postasi/turk-hukukunda-bitcoinin-yeri>, 02.07.2021.

Kamu Yönetiminde Blokzincir: Kullanım Alanları ve Örnek Uygulamalar

Yıl 2022, Cilt: 30 Sayı: 52, 283 - 297, 28.04.2022
https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2022.02.15

Öz

Kamu yönetiminde güncel teknolojilerin kullanım alanları gittikçe yaygınlaşmaktadır. Bu kapsamda çalışmanın amacı blokzincir teknolojisini kamu yönetimi gözünden ele alarak potansiyel kullanım alanlarını ortaya koymaktır. Bu amaçla teknolojinin yapısı ve yönetim açısından kullanım biçimleri incelenmiş, alanyazın ve örnek uygulama analizleriyle kamu yönetimi açısından potansiyel faydaları sorgulanmıştır. Türkiye’deki kullanım alanları ve projeler üzerinden mevcut durumun tespiti ve geleceğe yönelik politika önerileri geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu minvalde, çalışmanın kamu yönetimi alanına yönelik teknoloji tabanlı uygulamaların kullanılabilirliğini tartışması, blokzincir üzerinden olası faydaların ve risklerin tartışılması hedeflenmektedir.

Kaynakça

 • Allessie, D. et al. (2019), Blockchain for Digital Government, <https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/document/2019-04/Jblockchainfordigitalgovernment.pdf>, 02.07.2021.
 • Artzori, M. (2015), Blockchain Technology and Decentralized Governance: Is the State Still Necessary?, <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2709713>, 02.07.2021.
 • Aydın , M.E. (2018), “Blokzincir Tabanlı Oy Verme Sistemi Önerisi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Berryhill, J. et al. (2018), Blockchains Unchained: Blockchain Technology and its Use in the Public Sector, Paris: OECD.
 • Cheng, S. et al. (2017), Using Blockchain to Improve Data Management in the Public Sector, McKinsey Digital, <https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/using-blockchain-to-improve-data-management-in-the-public-sector>, 02.07.2021.
 • CoinMarketCap (Mayıs 11, 2021), Today's Cryptocurrency Prices by Market Cap, <https://coinmarketcap.com>, 11.05.2021.
 • Cong, L.W. & Z. He (Temmuz 5, 2018), Blockchain, smart contracts, and information, <https://voxeu.org/article/blockchain-smart-contracts-and-information>, 02.07.2021.
 • Deloitte (2018), Blokzincir Potansiyelinin Keşfi 2018 Yılı Türkiye Blokzincir Araştırması, <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/consulting/blokzincir-potansiyelinin-kesfi.pdf>, 02.07.2021.
 • Doğantuna, T. et al. (2018), “21. YY Bürokrasi Modelini Blokzincir İle Yeniden Kurgulamak: Dijitokrasi / Kriptokrasi”, 1. Ulusal Blokzincir Çalıştayı, Ankara.
 • Ekinci, M. (Kasım 4, 2019), “Merkez Bankası'ndan flaş hamle! Test çalışmaları başlıyor”, CNN Türk, <https://www.cnnturk.com/ekonomi/merkez-bankasindan-flas-hamle-test-calismalari-basliyor>, 02.07.2021.
 • Kaya, H. (2019), “Sektörel ve Operasyonel Blokzincir Uygunluk Analizlerinde Kullanılacak Kriterlerin Belirlenmesi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Killmeyer, J. et al. (2017), Will blockchain transform the public sector?, <https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/4185_blockchain-public-sector/DUP_will-blockchain-transform-public-sector.pdf>, 02.07.2021.
 • Lindman, J. et al. (2020), The uncertain promise of blockchain for government, OECD, 43, <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/the-uncertain-promise-of-blockchain-for-government_d031cd67-en>, 02.07.2021.
 • McRae, H. (1996), The World in 2020: Power, Culture and Prosperity, Harvard: Harvard Business School Press.
 • Narayanan, A. et al. (2016), Bitcoin and cryptocurrency technologies: A comprehensive introduction, Princeton: Princeton University.
 • ÖDED (2020), Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Kuruldu! <https://oded.com.tr/2020/08/21/turkiye-odeme-ve-elektronik-para-kuruluslari-birligi-kuruldu/#>, 25.02.2021.
 • Öz, E. (2019), Blokzincir Teknolojisi Devletleri Nasıl Dönüştürecek?, <https://coin-turk.com/blockchain-teknolojisi-devleti-nasil-donusturecek>, 02.07.2021.
 • Özaltın, O. & M. Ersoy (2020), “Kamu Yönetiminde Blokzincir Kullanımı: D5 Örneği”, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 10(2), 746-763.
 • Özaltın, O. (2021), “Blokzincir Teknolojisi”, içinde: Y.M. Işıkçı vd. (ed.), Kamu Yönetimi Ansiklopedisi (Cilt 2) (77-85), Ankara: Astana Yayınları.
 • Özdemir, Ö. (2019), Yerel Seçimlerin Kamuya Maliyeti Ne Olacak, <https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-47370420>, 02.07.2021.
 • Özkan, Ö. (2019), Dünyada Blokzincir Regülasyonları ve Uygulama Örnekleri, <https://bctr.org/dokumanlar/Dunyada_Blokzinciri_Regulasyonlari.pdf>, 02.07.2021.
 • Poenitzsch, J. (2018), What's the difference between Decentralized and Distributed?, <https://medium.com/nakamo-to/whats-the-difference-between-decentralized-and-distributed-1b8de5e7f5a4>, 02.07.2021.
 • Ruescas, D. & M. Deseriis (2017), Agora Voting/nVotes, <https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/agora-votingnvotes/>, 02.07.2021.
 • SBB (2019), On Birinci Kalkınma Planı, <https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf>, 02.07.2021.
 • Sert, T. (2019), Sorularla Blokzincir, <https://bctr.org/yayinlar/>, 02.07.2021.
 • Şat, N. (2019), “Blokzincir (Blockchain)’in Kamu İdaresine Olası Etkileri Üzerine”, Amme İdaresi Dergisi, 54(2), 117-147.
 • Şen , E. & B. Alnıaçık (2019), “Blokzincir Teknolojisinin Yönetim Süreçlerine Olası Etkileri Üzerine İnceleme”, Sosyal Bilimler Dergisi, 6(34), 660-673.
 • TBV (2020), Covid-19 Sonrasında Bizi Bekleyenler ve Blockchain’in Yeni Dönemdeki Yeri, <https://bctr.org/yayinlar/>, 02.07.2021.
 • Tüfekçi, A. & Ç. Karahan (2019), “Blokzincir Teknolojisi ve Kamu Kurumlarınca Verilen Hizmetlerde Blokzincirin Kullanım Durumu”, Verimlilik Dergisi, (4), 157-193.
 • Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) (Ağustos 21, 2020), Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Kuruldu!, <https://oded.com.tr/2020/08/21/turkiye-odeme-ve-elektronik-para-kuruluslari-birligi-kuruldu/#>, 02.07.2021.
 • U.S. Department of Homeland Security (Haziran 17, 2016), DHS S&T Awards $199K to Austin Based Factom Inc. for Internet of Things Systems Security, <https://www.dhs.gov/science-and-technology/news/2016/06/17/st-awards-199k-austin-based-factom-inc-iot-systems-security>, 02.07.2021.
 • Usta, A. & S. Doğantekin (2021), Blockchain 101, <https://bkm.com.tr/wp-content/uploads/2019/08/15082019_kitap.pdf>, 02.07.2021.
 • Ünalan, G. (2019), “Kripto Paraların Vergilendirilmesi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacette Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Walport, M. (Ocak 20, 2016), Distributed Ledger Technology: Beyond Block Chain, <https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492972/gs-16-1-distributed-ledger-technology.pdf>, 02.07.2021.
 • Whittaker, Z. (2016), A Hacker is Advertising Millions of Stolen Health Records on the Dark Web, <https://www.zdnet.com/article/hacker-advertising-huge-health-insurance-database/>, 02.07.2021.
 • Yıldırım, G. (Eylül 12, 2019,), Türkiye Blokzincir Teknolojisine Hazırlanıyor, <https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiye-blokzincir-teknolojisine-hazirlaniyor/1579670>, 02.07.2021.
 • Yiğit, M. & A.G. Yiğit (2018), “Yeni Muhasebeciniz: Blok Zinciri”, Ulusal Blokzincir Çalıştayına Gönderilen Bildiriler, <https://blokzincir.tubitak.gov.tr/document/Calistay_bildirileri.pdf>, 02.07.2021.
 • Zeytinkaya, Y. (2020), Türk Hukukunda Bitcoin'in Yeri. <http://www.erdem-erdem.av.tr/yayinlar/hukuk-postasi/turk-hukukunda-bitcoinin-yeri>, 02.07.2021.
Toplam 38 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Cenay Babaoğlu 0000-0002-2935-0579

Hasan Karasoy 0000-0002-3813-2960

Yayımlanma Tarihi 28 Nisan 2022
Gönderilme Tarihi 24 Haziran 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 30 Sayı: 52

Kaynak Göster

APA Babaoğlu, C., & Karasoy, H. (2022). Kamu Yönetiminde Blokzincir: Kullanım Alanları ve Örnek Uygulamalar. Sosyoekonomi, 30(52), 283-297. https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2022.02.15
AMA Babaoğlu C, Karasoy H. Kamu Yönetiminde Blokzincir: Kullanım Alanları ve Örnek Uygulamalar. Sosyoekonomi. Nisan 2022;30(52):283-297. doi:10.17233/sosyoekonomi.2022.02.15
Chicago Babaoğlu, Cenay, ve Hasan Karasoy. “Kamu Yönetiminde Blokzincir: Kullanım Alanları Ve Örnek Uygulamalar”. Sosyoekonomi 30, sy. 52 (Nisan 2022): 283-97. https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2022.02.15.
EndNote Babaoğlu C, Karasoy H (01 Nisan 2022) Kamu Yönetiminde Blokzincir: Kullanım Alanları ve Örnek Uygulamalar. Sosyoekonomi 30 52 283–297.
IEEE C. Babaoğlu ve H. Karasoy, “Kamu Yönetiminde Blokzincir: Kullanım Alanları ve Örnek Uygulamalar”, Sosyoekonomi, c. 30, sy. 52, ss. 283–297, 2022, doi: 10.17233/sosyoekonomi.2022.02.15.
ISNAD Babaoğlu, Cenay - Karasoy, Hasan. “Kamu Yönetiminde Blokzincir: Kullanım Alanları Ve Örnek Uygulamalar”. Sosyoekonomi 30/52 (Nisan 2022), 283-297. https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2022.02.15.
JAMA Babaoğlu C, Karasoy H. Kamu Yönetiminde Blokzincir: Kullanım Alanları ve Örnek Uygulamalar. Sosyoekonomi. 2022;30:283–297.
MLA Babaoğlu, Cenay ve Hasan Karasoy. “Kamu Yönetiminde Blokzincir: Kullanım Alanları Ve Örnek Uygulamalar”. Sosyoekonomi, c. 30, sy. 52, 2022, ss. 283-97, doi:10.17233/sosyoekonomi.2022.02.15.
Vancouver Babaoğlu C, Karasoy H. Kamu Yönetiminde Blokzincir: Kullanım Alanları ve Örnek Uygulamalar. Sosyoekonomi. 2022;30(52):283-97.