Yıl 2019, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 64 - 78 2019-06-30

The Efeects of World War II on The Community from The Perspective of Narrative Person in Vedat Türkali's Novel "Güven"
Vedat Türkali'nin Güven Adlı Roman’ında, Şahıs Kadrosu Perspektifinden II. Dünya Savaşı'nın Topluma Etkileri

Yasemin KOÇ [1]


Novels are literary texts that testify to the period in which they handle. This testimony may occur through novel persons, plot or thematic texture, as well as in terms of the work’s language and style features. Realistic writers believe that novels should testimony to the their ages. Hence, they try to remain faithful to the reality as far as possible.

Vedat Türkali, one of the important names of individual realism and social realistic line in Turkish novel, also pays attention to reflect the historical processes in his novels. By starting from the novel persons, on the one hand, author examines their individual reality profoundly and on the other hand, he also presents them as parts of the social panorama. This panorama drawn through these persons makes a significant contribution to be able to seeing certain historical processes from realistic or different point of views.

In Güven, Vedat Türkali realistically portrays the troubled days of World War II and the economical difficulties through the narrative persons. In this study, the reflection style of this problematic process on the narrative persons will be evaluated through their considerations and reactions.

"Her edebî metin oluştuğu dönemi temsil eder. "sözüyle de belirttiği gibi, romanlar ele aldıkları dönemin tanıklığını da yapan ve sunan edebi metinlerdir. Bu tanıklık, roman kişileri, olay örgüsü ya da tematik doku aracılığıyla olabileceği gibi eserin dil ve üslup özellikleri açısından da gerçekleşebilir. Özellikle gerçekçi yaklaşıma sahip yazarlar, yaşanan gerçekliğe mümkün olduğunca sadık kalınması gerektiği inancıyla, romanın çağının tanıklığını yapmasına daha fazla özen gösterirler.

Türk romanında bireysel gerçekçiliğin ve toplumsal gerçekçi çizginin önemli isimlerinden olan Vedat Türkali de romanlarının konu edilen tarihsel süreci yansıtmasına özen göstermiştir. Yazar, özellikle roman kişilerinden yola çıkarak, onların bireysel gerçekliğini derinlemesine incelerken, bir yandan da onları toplumsal panoramanın parçaları olarak sunar. Kişiler aracılığıyla çizilen toplumsal panorama, belli tarihi süreçleri gerçekçi ya da farklı açılardan görebilmek açısından önemli bir katkı sağlar. Yazar, romanlarında tarihe yaklaşım biçiminin nasıl olması gerektiği ya da aydın-halk ilişkisinin tarihî seyri gibi meseleler üzerinde de durarak, tarihî olanla güncel olan ya da tarih-birey ilişkisi hakkında bilinçli bir tutum sergiler. Bu tutum, onun tarihe ve topluma yaklaşım biçimini öne çıkaran unsurlardandır.

Vedat Türkali, Güven romanında II. Dünya Savaşı'nın yarattığı sıkıntılı günleri ve ekonomik darboğazı şahıs kadrosu vasıtasıyla gerçekçi bir şekilde çizer. Bu çalışmada yaşanan bu sancılı sürecin şahıs kadrosuna yansıyış biçimi, kişilerin değerlendirmeleri, tepkileri üzerinden anlamlandırılmaya çalışılacak.

  • Çavdar Tevfik (1983). “Demokrat Parti”,Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi C: VIII, İstanbul: İletişim Yayınları.
  • Çılgın Sınar, Alev (2003). Türk Roman ve Hikâyesinde İkinci Dünya Savaşı, İstanbul: Dergâh Yayınları.
  • Hilav, Selahattin (1995). Edebiyat Yazıları, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
  • Moran, Berna (2011). “Edebiyat Kuramları ve Eleştiri”, İstanbul: İletişim Yayınları.
  • Oktay, Ahmet (2008). “Toplumcu Gerçekçiliğin Kaynakları Sosyalist Realizm Üstüne Eleştirel Bir Çalışma, İstanbul: İthaki Yayınları.
  • Türkali, Vedat (2011). Güven I, İstanbul: Everest Yayınları.
  • Türkali, Vedat (2009). Güven II, İstanbul: Everest Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Edebiyat
Yayımlanma Tarihi 2019/1
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5882-7623
Yazar: Yasemin KOÇ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 22 Şubat 2019
Kabul Tarihi : 1 Nisan 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { soylemdergi530904, journal = {Söylem Filoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2548-0502}, address = {soylemdergi@hotmail.com}, publisher = {Yusuf ÇETİN}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {64 - 78}, doi = {10.29110/soylemdergi.530904}, title = {Vedat Türkali'nin Güven Adlı Roman’ında, Şahıs Kadrosu Perspektifinden II. Dünya Savaşı'nın Topluma Etkileri}, key = {cite}, author = {KOÇ, Yasemin} }
APA KOÇ, Y . (2019). Vedat Türkali'nin Güven Adlı Roman’ında, Şahıs Kadrosu Perspektifinden II. Dünya Savaşı'nın Topluma Etkileri. Söylem Filoloji Dergisi , 4 (1) , 64-78 . DOI: 10.29110/soylemdergi.530904
MLA KOÇ, Y . "Vedat Türkali'nin Güven Adlı Roman’ında, Şahıs Kadrosu Perspektifinden II. Dünya Savaşı'nın Topluma Etkileri". Söylem Filoloji Dergisi 4 (2019 ): 64-78 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/soylemdergi/issue/46632/530904>
Chicago KOÇ, Y . "Vedat Türkali'nin Güven Adlı Roman’ında, Şahıs Kadrosu Perspektifinden II. Dünya Savaşı'nın Topluma Etkileri". Söylem Filoloji Dergisi 4 (2019 ): 64-78
RIS TY - JOUR T1 - Vedat Türkali'nin Güven Adlı Roman’ında, Şahıs Kadrosu Perspektifinden II. Dünya Savaşı'nın Topluma Etkileri AU - Yasemin KOÇ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29110/soylemdergi.530904 DO - 10.29110/soylemdergi.530904 T2 - Söylem Filoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 64 EP - 78 VL - 4 IS - 1 SN - -2548-0502 M3 - doi: 10.29110/soylemdergi.530904 UR - https://doi.org/10.29110/soylemdergi.530904 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Söylem Filoloji Dergisi Vedat Türkali'nin Güven Adlı Roman’ında, Şahıs Kadrosu Perspektifinden II. Dünya Savaşı'nın Topluma Etkileri %A Yasemin KOÇ %T Vedat Türkali'nin Güven Adlı Roman’ında, Şahıs Kadrosu Perspektifinden II. Dünya Savaşı'nın Topluma Etkileri %D 2019 %J Söylem Filoloji Dergisi %P -2548-0502 %V 4 %N 1 %R doi: 10.29110/soylemdergi.530904 %U 10.29110/soylemdergi.530904
ISNAD KOÇ, Yasemin . "Vedat Türkali'nin Güven Adlı Roman’ında, Şahıs Kadrosu Perspektifinden II. Dünya Savaşı'nın Topluma Etkileri". Söylem Filoloji Dergisi 4 / 1 (Haziran 2019): 64-78 . https://doi.org/10.29110/soylemdergi.530904
AMA KOÇ Y . Vedat Türkali'nin Güven Adlı Roman’ında, Şahıs Kadrosu Perspektifinden II. Dünya Savaşı'nın Topluma Etkileri. SFD. 2019; 4(1): 64-78.
Vancouver KOÇ Y . Vedat Türkali'nin Güven Adlı Roman’ında, Şahıs Kadrosu Perspektifinden II. Dünya Savaşı'nın Topluma Etkileri. Söylem Filoloji Dergisi. 2019; 4(1): 78-64.