Yıl 2019, Cilt 4 , Sayı 2, Sayfalar 282 - 297 2019-12-30

Sabahattin Ali’nin Hikâyelerinde Âşık Tipleri

Metin AKYÜZ [1]


Öz   

Aşk, edebiyatın en çok işlediği konular arasında yer alır. Aşkın en önemli ögesini onu yaşayan kişiler olarak âşıklar oluşturur. Aşk âşıkların davranış ve hayatlarını değiştirir. Âşıklar ortak davranış biçimleriyle tip özelliği kazanır. Bu çalışmada Sabahattin Ali’nin hikâyelerinde yer alan âşık tipleri incelenmiştir. Sabahattin Ali’nin 64 hikâyesinden 18’i aşk temasını işlemektedir. Bu sayı, tematik sıklık (% 28,12) bakımından incelenmeye değer bir orandır. Sabahattin Ali’nin hikâyelerindeki âşık tipleri üç başlık altında toplanmıştır: Tensel âşık, karasız âşık ve tinsel âşık. Bu âşık tiplerinin öykülerdeki görünümleri incelenmiştir. İnceleme sonucunda öykülerinde daha çok tinsel âşık tipine yer verdiği görülmüştür.

 

Abstract

Love is one of the topics that literature deals with most. The most important element of love is the lovers who live in it. Love changes the behavior and lives of lovers. Lovers will win the feature types with common behavior. In this study, the types of minstrels in Sabahattin Ali 's stories were examined. Of the 64 stories of Sabahattin Ali, 18 deal with the theme of love. This number of thematic frequency (28.12%) is a percentage value to be assayed. The types of minstrels in Sabahattin Ali's stories are grouped under three headings: Sexsual lover, indecisive lover and spiritual lover. The appearances of these minstrel types in the stories were examined. As a result of the study, it was seen that he included more spiritual lovers in his stories.

Sabahattin Ali, hikâye, aşk, aşk kültürü
  • Ali, S. (2009). Öyküler, Şiirle ve Oyun (Yay. Haz.: Sevengül Sönmez) İstanbul: YKY Alpaslan, G. G. (1999). Tanzimat Edebiyatında Gelenekten Gelen Unsurlar (Sözlü Kültür Doğrultusunda XIX. Yüzyıl Yazılı Anlatılarında Yapı: Konu, Kurgu,Öykü, Kişi). (Basılmamış Doktora Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi. Aytaç, Gürsel (2009). Edebiyat yazıları (2000-2010). Ankara:Phoenix. Badiou, A.-Truong, N. (2011). Aşka Övgü (Çev.: Orçun Türkay). İstanbul: Can Yayınları. Campbell, J. (2013). Kahramanın Sonsuz Yolculuğu. (Çev.: Sabri Gürses)İstanbul Kabalcı Yayıncılık. Fromm, E. (1995). Sevme Sanatı (Çev.: Yurdanur Salman). İstanbul: Payel Yayınevi. Gökmen Ayla, (2000) “Tahsin Yücel’in Öykü ve Romanlarında Aşk Denklemi”, Her Yönüyle Tahsin Yücel, İstanbul: Multilingual Yay. Gölpınarlı, Abdülbaki (1985). 100 Soruda Tasavvuf. İstanbul: Gerçek Yayınevi. İbn Hazm (2011). Güvercin Gerdanlığı-Sevgiye ve Sevenlere Dair- (Çev.: Mahmut Kanık). İstanbul: İnsan Yayınları. Kaplan, M. (2004). Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar- Tip Tahlilleri- İstanbul:Dergah Yayınları Korkmaz, R. (2008). Aytmatov Anlatılarında Aşkın Eriştirici ve Dönüştürücü Gücü. Bilig Yaz / sayı 46: 1-8 Korkmaz, R. (2016). Sabahattin Ali, İnsan ve Eser. İstanbul Kesit Yayınları. Moran, B. (2016). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 1 -Ahmet Mithat’tan A. H. Tanpınar’a-. İstanbul:İletişim Yayınları Özcan, R. (2014). Türk Romanında Aşk. İstanbul: Kitabevi. Platon (2011). Şölen/ Dostluk (Çev.:Sabahattin Eyüboğlu-Azra Erhat). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi. Sağlık, Ş. (2017 ). Realist bir romantik yahut romantik bir realist olarak Sabahattin Ali. Hece Dergisi Sabahattin Ali Özel Sayısı:253 s.(108-120). Stendhal, M.H.B. (2012). Aşka Dair (Çev.: Ayberk Erkay). İstanbul: Kırmızı Yayınları. Tanpınar, A.H. (1976). On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul: Çağlayan Kitabevi. Tekin, M. (2017). Roman Sanatı 1. İstanbul: Ötüken Neşriyat. Timuçin, A. (1992). “Aşkın Kültür Boyutu” İnsancıl-Aylık Kültür Sanat Dergisi. Yıl:3 Sayı: 26 s.:24-29. Timuçin, A. (2005). Aşkın Diyalektiği. İstanbul: Bulut Yayınları. UÇAK, Salih (2018) Masal ve Romans Bağlamında Şeyh Galib’in “Hüsn ü Aşk” Anlatısı. Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Cilt: 1 Sayı: 1
Birincil Dil tr
Konular Edebiyat
Yayımlanma Tarihi Aralık 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7303-9243
Yazar: Metin AKYÜZ
Kurum: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 18 Ekim 2019
Kabul Tarihi : 12 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { soylemdergi634591, journal = {Söylem Filoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2548-0502}, address = {soylemdergi@hotmail.com}, publisher = {Yusuf ÇETİN}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {282 - 297}, doi = {10.29110/soylemdergi.634591}, title = {Sabahattin Ali’nin Hikâyelerinde Âşık Tipleri}, key = {cite}, author = {AKYÜZ, Metin} }
APA AKYÜZ, M . (2019). Sabahattin Ali’nin Hikâyelerinde Âşık Tipleri. Söylem Filoloji Dergisi , 4 (2) , 282-297 . DOI: 10.29110/soylemdergi.634591
MLA AKYÜZ, M . "Sabahattin Ali’nin Hikâyelerinde Âşık Tipleri". Söylem Filoloji Dergisi 4 (2019 ): 282-297 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/soylemdergi/issue/51290/634591>
Chicago AKYÜZ, M . "Sabahattin Ali’nin Hikâyelerinde Âşık Tipleri". Söylem Filoloji Dergisi 4 (2019 ): 282-297
RIS TY - JOUR T1 - Sabahattin Ali’nin Hikâyelerinde Âşık Tipleri AU - Metin AKYÜZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29110/soylemdergi.634591 DO - 10.29110/soylemdergi.634591 T2 - Söylem Filoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 282 EP - 297 VL - 4 IS - 2 SN - -2548-0502 M3 - doi: 10.29110/soylemdergi.634591 UR - https://doi.org/10.29110/soylemdergi.634591 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Söylem Filoloji Dergisi Sabahattin Ali’nin Hikâyelerinde Âşık Tipleri %A Metin AKYÜZ %T Sabahattin Ali’nin Hikâyelerinde Âşık Tipleri %D 2019 %J Söylem Filoloji Dergisi %P -2548-0502 %V 4 %N 2 %R doi: 10.29110/soylemdergi.634591 %U 10.29110/soylemdergi.634591
ISNAD AKYÜZ, Metin . "Sabahattin Ali’nin Hikâyelerinde Âşık Tipleri". Söylem Filoloji Dergisi 4 / 2 (Aralık 2020): 282-297 . https://doi.org/10.29110/soylemdergi.634591
AMA AKYÜZ M . Sabahattin Ali’nin Hikâyelerinde Âşık Tipleri. SFD. 2019; 4(2): 282-297.
Vancouver AKYÜZ M . Sabahattin Ali’nin Hikâyelerinde Âşık Tipleri. Söylem Filoloji Dergisi. 2019; 4(2): 297-282.