BibTex RIS Kaynak Göster

Sağlıkta Yönetici Performansı Ölçüm Modeli ve Uygulama Başarısı

Yıl 2014, Cilt: 8 Sayı: 2, 1 - 26, 01.06.2014

Öz

Bu çalışma, 2010-2011 yıllarında T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından kamu hastanelerinde görevli yaklaşık 6.000 yöneticinin performanslarını ölçmeye yönelik olarak hayata geçirilen Yönetici Performansı uygulamasının değerlendirilmesi ve bu alanda gelecekte yapılacak çalışmalara ışık tutmayı amaçlamaktadır. Çalışmada Ekim 2009’da yürürlüğe girerek Mart 2010’da uygulanmaya başlanılan ve Kasım 2010’da daha da geliştirilen Yönetici Performansının uygulanışı, uygulamaya esas olan ana faktör ve düzeltme faktörü katsayıları ile hastane yöneticilerinin performanslarının ölçümü ve maaş dışında aldıkları ek ödemelerin/ücretlerin etkilenme durumları analiz edilerek değerlendirilmektedir. Çalışmada kamu hastanelerinde ilgili dönemlerde başhekim, başhekim yardımcısı, hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı ve başhemşire olarak görev yapan yöneticilerin performans sonuçları ve ek ödeme etkilenme oranları dikkate alınarak yönetici performansının amaçlarına ulaşması açısından değerlendirmelerde bulunulmaktadır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Mart 2010-Aralık 2011(22 ay) tarihleri arasında uygulanan yönetici performansının, belirlenen amaçlara ulaşmak açısından etkili bir araç olarak kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Executive Performance Measurement Model in Health and Performance of Implementation

Yıl 2014, Cilt: 8 Sayı: 2, 1 - 26, 01.06.2014

Öz

This study aims to evaluate executive performance implementation that applied by MoH of Turkey in public hospitals, in 2010-2011, in order to measure the performance of nearly 6,000 executives and to shed light on future works in this area In the study, the implementation of executive performance, which came into force in October 2009, started to be implemented in March 2010 and further developed in November 2010, the application of the main factor and correction factor coefficients with performance measurement of hospital executives and pay for performance payments they receive except for wage evaluated according to analysis results.In the study, there are also performance results and pay for performance impact rates evaluated in terms of achieving the objective of executive performance of whom worked as a surgeon general, vice-chancellor, hospital director, deputy director and head nurse in public hospital in the related period. It is seen that executive performance is used as an effective tool for achieving defined aims as looking the evaluation results of executive performance that implemented between March

Ayrıntılar

Diğer ID JA87ZD95AU
Bölüm Makale
Yazarlar

Hasan GÜLER Bu kişi benim

İbrahim H. KAYRAL Bu kişi benim

Mehmet Demir Bu kişi benim

Mehmet Atasever Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA GÜLER, H., KAYRAL, İ. H., Demir, M., Atasever, M. (2014). Sağlıkta Yönetici Performansı Ölçüm Modeli ve Uygulama Başarısı. Sağlıkta Performans Ve Kalite Dergisi, 8(2), 1-26.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi