Cilt: 8 Sayı: 2, 1.06.2014

Yıl: 2014

Makale

1. Sağlıkta Yönetici Performansı Ölçüm Modeli ve Uygulama Başarısı

2. Türkiye ve Dünya'da Sağlık Turizmi

4. Sağlık Kurumlarında Talep Öngörü Yöntemleri

5. TİG Ve Kalite - Performans İlişkisi: Ülke Deneyimleri

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi