BibTex RIS Kaynak Göster

Demand Forecasting Techniques in the Health Facilities

Yıl 2014, Cilt: 8 Sayı: 2, 77 - 92, 01.06.2014

Öz

Health care organizations, operating in highly dynamic and changing environments
have to develop strategic plans to adequately meet health care needs of population.
To prepare effective plan and to achieve goals of health care organizations, managers
should use reliable demand forecasts obtained by using modern forecasting methods.
Every forecasting method produces a forecasting error, because real world dynamics
cannot be accurately estimated. Managers analyze and evaluate forecasting errors to
make effective decision making.
Purpose of this study is to explain the demand forecasting techniques used to determine
health needs of society. In this context we tried to explore forecasting methods and
their role and applications in health care organizations.

Sağlık Kurumlarında Talep Öngörü Yöntemleri

Yıl 2014, Cilt: 8 Sayı: 2, 77 - 92, 01.06.2014

Öz

Karmaşık bir çevrede faaliyet gösteren sağlık kurumları, topluma eksiksiz ve kaliteli sağlık hizmeti verebilmek için her zaman belirli planlar doğrultusunda faaliyet gösterirler. Sağlık kurumları yöneticileri de, bu planlar doğrultusunda sağlık kurumlarını belirlenen amaçlarına ulaştırabilmek ve başarılı kılabilmek için modern talep öngörü yöntemlerini kullanırlar. Ancak, gerçek dünya öngörülenden daha karmaşık olduğu için, sağlık kurumları yöneticileri hangi talep öngörü yöntemi kullanılırsa kullansın öngörü hatalarının ortaya çıkması kaçınılmazdır. Sağlık kurumları yöneticileri bu öngörü hatalarını etkili karar vermek için analiz etmeli ve değerlendirmelidir.Bu çalışmanın amacı, toplumun sağlık hizmeti gereksinimini doğru bir şekilde belirlemeye yardımcı olmak için, talep öngörü yöntemlerini açıklamaktır. Bu bağlamda, sağlık kurumları için gerekli olabilecek talep öngörü yöntemleri açıklanmış bu yöntemlerin sağlık kurumlarındaki yeri ve uygulanmaları açıklanmaya çalışılmıştır

Ayrıntılar

Diğer ID JA68HC46SD
Bölüm Makale
Yazarlar

Cuma Yıldırım Bu kişi benim

Selami Yıldırım Bu kişi benim

Hakan Oğuz Arı Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Yıldırım, C., Yıldırım, S., & Arı, H. O. (2014). Sağlık Kurumlarında Talep Öngörü Yöntemleri. Sağlıkta Performans Ve Kalite Dergisi, 8(2), 77-92.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi